Biomassa als groen alternatief

Biomassa als groen alternatief

Om de klimaatdoelen te behalen zijn er verschillende (technologische) oplossingen nodig. Daarin verdient ook biomassa een plek: als brandstof in de brandstoffenmix van de toekomst, maar ook als grondstof voor biobased chemie.

De biomassa-boiler is een heel interessant alternatief voor een elektrische boiler of een waterstofboiler. Zeker nu er nog te weinig groene waterstof beschikbaar is en elektrisch stoken nog veel prijziger is dan biomassa. In de energietransitie kan biomassa daarom een belangrijke (overgangs)rol spelen, als alternatief voor aardgas. Dat bleek tijdens de kennissessie over biomassa, gehouden op 25 september bij Deltalinqs. Deltalinqs Climate Program en Havenbedrijf Rotterdam hielden deze kennissessie om leden bij te praten over de technische stand van zaken, de politieke en maatschappelijke discussie over de inzet van biomassa én over de financieringsmogelijkheden en subsidieregelingen.

Kosteneffectief alternatief
Wat betreft de techniek: uit dit programma-onderdeel bleek dat de biomassaboiler een kosteneffectief alternatief kan zijn voor de nu nog zeer dure elektrische- of waterstofboiler. Nu de prijs voor deze alternatieven nog erg hoog is kan een biomassaboiler een zeer interessante optie zijn, zeker in combinatie met afval als brandstof. Zeker wanneer ook de beeldvorming rondom biomassa wordt genuanceerd.

Negatieve CO2-emissie
Ten onrechte bestaat onder veel Nederlanders het idee dat er enkel grootschalig biomassa wordt geïmporteerd uit verre landen, waar ze uit gewassen worden gehaald. In het afgelopen jaar kwam 77 procent van de in Nederland gebruikte biomassa gewoon uit Nederland en een groot deel van de overige biomassa is bijvoorbeeld afkomstig uit buitenlandse bossen, waar het restmateriaal is, dat niet kan worden ingezet voor meubelproductie. Bovendien geldt de inzet van verantwoorde biomassa als CO2-neutraal, en met toepassing van CCS ontstaat zelfs een negatieve CO2-emissie.

Subsidie
Het is dus belangrijk dat biomassa het imago krijgt dat ze verdient, was één van de conclusies uit de kennissessie. Terwijl technologieën zoals elektrolyse worden opgeschaald kan biomassa tot 2030 bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Het imago verbeteren van biomassa helpt ook weer bij de durf om hierin te investeren. En het helpt ook bij een consistent overheidsbeleid voor financiering en subsidieverstrekking. Extra belangrijk, omdat veel industriële bedrijven nu voor de investeringsbeslissing komen te staan. RVO heeft op deze financieringsaspecten een toelichting en een doorkijk gegeven naar de mogelijkheden in 2020.

Sprekers
Naast de waardevolle inbreng van onze leden danken wij ook de sprekers voor hun inzet: Gertjan Dahm, Royal HaskoningDHV over technische aspecten van biomassaboilers in relatie tot alternatieve vormen voor energieopwekking, Martin Junginger, Universiteit Utrecht; Ronald Zwart, directeur Platform Bio-energie en Seth Ginther van USIPA over het aanbod en de duurzaamheid van biomassa en tenslotte Martijn Bos van RVO voor een toelichting over de mogelijke financieringsopties binnen SDE+.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Natalya Rijk.