Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program is de opvolger van Deltalinqs Energy Forum. De naamswijziging markeert een verbreding in aandachtsgebied én een omschakeling van woorden naar daden. Op woensdag 5 december werd het nieuwe programma met groot enthousiasme en onder grote belangstelling gelanceerd.

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energie-efficiëntie, duurzame brandstoffen & energiedragers en duurzame grondstoffen. Binnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, ‘Letters of Cooperation’ (LOC’s). Voor 2019 zijn er zes LOC’s getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs.

Nieuws

2018-12-06

Lancering Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program is de opvolger van Deltalinqs Energy Forum. De naamswijziging markeert een verbreding in aandachtsgebied én een omschakeling van woorden naar daden. Op woensdag 5 december werd het nieuwe programma met groot enthousiasme en onder grote belangstelling gelanceerd.

2018-11-27

Haven van de toekomst tijdens SmartPort Summit 2018

Hoe ziet de Rotterdamse Haven eruit in 2050? Wat zijn hierbij de nieuwe vraagstukken en hoe kunnen we alle ontwikkelde kennis hierop toepassen? Dat waren de thema's van de SmartPort Summit 2018.

2018-11-26

Veel enthousiasme voor Fieldlab Industriële Elektrificatie

Afgelopen maart deed Deltalinqs Energy Forum samen met FME en VoltaChem een oproep voor organisaties die een belang bij de verduurzaming van de industrie hebben. Aan die oproep is veel gehoor gegeven en het eerste Nederlandse Fieldlab Industrie Elektrificatie is in de maak.

2018-11-26

Seminar Waste to Chemicals: op weg naar duurzaam cluster chemische industrie in Rotterdam

Het consortium Waste to Chemicals (W2C) organiseert op 6 december een seminar. De partners Air Liquide, Nouryon, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam werken sinds 2016 samen aan de ontwikkeling van de geavanceerde 'waste-to-chemicals'-installatie.

2018-11-26

Succesvolle Deltalinqs-opleiding Energietransitie

De opleiding Energietransitie is eind november afgerond met een schat aan nieuwe ideeën, kennismakingen en kruisbestuivingen. Deelnemers zijn enthousiast over de afwisseling, de mogelijkheden en de opgedane kennis.

2018-11-02

Grootschalige CO2-reductie in industrie mogelijk met power-to-heat

De industrie kan grootschalige CO2-reductie mogelijk maken met hybride power-to-heat systemen, waarbij offshore wind wordt gebruikt voor warmte. Door bij harde wind meer warmte op te wekken en bij tekorten tijdelijk terug te schakelen naar gas wordt bovendien de druk op het netwerk verlaagd.

2018-10-17

Rotterdam Energy Port: tempo, innovatie en consistent beleid

Kennisdragers uit de Rotterdamse haven kwamen bij elkaar op het congres Rotterdam Energy Port. Centraal stond de energietransitie: delen van inzichten, inhoudelijke discussies en goede praktijkvoorbeelden.

2018-10-17

IPCC ziet CCS als noodzakelijke transitiemaatregel

Er zijn vier grote systeemtransities nodig om ervoor te zorgen dat opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 °C. Eén van die vier is het industriële systeem. Dat stelt het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties in het rapport: ‘Global warming of 1.5 °C’, dat op 8 oktober jongstleden verscheen.

2018-10-09

Restwarmte van Shell Pernis naar Katendrecht

Met de opening van een verwarmingsleiding van Shell Pernis naar de wijk Katendrecht is de verwarming van Rotterdam weer wat duurzamer geworden. Dit gebeurde eind september met een officiële handeling.

2018-10-08

Aan de slag met uitwerking Klimaatakkoord

Het kabinet heeft gereageerd op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. De brief start met complimenten voor de partijen die aan de klimaattafels ‘in zo’n korte tijd een gezamenlijk voorstel hebben gemaakt’.

2018-10-04

Extra voordelig investeren in zonnepanelen

Bedrijven die overwegen te investeren in zonnepanelen en in aanmerking komen voor SDE+-subsidie, kunnen het beste subsidie aanvragen tussen 15 en 29 oktober. Deltalinqs Energy Forum helpt deze bedrijven graag verder.

