Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-06-18

Infrastructuur voor energietransitie sneller aanleggen

In één woord: tempo, dat is waarmee Cees Kortleve, kwartiermaker van het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), zich bezighoudt. Het tempo waarop hij doelt is de noodzakelijke versnelling van de besluitvorming rondom infrastructuurprojecten ter verduurzaming van de industrie.

2021-06-18

Rotterdam als hub voor verduurzaming

Het CCS-project Porthos ontving onlangs ruim honderd miljoen euro subsidie van de EU. Heel recent ontvingen deelnemers ook een toezegging voor subsidie van het Rijk, tot maximaal twee miljard euro in vijftien jaar, vanuit de SDE++-regeling. Hiermee komen steeds meer seinen op groen voor daadwerkelijke uitvoering.

2021-06-18

Oplossingen industrie in de media

Deltalinqs werkt hard aan een nóg breder draagvlak voor de oplossingen die de industrie aandraagt om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Het Deltalinqs Climate Program werkte onlangs mee aan een themapublicatie in dagblad Trouw, met waterstof als een van de hoofdonderwerpen.

2021-06-16

Besparen op slibverwerking: businesscase én milieuwinst

Veel industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen een flinke besparing realiseren op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door hun slibverwerking. Daarover ging het webinar ‘Duurzaam slib drogen’ op 27 mei 2021. Arcadis biedt een gratis quickscan aan om erachter te komen of besparing mogelijk én financieel lonend is.

2021-06-16

Circular Steam Project: enorme besparingen in elektriciteit en CO2-uitstoot

Om de klimaatdoelen te halen moeten meer projecten naar de uitvoering. Onderweg ondervinden deze innovatieve projecten vele uitdagingen. Bijna drie jaar geleden berichtten wij over het startsein van het Circular Steam Project dat door LyondellBasell en Covestro een investeringsbeslissing kreeg met steun van Rotterdams klimaatgeld.

2021-05-31

Officemanager gezocht voor Solution Centre Fieldlab Industrial Electrification

Op 10 februari 2021 is het Fieldlab Industrial Electrification formeel van start gegaan met de opening van het Solution Centre bij de RDM Campus. Vanaf deze locatie midden in de Rotterdamse Waalhaven gaat het Fieldlab activiteiten uitvoeren, waaronder het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven en het definiëren van projecten en documenteren van de resultaten.

2021-05-19

Restwarmte gevraagd

In 2018 richtten Piet Binkhorst en Jerry Pols The Green Solution op. Het bedrijf levert duurzaam geproduceerd heet water in bulk aan bedrijven. Duurzaam omdat het water wordt verwarmd met restwarmte, dus zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen en dus CO2-neutraal.

2021-05-19

Stena Line wil in zeven jaar naar elektrisch laden en lossen

Vanuit Europoort en Hoek van Holland verzorgt Deltalinqs-lid Stena Line dagelijks verschillende vracht- en passagiersvaarten naar Engeland. Het van origine Zweedse bedrijf wil daarbij steeds duurzamer gaan werken.

2021-05-18

Chemische industrie in 2050: groene fabrieken én groene producten

Voor de Rotterdamse industrie liggen er grote kansen, voorziet de VNCI. Hoofd klimaat, energie, innovatie & duurzaamheid Martijn Broekhof stelt dat naar aanleiding van het half april door de VNCI gelanceerde rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’. Dit rapport laat de weg zien die de sector gaat afleggen om over minder dan dertig jaar klimaatneutraal en circulair te zijn.

2021-05-17

Groot succes voor projecten energiebesparingsfonds

Projecten die in de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit energiebesparingsscans, leverden tien tot dertig procent aan energiebesparingen op. Deze scans worden bekostigd vanuit het Energiebesparingsfonds, dat zowel in Rotterdam als in Groningen beschikbaar is. In Rotterdam wordt het Energiebesparingsfonds ter beschikking gesteld de provincie Zuid-Holland. Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, en Cas König, CEO van Groningen Seaports, gaan over het fonds in gesprek in de nieuwste editie van Europoort Kringen.

2021-05-17

Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde het Deltalinqs Climate Program, in samenwerking met CIRCO, BRBS Recycling en BlueCity, in maart en april een zogeheten CIRCO Track.

2021-04-16

Nieuwe bioraffinaderij van Neste in Rotterdam is weer een stap dichterbij

De nieuwe bioraffinaderij van Neste op de Rotterdamse Maasvlakte is weer een stap dichterbij. Het bedrijf maakte een weloverwogen keuze voor Rotterdam. Deltalinqs Climate Program is blij met deze keuze. Een jaar geleden kondigde Neste aan de productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Europa te gaan vergroten. Lange tijd bleef de keuze tussen Porvoo (Finland) of Rotterdam onbekend en dus spannend.

2021-04-16

Vopak breidt uit in biobrandstoffen

Vopak investeert in de haven van Rotterdam met zestien nieuwe tanks voor de opslag van op afval gebaseerde grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, zoals biodiesel en biovliegtuigbrandstof.

vorige
1 2 3 ...