Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-04-13

Uniper gaat van kolen naar groene waterstof

Energiebedrijf Uniper maakt van de nood een deugd. In 2016 werd hun kolencentrale op de Maasvlakte als schoonste ter wereld in gebruik genomen. Maar in 2030 moet de kolencentrale vanwege nieuw Nederlands overheidsbeleid stoppen. Nu wil het energiebedrijf de locatie geschikt maken voor grootschalige productie van groene waterstof.

2021-04-16

Nieuwe bioraffinaderij van Neste in Rotterdam is weer een stap dichterbij

De nieuwe bioraffinaderij van Neste op de Rotterdamse Maasvlakte is weer een stap dichterbij. Het bedrijf maakte een weloverwogen keuze voor Rotterdam. Deltalinqs Climate Program is blij met deze keuze. Een jaar geleden kondigde Neste aan de productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Europa te gaan vergroten. Lange tijd bleef de keuze tussen Porvoo (Finland) of Rotterdam onbekend en dus spannend.

2021-04-16

Vopak breidt uit in biobrandstoffen

Vopak investeert in de haven van Rotterdam met zestien nieuwe tanks voor de opslag van op afval gebaseerde grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, zoals biodiesel en biovliegtuigbrandstof.

2021-04-13

Klaar voor waterstof als nieuwe veilige energiedrager

De komst van waterstof als alledaagse brandstof en logische opvolger van bijvoorbeeld kolen, aardolie en aardgas, betekent wennen aan iets nieuws en onbekends. Dat roept vragen op over veiligheid. Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP), onderdeel van het H2Platform, werkt aan het onderzoeken en beheersen van alle veiligheidsaspecten van waterstof.

2021-04-13

Laat u inspireren over de energietransitie

Hoe kijkt u naar de energietransitie? Managers van BP, ExxonMobil en Vopak, maar ook vertegenwoordigers van natuurorganisaties, politici en gezaghebbende wetenschappers laten hun licht hierover schijnen in de opinierubriek op de website van H-vision.

2021-04-12

Succesvolle werking Versnellingshuis

Verschillende bedrijven hebben in de afgelopen maanden aangeklopt bij het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC). Zij kwamen barrières tegen, simpelweg omdat zij de eerste waren met een bepaald verduurzamingsproject.

2021-04-06

Grote belangstelling voor webinar waterstofprojecten

Waterstof is een van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. De CO2-uitstoot moet dan immers met minimaal 49% zijn gedaald t.o.v. 1990 en zelfs met 55% volgens de aangescherpte EU-regels. Het Haven Industrieel Complex (HIC) werkt op dit moment al hard aan de hiervoor noodzakelijke stappen en doelen.

2021-03-16

Rotterdam profileert zich internationaal als waterstofhub

Tijdens de tweede editie van de World Hydrogen Summit heeft Rotterdam zich gepositioneerd als Hydrogen Gateway to Europe. Een plek waar grootschalige productie, import, doorvoer en gebruik van waterstof plaatsvindt. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, gaf een toelichting op de rol die de blauwe waterstof van het project H-vision in die ambitie speelt.

2021-03-16

Rotterdam realiseert dalende trend CO2-uitstoot

De Rotterdamse regio is erin geslaagd om de jaarlijkse stijging van de CO2-uitstoot om te buigen naar een dalende trend. Dat blijkt uit de doorrekening van de Rotterdamse uitstootcijfers door de DCMR Milieudienst Rijnmond.

2021-03-15

Hendrik Veder: groot succes met circulaire megakabels

De wortels van de Hendrik Veder Group – specialist in staalkabels en kabeltouw ­voor de maritieme en offshore-industrie en per 1 april 2021 lid van Deltalinqs – gaan bijna vijfhonderd jaar terug in de tijd. Tegelijkertijd is de organisatie volop bezig met de toekomst. Sinds een jaar heeft Hendrik Veder twee belangrijke troeven in handen die samen goed zijn voor substantieel hergebruik van materialen en een spectaculaire winstgroei.

2021-03-12

Blauwe waterstof kan een zeer waardevolle rol spelen in transitie

In de energietransitie is waterstof een logische keuze voor onder andere het oplossen van de mismatch in elektriciteitsvraag en -aanbod. Blauwe waterstof kan daarbij de weg banen voor groene waterstof. De partners van het Deltalinqs Climate Program werken hier samen aan.

2021-03-05

Deltalinqs ondertekent Waterstofpact

Waterstof is een van de belangrijkste wegen naar verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. In het Rotterdamse haven- en industriecluster wordt hiervoor veel ontwikkeld. Bijvoorbeeld H-vision, de elektrolyser van Shell en die van BP en Nouryon.

2021-02-25

HES-terminals kiezen voor groene stroom

Een groot aantal HES-terminals maakt per 1 januari 2021 gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Met deze stap vermindert HES International zijn CO2-uitstoot en wil tevens nieuwe investeringen in duurzame energiebronnen stimuleren.

vorige
1 2 3 ...