2018-10-03

H-vision brengt energietransitie in hogere versnelling

Met het project H-vision onderzoeken 15 partijen de mogelijkheid voor de bouw van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie. Dat brengt het realiseren van onze klimaatdoelen weer een stap dichterbij.

2018-09-17

Startsein voor Circulair Steam Project LyondellBasell en Covestro

"Ontzettend trots" is Willemien Terpstra van LyondellBasell op de bouwstart van het Circulair Steam Project op 4 september. Met deze grote investering besparen LyondellBasell en Covestro 140.000 ton CO2-uitstoot én 0,9 Pt energie.

2018-09-13

Subsidie H-vision

In augustus is de pre-pilot study van het H-vision project van start gegaan. Deze zomer heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie toegekend aan deze haalbaarheidsstudie.

2018-09-10

Klimaatneutraal Rotterdam: concreet en winstgevend

Welke concrete stappen kunnen bedrijven zetten naar aanleiding van het Klimaatakkoord? Daarover gaat de negende editie van Rotterdam Energy Port, op donderdag 11 oktober. Deltalinqs-leden krijgen korting op de toegangsprijs.

2018-09-07

Energietransitie zichtbaar tijdens Wereldhavendagen

Energize, dat is het thema van de Wereldhavendagen van 7 tot en met 9 september in de haven van Rotterdam.

2018-09-07

Haal meer uit de warmtepomp

De technologie van de warmtepomp is al decennia oud, maar de grote doorbraak in de industrie laat nog op zich wachten. Hiervoor moet de technologie nog verder worden doorontwikkeld en daar wil Deltalinqs, samen met een aantal leden én studenten van de Hogeschool Rotterdam, iets aan doen.

2018-08-16

Halfjaarbericht DEF 2018: Op weg naar een klimaatneutrale industrie

Wat waren in de eerste zes maanden van 2018 de belangrijkste activiteiten van de leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum? Dat staat in dit nieuwe halfjaarbericht 2018.

2018-07-20

Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Tijdens de halfjaarbijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 2 juli jongstleden werden de kansen voor industriële elektrificatie, energie efficiency en alternatieve brandstoffen besproken met ambassadeurs van het Energy Forum.

2018-07-16

Positief over Klimaatakkoord

Vorige week werd het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd en het eindrapport van de Regiotafel Rotterdam Moerdijk voor de ontwikkeling van de industrie in het cluster. Het zijn de uitkomsten van enkele maanden overleg aan vijf verschillende Klimaattafels, waar ook Deltalinqs nauw bij betrokken is.

2018-07-11

Najaarscursus Energietransitie

Het Klimaatakkoord vraagt veel van de industrie. Hoe geef je praktisch invulling aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden? De vraag wordt beantwoord tijdens de vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie op 24 september, 8 oktober, 29 oktober en 12 november 2018.

2018-06-29

Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

De Rotterdamse haven staat voor een grote uitdaging: de energietransitie, verdergaande digitalisering en automatisering zijn hier een aantal belangrijke voorbeelden van.

2018-06-22

Roep om wereldwijde, hogere CO2-beprijzing tijdens CO2-conferentie

We kunnen nog zulke mooie, slimme en ingenieuze ideeën bedenken, zonder een behoorlijke CO2-beprijzing komen er veel te weinig positieve business cases.

2018-06-20

Informatie- en consultatiebijeenkomst Klimaatakkoord

Hoe en waar kunnen bedrijven op de meest doelmatige en kosteneffectieve manier CO2 reduceren? Die vraag stond centraal tijdens de informatie- en consultatiebijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 5 juni jongstleden.

2018-06-20

Leerlingen aan de slag met energietransitie in de haven

Begin juni werd in het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) de onderwijscyclus ‘energiehelden’ officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland.

2018-06-12

Rotterdamse werkgevers en werknemers werken samen aan Sociale Innovatie: project RISI gestart

Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en vakbond CNV Vakmensen starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI). Met deze unieke samenwerking slaan de drie partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat het Haven Industrieel Complex de broedplaats wordt voor slimme manieren van werken.

2018-06-11

Marcel Galjee (AkzoNobel): Ook na 2030 een levendige industrie

Marcel Galjee (AkzoNobel Specialty Chemicals) is ambassadeur van de LOC Elektrificatie. Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-05-09

DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

2018-05-09

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

2018-05-08

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken. Een nieuw voorbeeld daarvan is een ‘no cure no pay’-onderzoeksaanbod voor afvalstromen.

