Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-08-20

Fieldlab Industrial Electrification gaat nieuwe fase in met Josepha van Kollenburg als directeur

Vanaf 1 september heeft het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) een nieuwe directeur. Na de kwartiermakersfase, waarin Jeroen van Woerden de basis heeft gelegd, is het nu tijd voor een nieuwe fase waarin concrete stappen worden gezet richting verduurzaming.

2021-08-20

Unieke kans voor bedrijven met cleantech innovatie-uitdaging

Misschien bent u al bekend met het Europese SCALE-UP Interreg North Sea Region en Rotterdamse Upstream Festival. Ook in 2021 wordt vanuit deze programma’s een traject georganiseerd met de ambitie om cleantech scale-ups te verbinden aan bedrijven.

2021-08-13

Zet in op sleutelprojecten in infrastructuur als aanjager voor energietransitie

'Zet in op sleutelprojecten in infrastructuur als aanjager voor energietransitie', dat is de titel van het opiniestuk in Energeia van Deltalinqs-voorzitter Victor Van der Chijs en programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt.

2021-07-20

Gedeputeerde Jeannette Baljeu trekt samen met Deltalinqs op in versnelling transitie

Provincie Zuid-Holland en de partners van het Deltalinqs Climate Program trekken samen op om de energie- en grondstoffentransitie in Rotterdam te doen slagen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu legt uit waar momenteel vooral de aandacht op gericht is.

2021-07-19

Deltalinqs-podcast over renewables en circulariteit

Onlangs startte Deltalinqs met een nieuw initiatief: de Deltalinqs-podcast ‘Diepgang’, waarin Roelof Hemmen (bekend van RTL Nieuws, BNR Nieuwsradio en Radio 538) in elke aflevering met een gastspreker in gesprek gaat over de toekomst van de haven en industrie in Rotterdam.

2021-07-19

Clusterpagina Platform Verduurzaming Industrie

Het cluster Rotterdam-Moerdijk heeft de ambitie om haar verduurzamingsopgave meer in detail te presenteren. Op dit moment staan de zes clusterplannen van Nederland alleen op de website van het Klimaatakkoord.

2021-07-19

Animatie energie- en grondstoffentransitie

Om te laten zien welk stappenplan het industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft uitgewerkt om de energie- en grondstoffentransitie te realiseren, heeft het Deltalinqs Climate Program een animatie laten maken. Hierin wordt uitgelegd wat de transitieopgave en het stappenplan inhoudt en welke concrete projecten het cluster al heeft opgestart.

2021-07-19

Subsidie beschikbaar voor verduurzamingsprojecten

Werkt u aan meer of goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor subsidie in het thema 'Circulaire economie in de TSE Industrie' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of heeft u de oplossing voor het verminderen van plastic verpakkingen in de tuinbouw? Of een idee om een circulaire plasticindustrie te realiseren?

2021-07-19

Optimisme, maar ook zorgen tijdens halfjaarbijeenkomst

Ondanks zorgen over voldoende geschikt personeel en stroperigheid bij landelijke politiek en overheid, was de toon over de voortgang van de energie- en grondstoffentransitie optimistisch, eind juni tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Naast de ambassadeurs van de verduurzamingsambities (LOC's) binnen het klimaatprogramma, waren ook gedeputeerde Jeannette Baljeu en wethouder Arno Bonte bij de bijeenkomst aanwezig.

2021-07-19

Alle veiligheidsaspecten van waterstof steeds beter in beeld

Hoe kunnen we waterstof op een veilige manier een plek geven in de Nederlandse maatschappij? Welke wet- en regelgeving ontbreekt of bevat hiaten om waterstof op een goede manier te introduceren als nieuwe energiedrager? Over dit soort vragen buigt het WVIP (Waterstof Veiligheid Innovatie Programma) zich.

2021-07-19

Bijna 10 jaar pionieren in LNG

Voorzitter Robert Goevaers nam deze maand afscheid van het LNG Platform, waarin Deltalinqs een belangrijke rol heeft. Hij kijkt terug op bijna 10 jaar van doorontwikkeling van 'de transitiebrandstof die nu al werkt'. Met trots, want er is veel bereikt. Schepen gaan al over op de schonere brandstof en ook transportbedrijven met vrachtwagens doen er hun voordeel mee.

2021-06-18

Rotterdam als hub voor verduurzaming

Het CCS-project Porthos ontving onlangs ruim honderd miljoen euro subsidie van de EU. Heel recent ontvingen deelnemers ook een toezegging voor subsidie van het Rijk, tot maximaal twee miljard euro in vijftien jaar, vanuit de SDE++-regeling. Hiermee komen steeds meer seinen op groen voor daadwerkelijke uitvoering.

2021-06-18

Infrastructuur voor energietransitie sneller aanleggen

In één woord: tempo, dat is waarmee Cees Kortleve, kwartiermaker van het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), zich bezighoudt. Het tempo waarop hij doelt is de noodzakelijke versnelling van de besluitvorming rondom infrastructuurprojecten ter verduurzaming van de industrie.

vorige
1 2 3 ...