Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2023-11-27

Ambassadeur aan het woord: "Op naar een schoon en klimaatneutraal energiesysteem"

Nico van Dooren werkt als director new business & portfolio bij het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is hij ambassadeur van LOC 1: Systeemverandering. Dat is een van de vier ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Daarin werkt het DCP samen met leden en partners aan verschillende thema’s: systeemverandering, duurzaam transport, duurzame energie en duurzame grondstoffen. Allemaal met als doel om een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2023-11-30

Kaarten op tafel en samenwerken

Hoe verder we komen in de energietransitie, hoe complexer en uitdagender het wordt. We staan op het kruispunt van belangrijke investeringsbeslissingen én een klimaat- en energiecrisis in Europa. En Nederland maakt zich op voor een nieuwe regering. 

2023-11-30

Programmadirecteur Anne-Marie Spierings pakt rol als klimaataanjager Haven op

De gemeente Rotterdam wil mensen, bedrijven en organisaties in de stad mobiliseren, uitdagen en aanjagen om meer meters te maken in de energie- en grondstoffentransitie. In dat kader zijn vier zogeheten 'klimaataanjagers' benoemd.

2023-11-27

Verkiezingsdebat over kansen voor groene chemie

Groene chemie heeft de toekomst. Ook in het Rotterdamse havengebied zijn we daarmee volop bezig. Op weg naar een circulaire economie zijn nog wel wat hobbels te nemen. Zo is de markt voor gerecyclede en biobased kunststoffen nog klein. Het Deltalinqs Climate Program wil daaraan een impuls geven. Politici zien kansen. Dat bleek tijdens een verkiezingsdebat op het jaarevent van Groene Chemie Nieuwe Economie op 7 november.

2023-11-27

Webinar circulaire plastics met actuele overzichten subsidies en regelgeving

Hoe krijg je subsidie voor projecten die betrekking hebben op circulaire plastics? Wat is de stand van zaken in regelgeving in deze vorm van circulariteit, waar liggen de uitdagingen en wat is er nodig om deze op te lossen? Daarover werden leden van Deltalinqs bijgepraat tijdens een recent webinar.

2023-11-13

Netbeheerders, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs roepen op tot gezamenlijke aanpak netcongestie

Alleen als netbeheerders en alle betrokken partijen in de regio samenwerken aan het bestrijden van netcongestie ontstaat er de komende jaren ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe aansluitingen. Dat is een van de conclusies uit het congestieonderzoek in de Rotterdamse haven, dat netbeheerder TenneT afgelopen jaar heeft uitgevoerd. De samenwerking zal zich richten op sneller bouwen, programmeren en het vergroten van het flexibel vermogen.

2023-10-31

Waalhaven Group elektrificeert en bespaart 500 ton CO2 per jaar

Via de elektrificatie van een havenkraan met vliegwieltechnologie bespaart Waalhaven Group 200.000 liter diesel en 500 ton CO2-uitstoot per jaar. Bovendien investeert het bedrijf in een oplaadpunt voor elektrische binnenvaartschepen.

2023-10-30

Cluster Energiestrategie 3.0 van start

Een toekomstbestendig energiesysteem is cruciaal voor de verduurzaming van de industrie. Daarom is de Cluster Energiestrategie (CES) in 2021 en 2022 opgesteld. De CES-versies 1.0 en 2.0 hebben invloed gehad op de prioritering van de investeringsplannen van de netbeheerders.

2023-10-30

Landelijke uitrol Data Safe House gaat de energietransitie helpen te versnellen

De baanbrekende aanpak van het Data Safe House Rotterdam heeft kansen gecreëerd voor de energietransitie en dat is niet onopgemerkt gebleven. De stuurgroep Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) heeft besloten tot een landelijke uitrol, die ondersteund wordt door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dankzij deze subsidie wordt het DSH de komende 2,5 jaar gefinancierd. 

2023-10-30

Pragmatische oplossing voor energiebesparingsplicht

De Rijksoverheid heeft per 1 juli 2023 de energiebesparingsplicht aangescherpt. Afhankelijk van het energiegebruik per locatie en (milieubelastende) activiteiten moeten bedrijven sindsdien voldoen aan de informatie- en/of onderzoeksplicht energiebesparing.

2023-10-30

Deltalinqs faciliteert varende dienstverleners bij verduurzaming

Verbinden, vernieuwen en inspireren. Het zijn drie kernwoorden in het Deltalinqs Climate Program (DCP), die ook terugkomen in onze inspanningen voor de varende dienstverleners. Deze groep ondernemers helpen we met verduurzaming van hun werk en hun vloot.

2023-09-28

David Peters (Stedin): ‘Elektriciteit is het werkpaard van de transitie’

David Peters (CTO bij Stedin) is ambassadeur van LOC 1: Systeemverandering. Dat is een van de vier ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program, waarin Deltalinqs samen met leden en partners werkt aan verschillende thema’s: systeemverandering, duurzaam transport, duurzame energie en duurzame grondstoffen. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2023-09-26

Simone van Tongeren nieuwe Projectleider Klimaat

Op 1 september is Simone van Tongeren begonnen bij het Deltalinqs Climate Program als Projectleider Klimaat. ‘Ik vind het belangrijk dat we een toekomstbestendige haven hebben in Rotterdam’, zo zegt zij. ‘De haven heeft een economische rol van betekenis en die kunnen we alleen voortzetten als we bedrijven in duurzame groei en ontwikkeling investeren. Als technisch bestuurskundige met een voorliefde voor verbinding, innovatie én liefde voor de Rotterdamse haven is mijn nieuwe rol mij op het lijf geschreven.’

vorige
1 2 3 ...