2018-05-02

CO2 afvangen en gebruiken

AVR wil bij zijn afvalenergiecentrale in Duiven CO2 uit het proces gaan afvangen en leveren aan tuinbouwkassen. Daar wordt de CO2 nuttig gebruikt voor de plantengroei.

2018-04-16

Er wordt volop geschaakt op het restwarmtebord

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-28

Zijn algen de biobrandstof van de toekomst?

Algen geschikt en betaalbaar maken als transportbrandstof. Dat is waar ExxonMobil al negen jaar aan werkt. Een recent wetenschappelijke doorbraak leidde ertoe dat een paar weken geleden een veldonderzoek is gestart.

2018-03-28

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-27

Routekaart naar 90% broeikasgasreductie

Op 7 maart presenteerde branchevereniging VNCI de Routekaart Chemie 2050. Die geeft weer dat het technisch mogelijk is om in 2050 een reductie van alle broeikasgassen met 80-95 procent te bereiken.

2018-03-08

Gezocht: partners fieldlab elektrificatie

Interesse in het testen van elektrificatiemogelijkheden in een praktijkomgeving? Dan is het nieuwe initiatief Fieldlab Industriële Elektrificatie Rotterdam een goede optie!

2018-02-26

Meer besparing mogelijk met subsidie

Bedrijven in de Rotterdamse haven laten mogelijk kansen liggen op financiering van innovaties in milieuvriendelijke technieken en energiebesparing.

2018-02-24

Grote maar kansrijke CO2-reductie-opgave Rotterdam

"Er is werk aan de winkel om de komende tijd met elkaar concrete afspraken te maken over CO2-reductie door het Rotterdamse industriecluster", stelt senior beleidsmedewerker Maxim Snippe.

2018-02-23

Van het Gronings gas af

Deltalinqs Energy Forum onderschrijft de noodzaak om op zo kort mogelijke termijn geen Gronings gas meer te gebruiken. Onlangs ontving een aantal leden hierover een brief van minister Wiebes.

2018-02-15

Nieuw perspectief voor hydropyrolyse

Mede door de inspanningen van Deltalinqs Energy Forum (DEF) is de aandacht voor hydropyrolyse opnieuw aangewakkerd. Binnenkort wordt er in Plant One Rotterdam gebouwd aan een hydropyrolyse-installatie, die dit jaar nog gereed komt.

2018-02-12

Bijeenkomst financieringsmogelijkheden energietransitie

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie Investerings Aftrek (EIA).

2018-02-08

Ruben Beens (BP) en Willemien Terpstra (Lyondellbasell): "De tijd gaat dringen"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-31

Hugo Buis en Wiert-Jan de Raaf (Eneco): "Van besef naar actie"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-29

Opleiding Energietransitie ontwikkeld

Het Deltalinqs Energy Forum heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de haven van Rotterdam vormgegeven, onder andere op het gebied van CO2-emissies.

2018-01-29

Deltalinqs-bijeenkomst ontwikkelingen biobased chemie

In de energietransitie speelt biobased chemie een belangrijke rol als alternatief voor fossiele brandstoffen.

2018-01-26

Haalbare tussenstappen naar een complete energietransitie

De energietransitie is één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en leverde in januari veel goede voornemens op.

2018-01-17

Kijken en beleven: Haven in transitie

'Haven in transitie' is een TV-serie van zes afleveringen over de grote omslag die de haven aan het maken is op het gebied van energie en de circulaire economie. Ook benieuwd naar deze serie? Hij is vanaf nu terug te zien!

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2017-12-22

Rotterdams Klimaatdebat

Over dertig jaar is er in Rotterdam veel veranderd. Het transport en de industrie zijn CO2-neutraal en andere brandstoffen en grondstoffen vormen de basis voor onze energievoorziening en producten.

2017-12-18

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

2017-12-13

Groen waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee zal vanaf 2020 energieneutraal zijn en op den duur groene energie ‘overhouden’.

2017-11-24

Het Chemieloket in de haven

Het Chemieloket is een loket dat de ondernemer in de chemie helpt waar hij tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt bij innovatieve investeringen of hoge regeldruklasten.

