Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-01-19

Rotterdams Versnellingshuis baant weg voor duurzame projecten

Drempels weg voor verduurzaming! Het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC) dat afgelopen zomer van start is gegaan, helpt barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen.

2021-01-18

Kansen voor groene chemie in Rotterdam

Steeds vaker komen hernieuwbare grondstoffen voor de chemische industrie in beeld. Maar wanneer wordt hernieuwbaar de betere optie? Bestaat hiervoor al bewezen technologie op grote schaal? En is het rendabel? Op deze vragen geven Stijn Effting van Havenbedrijf Rotterdam en Arnold Bos van Lux Research op 26 januari aanstaande antwoord tijdens het DCP Webinar Groene Chemie.

2021-01-18

Rotterdam wil extra aanlanding groene stroom

Windenergie, opgewekt door windparken op de Noordzee, is een van de belangrijkste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) kijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hoe de energie van nog te bouwen windparken op zee straks het beste aan land kan worden gebracht. In Rotterdam weten we het wel: via de Tweede Maasvlakte!

2021-01-18

Gridmaster helpt bij investeringsbeslissingen energie-infrastructuur

Wat gaat er gebeuren met de markt voor aardgas, waterstof en elektriciteit in de toekomst? En welke investeringen moeten nu worden gedaan om ervoor te zorgen dat de haven van Rotterdam straks de energie-infrastructuur heeft die daar zo effectief mogelijk op inspeelt? Een consortium heeft begin 2021 een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster, dat op deze vragen antwoord moet geven.

2021-01-18

Waalhaven Group: zero emissie transport is een businesscase

Waalhaven Group wil in 2030 al zijn transport CO2-neutraal uitvoeren. Om dat te bereiken, is hij al een paar jaar flink aan het werk. Met groene elektriciteit, elektrische terminalvoertuigen, waterstof en zelfs elektrisch varende schepen. Volgens directeur Jan Overdevest is het een lonende investering.

2021-01-18

Fieldlab Industriële Elektrificatie versnelt verduurzaming

Elektrificatie van de industrie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Het Deltalinqs Climate Program helpt bedrijven de juiste keuzes te maken bij de overstap naar elektrificatie in hun bedrijfsprocessen. De uitdagingen daarbij zijn de juiste technologieën ontwikkelen, de juiste voorwaarden creëren en de businesscases op orde krijgen.

2020-12-17

Nieuwe verduurzamingsafspraken en lancering Energietransitiefonds

Vijf nieuwe verduurzamingsafspraken stonden centraal tijdens de online eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Veel aandacht ging uit naar de samenwerking met partners en overheden om stappen te zetten. De transitie moeten we immers samen doen.

2020-12-17

Website H-vision live

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Met die boodschap presenteert H-vision zich sinds kort ook online met een eigen website.

2020-12-17

FieldLab Industriële Elektrificatie is van start

Industriële elektrificatie is onmisbaar als een van de routes naar een CO2-neutrale industrie. Daarover is iedereen het wel eens. Maar wat zijn nu de meest kansrijke technieken en technologieën?

2020-12-17

Met CO2-opslag komen klimaatdoelen sneller nabij

Op verschillende manieren bleek in de afgelopen weken CO2-afvang en -opslag (CCS) een realistische en verstandige oplossing om vaart te maken met het halen van de klimaatdoelen. In opdracht van Natuur & Milieu stelde CE Delft een rapport op waaruit blijkt dat CCS een effectieve bijdrage levert aan verduurzaming van de industrie.

2020-12-16

Klimaatprogramma cruciaal voor voortbestaan Rotterdamse haven

Het klimaatprogramma van het Deltalinqs Climate Program is cruciaal voor het voortbestaan van de Rotterdamse haven. Dat stelt DCP-programmadirecteur Alice Krekt in een bijdrage namens Change Inc, die in het Financieele Dagblad van 11 december verscheen. Het artikel geeft een weerslag van de aanpak van DCP en de uitdagingen die er momenteel liggen.

2020-12-15

Grote stappen in CO2-reductie Rotterdamse industrie

In het recent verschenen Bilfinger Magazine vertelt Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, meer over de waterstofplannen van het H-vision-consortium. Krekt: "We kunnen er bijna twintig procent van de Rotterdamse industrieopgave voor 2030 mee halen. Dat is veel voor één project!"

2020-11-30

Onderzoek naar mogelijkheden duurzame(re) slibdroging

Het Deltalinqs Climate Program is een samenwerking aangegaan met Arcadis en de Universiteit Utrecht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame(re) slibdroging. Momenteel wordt meer dan 100.000 ton nat afvalwaterslib over de weg getransporteerd naar verwerkingsbedrijven in Nederland, België en Duitsland.

vorige
1 2 3 ...