Air Products en Gunvor willen groene waterstof-importterminal in Rotterdam

Air Products en Gunvor willen groene waterstof-importterminal in Rotterdam

Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam gaan samen een importterminal voor groene waterstof in Rotterdam ontwikkelen. De importterminal zal naar verwachting in 2026 de eerste groene waterstof leveren aan Nederland.

Paul Hoogeveen, tonnage gas director North-West Europe van Air Products: "Wij zijn blij dat we samen met onze partner Gunvor een volgende stap zetten naar een groene waterstofimportterminal in Rotterdam. Dit project is een belangrijke stap voorwaarts in de Nederlandse en Europese energietransitie en kan bijdragen aan de decarbonisatie van het Rotterdamse havengebied. We kijken uit naar verdere samenwerking met Gunvor om Rotterdam klaar te maken voor de import van groene waterstof."

De overeenkomst speelt in op de toenemende vraag naar groene energiebronnen om de klimaatdoelstellingen te halen en energiebronnen te diversifiëren. Groene waterstof is essentieel voor de energietransitie. Het heeft een aanzienlijk potentieel in het verduurzamen van lastig te decarboniseren sectoren zoals zwaar transport en industrie. Voor de productie van groene waterstof is een grote hoeveelheid hernieuwbare energie nodig waarvan het onwaarschijnlijk is dat we dit binnen de Europese Unie lokaal kunnen produceren. Hierdoor is de grootschalige invoer van groene waterstof hard nodig om de Europese 'Fit for 55' en 'REPowerEU' doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen. Met dit project kan Nederland een vooraanstaande bijdrage leveren aan deze Europese doelstellingen.

Financiële steun
Air Products en Gunvor tekenden recent een overeenkomst, die je kunt zien als een belangrijke stap richting een investeringsbeslissing die zal worden genomen zodra de bedrijven voldoende vertrouwen hebben in het wet- en regelgevingskader, het vergunningsproces en de financieringssteun. Certificering van groene waterstof moet ervoor zorgen dat de geïmporteerde groene ammoniak en de daaruit resulterende groene waterstof ook als zodanig worden erkend en meegeteld in de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. Met het oog op financiële steun beoogt dit project te worden erkend als een ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI-project).

Toegangspoort tot Noordwest-Europa 
Het Gunvor-terrein in Europoort Rotterdam is één van de Europese locaties die door Air Products wordt overwogen voor de ontwikkeling van een groene waterstofimportterminal. Het terrein biedt een strategische locatie voor het aanlanden van groene ammoniak vanuit grootschalige en overzeese waterstofproductielocaties die door Air Products en haar partners worden geëxploiteerd en gedistribueerd naar Europese markten zoals Nederland, Duitsland en België. Air Products en Gunvor hebben beide een bewezen staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid en streven ernaar prestaties van wereldklasse te leveren op het gebied van persoonlijke- en procesveiligheid. 

Voordelen voor de economie 
Uit een onafhankelijke analyse van CE Delft is gebleken dat het project uiteindelijk 260 à 425 miljoen euro aan economische voordelen zal opleveren, met duizenden nieuwe banen in de komende jaren. Daarnaast zal de besparing van koolstofdioxide-uitstoot (CO2) in de transportsector, gecombineerd met het voordeel van de vermindering van andere schadelijke emissies, een algemene besparing opleveren van meer dan 100 miljoen euro in 2030.

Waterstofhub Rotterdam
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: "Wij steunen de plannen van Air Products en Gunvor, die een goed voorbeeld zijn voor het gebruik van een ‘brownfield-locatie’ voor het opzetten van een nieuwe importterminal voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam. Beide bedrijven zijn al lange tijd actief in de energiesector en spelen in op de maatschappelijke vraag om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energieonafhankelijkheid van Europa te vergroten. Groene ammoniak is niet alleen een waterstofdrager en een grondstof voor de chemische industrie, maar ook belangrijk als hernieuwbare brandstof voor de scheepvaartsector. Met koploperprojecten zoals deze wordt Rotterdam Europa’s belangrijkste waterstofhub."