2017-11-22

Pim de Vries (AVR): "Als er één plek is waar dit idee kan slagen, dan is het Rotterdam"

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2017-11-20

The end of waste is near!

We zijn goed op weg naar een circulaire economie, maar vaak zitten er haken en ogen aan het nuttig hergebruik van producten.

2017-11-20

Verwarmen met infrarood

Verwarming op die plekken waar je het nodig hebt en nergens anders. Dat is mogelijk met infraroodverwarming.

2017-11-18

CO2-uitstoot met 49% reduceren, hoe gaan we dat doen?

Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

2017-11-16

Belang Nationaal Programma Elektrificatie onderstreept

De industrie moet de samenwerking met de energiesector omarmen en gezamenlijk de business case richting de overheid uitdragen, aldus Kees Jan Rameau, bestuurslid Eneco.

2017-10-25

Fors energie besparen met een korte terugverdientijd

Deltalinqs Energy Forum is op zoek naar bedrijven die mee willen werken aan een pilot met een techniek die bewezen werkt en implementeerbaar is.

2017-10-25

Deltalinqs in Dakenboek

In het havengebied is veel ruimte voor verduurzaming van daken.

2017-10-25

Warmterotonde moet groeien

Binnen de Warmtealliantie werken vijf partners samen aan infrastructuur om industriële restwarmte nuttig te gebruiken.

2017-10-25

Doorpakken met waterstof

Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de verduurzaming van de Nederlandse economie, betoogt Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel.

2017-10-12

Alle zeilen bijzetten voor versnelling van de energietransitie

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Die vraag stond centraal in de bijdragen van verschillende topsprekers tijdens het jaarcongres Rotterdam Energy Port.

2017-09-26

Jaarevent VoltaChem: decarbonisatie door elektrificatie

Op 9 november 2017 organiseert VoltaChem haar jaarlijkse evenement in co-creatie met SmartPort en Deltalinqs.

2017-09-19

Elektrificatie moet van papier naar praktij

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2017-09-18

Haven is cruciaal in energietransitie

Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland, bezocht in augustus op uitnodiging van het Deltalinqs Energy Forum een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven.

2017-09-12

Prioriteit voor H2-mobiliteit

Projecten met waterstof commercieel levensvatbaar maken met focus op ‘het rijden op waterstof’.

2017-09-01

Versnellen energietransitie

Tijdens de 8e editie van het jaarcongres Energy Port staat het versnellen van de energietransitie centraal.

2017-08-01

Ga in september mee op innovatiemissie!

Elektrificatie en omzetting van elektriciteit in andere producten, hoe pakken ze dat aan vlak over de grens in Duitsland?

2017-07-24

Verder met CCS na stoppen ROAD

Uniper en ENGIE stoppen per half september met ROAD, het project voor afvang van CO₂ bij één van de kolencentrales en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee.

2017-07-05

Halfjaarbericht 2017 Deltalinqs Energy Forum

Samenwerken voor een toekomstbestendig bedrijfsleven.

2017-06-28

CO2 als grondstof biedt Rotterdam kansen

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om chemicaliën en brandstoffen te maken uit CO2.

2017-06-27

Van woorden naar daden

Samenwerking en being responsive to change.

2017-06-23

ASBETER: asbest vernietigen met CO2 als grondstof

Veilig hergebruik van asbestplaten moet binnenkort mogelijk worden.

2017-06-20

Duurzaam transport: Zo kan het!

Op 28 juni 2017 kwamen overheid en bedrijfsleven samen in Amersfoort op het seminar 'Duurzaam transport: Zo kan het!'

2017-06-16

Goeree-Overflakkee als ‘groene batterij’ voor de haven?

Goeree-Overflakkee is volop aan de slag met de energietransitie. Het eiland wil in 2020 al energieneutraal zijn.

2017-05-22

Schitterende subsidie op zonnepanelen

In het Rotterdamse havenindustrieel complex is behoorlijk wat dakoppervlak dat zich prima leent voor de installatie van zonnepanelen.

2017-05-22

Bio-LNG voor zwaar vrachtverkeer

In een recent artikel in NRC zet de auteur voor- en nadelen over het gebruik van bio-LNG als brandstof op een rijtje.

