Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Energy Forum

Het Deltalinqs Energy Forum verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Het kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het ambitieuze Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

Het DEF-jaarprogramma voor 2018 bestaat uit acht Letters of Cooperation, waarin de duurzaamheidsdoelstellingen, activiteiten en verwachte resultaten staan beschreven.

Nieuws

2018-02-15

Nieuw perspectief voor hydropyrolyse

Mede door de inspanningen van Deltalinqs Energy Forum is de aandacht voor hydropyrolyse opnieuw aangewakkerd. Binnenkort wordt er in Plant One Rotterdam gebouwd aan een hydropyrolyse-installatie, die dit jaar nog gereed komt. De installatie heeft een capaciteit van 500 kg per uur voor het testen van organische reststromen. Opschaling naar 2500 kg per uur wordt nu al voorzien.

2018-02-12

Bijeenkomst financieringsmogelijkheden energietransitie

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie Investerings Aftrek (EIA).

2018-02-08

Ruben Beens (BP) en Willemien Terpstra (Lyondellbasell): "De tijd gaat dringen"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-31

Hugo Buis en Wiert-Jan de Raaf (Eneco): "Van besef naar actie"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-01-29

Opleiding Energietransitie ontwikkeld

Het Deltalinqs Energy Forum heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de haven van Rotterdam vormgegeven, onder andere op het gebied van CO2-emissies.

2018-01-29

Deltalinqs-bijeenkomst ontwikkelingen biobased chemie

In de energietransitie speelt biobased chemie een belangrijke rol als alternatief voor fossiele brandstoffen.

2018-01-26

Haalbare tussenstappen naar een complete energietransitie

De energietransitie is één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en leverde in januari veel goede voornemens op.

2018-01-17

Kijken en beleven: Haven in transitie

'Haven in transitie' is een TV-serie van zes afleveringen over de grote omslag die de haven aan het maken is op het gebied van energie en de circulaire economie. Ook benieuwd naar deze serie? Hij is vanaf nu terug te zien!

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2017-12-22

Rotterdams Klimaatdebat

Over dertig jaar is er in Rotterdam veel veranderd. Het transport en de industrie zijn CO2-neutraal en andere brandstoffen en grondstoffen vormen de basis voor onze energievoorziening en producten.

2017-12-18

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

2017-12-13

Groen waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee zal vanaf 2020 energieneutraal zijn en op den duur groene energie ‘overhouden’.

2017-11-24

Het Chemieloket in de haven

Het Chemieloket is een loket dat de ondernemer in de chemie helpt waar hij tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt bij innovatieve investeringen of hoge regeldruklasten.

2017-11-22

Pim de Vries (AVR): "Als er één plek is waar dit idee kan slagen, dan is het Rotterdam"

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2017-11-20

The end of waste is near!

We zijn goed op weg naar een circulaire economie, maar vaak zitten er haken en ogen aan het nuttig hergebruik van producten.

2017-11-20

Verwarmen met infrarood

Verwarming op die plekken waar je het nodig hebt en nergens anders. Dat is mogelijk met infraroodverwarming.

2017-11-18

CO2-uitstoot met 49% reduceren, hoe gaan we dat doen?

Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

2017-11-16

Belang Nationaal Programma Elektrificatie onderstreept

De industrie moet de samenwerking met de energiesector omarmen en gezamenlijk de business case richting de overheid uitdragen, aldus Kees Jan Rameau, bestuurslid Eneco.

2017-10-25

Fors energie besparen met een korte terugverdientijd

Deltalinqs Energy Forum is op zoek naar bedrijven die mee willen werken aan een pilot met een techniek die bewezen werkt en implementeerbaar is.

2017-10-25

Deltalinqs in Dakenboek

In het havengebied is veel ruimte voor verduurzaming van daken.

2017-10-25

Warmterotonde moet groeien

Binnen de Warmtealliantie werken vijf partners samen aan infrastructuur om industriële restwarmte nuttig te gebruiken.

2017-10-25

Doorpakken met waterstof

Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de verduurzaming van de Nederlandse economie, betoogt Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel.

2017-10-12

Alle zeilen bijzetten voor versnelling van de energietransitie

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Die vraag stond centraal in de bijdragen van verschillende topsprekers tijdens het jaarcongres Rotterdam Energy Port.

2017-09-26

Jaarevent VoltaChem: decarbonisatie door elektrificatie

Op 9 november 2017 organiseert VoltaChem haar jaarlijkse evenement in co-creatie met SmartPort en Deltalinqs.

2017-09-19

Elektrificatie moet van papier naar praktij

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2017-09-18

Haven is cruciaal in energietransitie

Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland, bezocht in augustus op uitnodiging van het Deltalinqs Energy Forum een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven.

2017-09-12

Prioriteit voor H2-mobiliteit

Projecten met waterstof commercieel levensvatbaar maken met focus op ‘het rijden op waterstof’.

2017-09-01

Versnellen energietransitie

Tijdens de 8e editie van het jaarcongres Energy Port staat het versnellen van de energietransitie centraal.

2017-08-01

Ga in september mee op innovatiemissie!

Elektrificatie en omzetting van elektriciteit in andere producten, hoe pakken ze dat aan vlak over de grens in Duitsland?

2017-07-24

Verder met CCS na stoppen ROAD

Uniper en ENGIE stoppen per half september met ROAD, het project voor afvang van CO₂ bij één van de kolencentrales en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee.

2017-07-05

Halfjaarbericht 2017 Deltalinqs Energy Forum

Samenwerken voor een toekomstbestendig bedrijfsleven.

