Bijeenkomst financieringsmogelijkheden energietransitie

Bijeenkomst financieringsmogelijkheden energietransitie

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie Investerings Aftrek (EIA).

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kom dan naar onze bijeenkomst op 22 februari. U bent van harte welkom op onze bijeenkomst en speeddating op 22 februari 2018 met adviseurs van RVO en Havenbedrijf Rotterdam. Deze middag gaat over de financieringsmogelijkheden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt voor energietransitie.

Ondersteunde thema’s
Elektrificatie van de industrie, circulaire economie, energieopslag, CO2-afvang, transport en benutting, groene chemie, duurzaam transport zijn thema`s waarvoor financiële steun mogelijk is. In reactie op het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' zijn de fiscale financieringsinstrumenten MIA\VAMIL en EIA bovendien verruimd. Dat is goed nieuws voor veel bedrijven in de Rotterdamse haven. Hiermee vergroten de kansen voor haalbaarheid van business cases om te kunnen voldoen aan de CO2-reductie-doelstellingen, convenanten en wet en regelgeving.

Speeddaten
In deze bijeenkomst informeert het Deltalinqs Energy Forum in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Havenbedrijf Rotterdam de vertegenwoordigers van de bedrijven over de mogelijkheden die de financiële instrumenten de bedrijven bieden om projecten te ontwikkelen. Na afloop van de informatiesessie kunt u speeddaten met RVO om uw vragen te beantwoorden om eventueel tot concrete follow-up te komen. Meer informatie over MIA\Vamil en EIA kunt u vinden op www.rvo.nl/mia. Afhankelijk van uw behoefte worden in 2018 meer bijeenkomsten over financiering door Deltalinqs georganiseerd. Zodat we het totale palet aan financieringsinstrumenten kunnen behandelen: fiscale instrumenten, subsidies, fondsen met achtergesteld leningen en ESCo’s met energy performance contracting.

Meer informatie en aanmelden.