Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2023-06-02

Arend Jan Zeeuw (Huntsman): "Verduurzamen is geen wij-zij verhaal"

Het Deltalinqs Climate Program telt vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s). Arend Jan Zeeuw (Huntsman) is ambassadeur van LOC 4: Duurzame Grondstoffen. Daarin werken we samen met leden en partners aan de uitfasering van ruwe olie door de mogelijkheden van alternatieve grondstoffen te onderzoeken en te ontwikkelen. Verder willen we daarvoor nieuwe coalities vormen.

2023-05-26

Antje Koster nieuwe programmadirecteur sociale transitie

Op 1 juni 2023 is Antje Koster gestart als programmadirecteur sociale transitie bij Deltalinqs. Zij zal zich richten op alle vraagstukken binnen het thema arbeidsmarkt in de Rotterdamse haven en industrie, inclusief de relaties met het onderwijs. Vanuit Deltalinqs wordt zij de coördinator van de activiteiten uit de HCCE-agenda (Human Capital Coalitie Energietransitie).

2023-05-26

Flexibiliteit en samenwerken cruciaal bij aanpak congestie

Hoe verandert het energiesysteem op weg naar een duurzame economie? Wat betekent dat voor de bedrijven in de Rotterdamse haven? En hoe kan flexibele inzet van energie helpen om het zwaarbelaste elektriciteitsnet toch optimaal te benutten? Die vragen stonden centraal op het half mei gehouden webinar ‘Aanpak congestie in de Rotterdamse haven’, waarvoor veel belangstelling was.

2023-05-26

Nieuwe circulaire industriële afvalscheidingstechnologie

In Nederland wordt jaarlijks ruim acht miljoen ton afval verbrand. Hierbij komt een forse hoeveelheid CO2 vrij en gaan waardevolle stoffen zoals metalen en mineralen verloren. Het is daarom noodzakelijk dat we nieuwe oplossingen vinden voor het verwerken van ons afval. Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) ondersteunt initiatiefnemers daarbij.

2023-05-26

Shell investeert in biobrandstoffen

Op het Energy and Chemicals Park Rotterdam bouwt Shell een grote biobrandstoffenfabriek. De nieuwe fabriek heeft straks een jaarlijkse capaciteit van 820.000 ton biodiesel en hernieuwbare vliegtuigbrandstof.

2023-05-26

Vergaande energiebesparing mogelijk met Energie Innovatie Studies

Samen met Deltalinqs en iTanks voert Water Energy Solutions zogeheten Energie Innovatie Studies (EIS) uit op basis van no cure no pay. In de afgelopen jaren leidde de samenwerking tot vele successen. En ook dit jaar is de interesse voor de EIS groot.

2023-04-24

Nationaal Programma Verduurzaming Industrie gaat zorgen voor integrale aanpak en tempo

Beschikbaarheid van voldoende groene energie, herbruikbare grondstoffen en bijbehorende infrastructuur is cruciaal voor de transformatie van de industrie. Om dat te bereiken gaat de rijksoverheid meer regie nemen en zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het kabinet introduceert daarom een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie.

2023-04-24

Hydrogen to be: de toekomst van wereldwijde waterstofhandel

Met steun van Deltalinqs en input van haar leden is onlangs het rapport 'Hydrogen to be' verschenen. Daarin staan verschillende toekomstscenario’s beschreven en aanbevelingen voor investeringsstrategieën voor onder andere de bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

2023-04-24

Waar staat Rotterdam op de 'Groene Ladder'?

Hoe werkt de Nederlandse industrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat wil werkgeversorganisatie VNO-NCW laten zien in een serie video’s. In een recent verschenen video over het cluster Rotterdam-Moerdijk laat Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs zien dat er nog een flink verschil is tussen ambities en uitvoering.

2023-04-24

Eline van Krimpen nieuwe Projectleider Circulair

Op 1 april is Eline van Krimpen gestart als Projectleider Circulair bij het Deltalinqs Climate Program. Onder deze functie vallen duurzaamheidsprojecten die betrekking hebben op circulariteit van afval- en grondstofstromen en projecten die de grondstoffentransitie verder in gang gaan zetten binnen het Rotterdamse havengebied.

2023-04-24

Nieuwe stap in preventie en opruimen vervuiling door plastic korrels

Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben bedrijven uit de kunststof producerende industrie samen met de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs een nieuwe stap gezet in het tegengaan van vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken in de haven van Rotterdam.

2023-03-31

Deltalinqs ontvangt subsidie van de provincie

Als een van vijf bestaande netwerken die zich richten op het opschalen van circulaire bedrijvigheid, ontvangt Deltalinqs een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Die heeft namelijk anderhalf miljoen euro vrijgemaakt voor vijf circulaire netwerken.

2023-03-31

"We hebben echt één team gevormd dat vol overgave werkt aan de energie- en grondstoffentransitie"

Alice Krekt heeft op 23 maart 2023 afscheid genomen als directeur van het Deltalinqs Climate Program. Alice begint op 1 april als directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector. Bij haar afscheid blikte Alice Krekt kort terug: "Op de pioniers na waren zes jaar geleden veel bedrijven nog lang niet overtuigd van hun rol in de klimaatverandering en dat er echt iets groots te gebeuren stond. Dat is in de afgelopen tijd drastisch veranderd."

vorige
1 2 3 ...