2017-06-28

CO2 als grondstof biedt Rotterdam kansen

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om chemicaliën en brandstoffen te maken uit CO2.

2017-06-27

Van woorden naar daden

Samenwerking en being responsive to change.

2017-06-23

ASBETER: asbest vernietigen met CO2 als grondstof

Veilig hergebruik van asbestplaten moet binnenkort mogelijk worden.

2017-06-20

Duurzaam transport: Zo kan het!

Op 28 juni 2017 kwamen overheid en bedrijfsleven samen in Amersfoort op het seminar 'Duurzaam transport: Zo kan het!'

2017-06-16

Goeree-Overflakkee als ‘groene batterij’ voor de haven?

Goeree-Overflakkee is volop aan de slag met de energietransitie. Het eiland wil in 2020 al energieneutraal zijn.

2017-05-22

Schitterende subsidie op zonnepanelen

In het Rotterdamse havenindustrieel complex is behoorlijk wat dakoppervlak dat zich prima leent voor de installatie van zonnepanelen.

2017-05-22

Bio-LNG voor zwaar vrachtverkeer

In een recent artikel in NRC zet de auteur voor- en nadelen over het gebruik van bio-LNG als brandstof op een rijtje.

2017-05-18

CO2 smart grid: de volgende stap in gebruik CO2

Het netwerk van OCAP zorgt al enige jaren voor nuttig gebruik van CO2.

2017-05-18

Meebewegen met flexibele energie

Meebewegen met de schommelingen in het energieaanbod is heel goed mogelijk, zelfs in een industrie die behoefte heeft aan een constante energievoorziening (de zogenaamde ‘base load’).

2017-05-18

Warmteleiding levert 15.000 ton CO2-reductie op

Evides Industriewater en Huntsman hebben een warmtekoppeling gerealiseerd.

2017-04-23

Zonnestroomsystemen voor haven en industrie

Steeds meer bedrijven kopen groene stroom in. Maar wanneer zijn de mogelijkheden voor eigen opwekking interessant, zoals voor zonnestroom? 

2017-04-23

Havencongres 2017: Hoe creëren we impact?

Afvalstoffen bewaren is grondstoffen sparen. Deze gestempelde slagzin was al te lezen op een ansichtkaart uit 1944.

2017-04-23

CO2 als grondstof – sleutel in de transitie

Hoe kan CO2 zelf een rol spelen in de energie- en materiaaltransitie?

2017-04-22

Verwaarding reststromen: inventarisatie van kansen

Het benutten van reststoffen als grondstof is interessant voor bedrijven en samenleving.

2017-04-22

Nieuwe demiwaterfabriek meert aan op de Maasvlakte

Vier reusachtige tanks bereikten over water hun thuishaven op de Maasvlakte, waar Evides Industriewater een tweede fabriek voor gedemineraliseerd water bouwt.

2017-03-29

Chemieloket: "Kom langs en stel belemmerende regelgeving aan de kaak"

Om een oplossing te vinden voor belemmerende regelgeving voor chemiebedrijven, stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

2017-03-27

Energietransitie in de Rotterdamse haven: bron van kansen

"De energietransitie is een kwestie van veel partijen, veel stappen, veel tijd."

2017-03-27

Decarbonisatie in vier scenario’s

Het Wuppertalinstituut heeft vier mogelijke toekomsten voor het Rotterdams havenindustrieel cluster onderzocht, waarvan drie serieuze transitiepaden betreffen.

2017-03-27

Havenbedrijf ontzorgt door aanleg CO2-transportnet

Bedrijven die 24/7 produceren met CO2-emissies als gevolg kunnen hun CO2 in de nabije toekomst leveren aan een CO2-leiding die door het havenindustrieel gebied loopt.

2017-03-27

Van broeikasgas naar chemie, transport of mineralisatie

Deltalinqs zet met Rotterdamse bedrijven interessante stappen om een totaalaanpak voor CCU te realiseren.

2017-03-27

Europese en Nederlandse Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika

Begin mei vindt een Europese Circulaire Economie missie naar Zuid-Afrika plaats.

2017-02-22

Politieke keuzes nodig voor daadkracht energietransitie

Een klimaatwet, energieminister, financieringsinstituut en opleidingen voor toekomstgerichte techniek, dat zijn de prioriteiten voor grote duurzame energieprojecten als windenergie.

2017-02-22

Geen broeikasgas, maar circulaire grondstof

Op 30 maart 2017 presenteert Deltalinqs met Uniper de marktstudie naar businesskansen voor CO2 als grondstof.

2017-02-21

Chemieloket: ruimte in regels

Restwarmte en energiebelasting, recycling of verbranding, afval of grondstof. 

2017-01-26

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum: Alice Krekt

Op 1 februari 2017 start Alice Krekt (45) bij Deltalinqs als Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum. Zij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs en Ger van Tongeren op.

2017-01-26

Onderzoek naar CO2 als grondstof voor chemie

Op 25 januari heeft Deltalinqs in een kickoff meeting met bedrijven, overheid en kennisinstellingen de mogelijkheden voor de toepassing van CO2 als grondstof gepresenteerd.

2017-01-26

Nederland circulair: we staan nog aan het begin

In 2010 was het begrip circulaire economie praktisch onbekend. Inmiddels weet 38% van de bedrijven wel zo ongeveer wat het inhoudt.

2017-01-26

Power to gas to products

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-to-products fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

2017-01-26

Chemieloket op afspraak in Rotterdam

Om meer zicht te krijgen op regelgeving die chemiebedrijven belemmert en op gewenste oplossingen stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

Meer nieuws