2017-05-18

CO2 smart grid: de volgende stap in gebruik CO2

Het netwerk van OCAP zorgt al enige jaren voor nuttig gebruik van CO2.

2017-05-18

Meebewegen met flexibele energie

Meebewegen met de schommelingen in het energieaanbod is heel goed mogelijk, zelfs in een industrie die behoefte heeft aan een constante energievoorziening (de zogenaamde ‘base load’).

2017-05-18

Warmteleiding levert 15.000 ton CO2-reductie op

Evides Industriewater en Huntsman hebben een warmtekoppeling gerealiseerd.

2017-04-23

Zonnestroomsystemen voor haven en industrie

Steeds meer bedrijven kopen groene stroom in. Maar wanneer zijn de mogelijkheden voor eigen opwekking interessant, zoals voor zonnestroom? 

2017-04-23

Havencongres 2017: Hoe creëren we impact?

Afvalstoffen bewaren is grondstoffen sparen. Deze gestempelde slagzin was al te lezen op een ansichtkaart uit 1944.

2017-04-23

CO2 als grondstof – sleutel in de transitie

Hoe kan CO2 zelf een rol spelen in de energie- en materiaaltransitie?

2017-04-22

Verwaarding reststromen: inventarisatie van kansen

Het benutten van reststoffen als grondstof is interessant voor bedrijven en samenleving.

2017-04-22

Nieuwe demiwaterfabriek meert aan op de Maasvlakte

Vier reusachtige tanks bereikten over water hun thuishaven op de Maasvlakte, waar Evides Industriewater een tweede fabriek voor gedemineraliseerd water bouwt.

2017-03-29

Chemieloket: "Kom langs en stel belemmerende regelgeving aan de kaak"

Om een oplossing te vinden voor belemmerende regelgeving voor chemiebedrijven, stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

2017-03-27

Energietransitie in de Rotterdamse haven: bron van kansen

"De energietransitie is een kwestie van veel partijen, veel stappen, veel tijd."

2017-03-27

Decarbonisatie in vier scenario’s

Het Wuppertalinstituut heeft vier mogelijke toekomsten voor het Rotterdams havenindustrieel cluster onderzocht, waarvan drie serieuze transitiepaden betreffen.

2017-03-27

Havenbedrijf ontzorgt door aanleg CO2-transportnet

Bedrijven die 24/7 produceren met CO2-emissies als gevolg kunnen hun CO2 in de nabije toekomst leveren aan een CO2-leiding die door het havenindustrieel gebied loopt.

2017-03-27

Van broeikasgas naar chemie, transport of mineralisatie

Deltalinqs zet met Rotterdamse bedrijven interessante stappen om een totaalaanpak voor CCU te realiseren.

2017-03-27

Europese en Nederlandse Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika

Begin mei vindt een Europese Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika plaats.

2017-02-22

Politieke keuzes nodig voor daadkracht energietransitie

Een klimaatwet, energieminister, financieringsinstituut en opleidingen voor toekomstgerichte techniek, dat zijn de prioriteiten voor grote duurzame energieprojecten als windenergie.

2017-02-22

Geen broeikasgas, maar circulaire grondstof

Op 30 maart 2017 presenteert Deltalinqs met Uniper de marktstudie naar businesskansen voor CO2 als grondstof.

2017-02-21

Chemieloket: ruimte in regels

Restwarmte en energiebelasting, recycling of verbranding, afval of grondstof. 

2017-01-26

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum: Alice Krekt

Op 1 februari 2017 start Alice Krekt (45) bij Deltalinqs als Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum. Zij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs en Ger van Tongeren op.

2017-01-26

Onderzoek naar CO2 als grondstof voor chemie

Op 25 januari heeft Deltalinqs in een kickoff meeting met bedrijven, overheid en kennisinstellingen de mogelijkheden voor de toepassing van CO2 als grondstof gepresenteerd.

2017-01-26

Nederland circulair: we staan nog aan het begin

In 2010 was het begrip circulaire economie praktisch onbekend. Inmiddels weet 38% van de bedrijven wel zo ongeveer wat het inhoudt.

2017-01-26

Power to gas to products

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-to-products fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

2017-01-26

Chemieloket op afspraak in Rotterdam

Om meer zicht te krijgen op regelgeving die chemiebedrijven belemmert en op gewenste oplossingen stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

Meer nieuws