Interactieve Haven HR-sessie 2020

Interactieve Haven HR-sessie 2020

De Rotterdamse haven is voortdurend in beweging en bij nagenoeg alle veranderingen die binnen een bedrijf plaatsvinden is human capital een voorwaarde voor succes. HR-managers en personeelsfunctionarissen worden geconfronteerd met een veelheid aan onderwerpen.

Op 26 november is tijdens de online Interactieve Haven HR-sessie 2020 antwoord gegeven op de volgende vragen: 'Hoe creëer je meer diversiteit onder werknemers op de werkvloer? Hoe kun je binnen je organisatie integriteit stimuleren? Hoe zet je Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie in? Hoe houden we onze (oudere) medewerkers ‘fit for the job’? Op welke manier kunnen de RIVM-richtlijnen het beste worden toegepast? Én Wat zijn de fiscale regels voor reizen en de mogelijkheden voor het fiscaal vriendelijk vergoeden van thuiswerken?'

De ruim zestig deelnemers konden vooraf per ronde een voorkeurskeuze aangeven voor de in totaal zes parallelle breakoutsessies. De middag werd afgesloten met een terugkoppeling en samenvatting van de bevindingen uit die sessies.

Cees Alderliesten: "De Interactieve Haven HR-sessie is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van Deltalinqs in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, waarin een grote variëteit aan onderwerpen aan bod komt. Met het idee om, bij voldoende interesse, als Deltalinqs ergens in het komende jaar een van deze onderwerpen extra aandacht te geven. Dat kan bijvoorbeeld via de organisatie van een bijeenkomst of workshop. Het doel is HR-managers met elkaar in contact te laten komen om van elkaar te leren."

Beschikbare presentaties