Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2022-07-19

Successen en knelpunten in de Rotterdamse energie- en grondstoffentransitie

We boeken als Rotterdamse industrie gezamenlijk goede vooruitgang in de energie- en grondstoffentransitie. Er zijn echter ook serieuze knelpunten, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, de zoektocht naar nieuwe grondstoffen en de krappe arbeidsmarkt.

2022-09-27

‘Women in energy’ delen visie op transitie

Hoe willen we het energiesysteem veranderen? Die vraag stond centraal tijdens de Recharge Earth-sessie die geleid werd door Alice Krekt. Vijf vrouwelijke leiders in de industrie gingen onder andere over dat onderwerp met elkaar in gesprek.

2022-09-27

FLIE Matchmaking brengt vraag & aanbod samen tijdens Recharge Earth

Tijdens de matchmakingsessie van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) op Recharge Earth in Rotterdam Ahoy, presenteerde eindgebruiker Indorama een vraagstuk uit eigen praktijk, waarin zij zoeken naar manieren om energie opgenomen in dampstromen om te zetten in elektriciteit. 

2022-09-27

Emissieloos varen verschijnt aan de horizon

Binnen acht jaar zullen de loodsen in de haven een knoop doorhakken over hun transitie naar emissieloos varen. Dat gaat niet vanzelf, en er is veel samenwerking voor nodig, vertelt Tjeerd de Vos, manager vlootbeheer van het Loodswezen. Daarom steekt hij graag zijn licht op bij anderen, onder andere binnen het Deltalinqs Climate Program.

2022-09-27

Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek van Europa

De kogel is door de kerk: Shell heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I, de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

2022-09-27

Versnelling aanleg walstroom door duidelijke koers

De verduurzaming van ons havengebied gaat niet zonder walstroom. Overheden stellen subsidies beschikbaar om de aanleg hiervan mogelijk te maken. De grootschalige uitrol van walstroom brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Met een position paper brengt Deltalinqs in kaart wat het collectief van bedrijven in de Rotterdamse haven nodig heeft om invulling te geven aan de walstroomambities.

2022-09-22

De grondstoffentransitie is allang begonnen

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) werken Deltalinqs-leden en -partners binnen het Deltalinqs Climate Program samen aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie.

2022-09-22

Mogelijkheid tot aanvragen subsidie bij innovatieprogramma Energie & Klimaat

Bent u ondernemer en wilt u de haalbaarheid onderzoeken van een oplossing om de industrie te verduurzamen? Tot en met 13 oktober 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Het gaat om vouchers met een waarde tot € 100.000,-.

2022-07-21

Gezocht: personal assistant en kwartiermaker

We hebben maar liefst twee heel uiteenlopende interessante vacatures. We zijn op zoek naar een personal assistant voor onze programmadirecteur Deltalinqs Climate Program (DCP) en de voorzitter van Deltalinqs. Ook staat er een vacature open voor een kwartiermaker van de vereniging Waterstof Nederland. Een nieuw op te richten sectororganisatie voor de Nederlandse waterstofsector.Op de website van Deltalinqs kunt u via deze link beide vacatures bekijken via een roll-out-tekst en solliciteren.

2022-07-21

Air Products en Gunvor willen groene waterstof-importterminal in Rotterdam

Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam gaan samen een importterminal voor groene waterstof in Rotterdam ontwikkelen. De importterminal zal naar verwachting in 2026 de eerste groene waterstof leveren aan Nederland.

2022-07-20

SmartPort helpt bedrijven de transitie te maken

Marlies Sikken is de nieuwe directeur van SmartPort. Haar persoonlijke missie: het omzetten van de langetermijnklimaatdoelen in collectieve actie in het hier en nu. Daarbij draagt SmartPort met wetenschappelijk onderzoek bij aan het verduidelijken van de route naar 2050.

2022-07-19

Oproep: vul de vragenlijst in voor Human Capital Agenda energietransitie

Waar loopt uw bedrijf tegenaan als het gaat om medewerkers en hun competenties in de elektrificatie van de industrie? Laat het ons weten! Om een goed energietransitiebeleid te maken is uw hulp nodig. Vul dus alstublieft de vragenlijst in die het Deltalinqs Climate Program samen met het Fieldlab Industrial Electrification heeft opgesteld.

2022-07-19

Restwarmte uit de haven voor stadsverwarming

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte van industriële bedrijven uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Eind juni werd bekend dat de provincie Zuid-Holland 81 miljoen euro bijdraagt aan het realiseren van een belangrijk stuk leiding; namelijk dat tussen Rijswijk en Leiden.

vorige
1 2 3 ...