Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2020-05-19

Dé energiehaven van Noordwest-Europa

Rotterdam krijgt een toonaangevende infrastructuur op het gebied van waterstof; volgens velen dé energiebron van de 21e eeuw. Waterstof krijgt een belangrijke rol in vele toepassingen; als brandstof voor de industrie, maar ook als grondstof in de chemie, energiedrager in de mobiliteit en naast gebruik in warmtenetwerken kan waterstof ook worden gebruikt als bouwsteen voor basischemicaliën zoals methanol.

2020-05-20

Rotterdam kan internationale rol als waterstofhub krijgen

Waterstof speelt een cruciale rol in de decarbonisatie van de huidige petrochemische industrie. Dat stelt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, in haar bijdrage aan een nog te verschijnen boek van prof. dr Ad van Wijk (TU Delft). In het artikel beschrijft Krekt haar visie op Rotterdam als internationale waterstofhub. Dit is mogelijk door de aanwezigheid van een internationaal opererend industrieel cluster en de strategische ligging van Rotterdam.

2020-05-18

Consultatie CO2-heffing

In het Klimaatakkoord werd al aangekondigd dat er een CO2-heffing moet komen om de CO2-reductiedoelen sneller te kunnen realiseren. Momenteel is een wetsvoorstel in de maak waarin de CO2-heffing voor de industrie wordt uitgewerkt. Deltalinqs Climate Program heeft verbetersuggesties voor het huidige voorstel en de timing.

2020-05-18

Pilots in duurzaam zwaar wegtransport

Deltalinqs Climate program werkt samen met evofenedex, TLN en het Havenbedrijf Rotterdam aan pilots voor duurzaam zwaar wegtransport in het Rotterdamse havengebied. De focus ligt daarbij op waterstof en elektrisch rijden.

2020-05-18

De circulaire economie wordt nu gemaakt

Samen met onze leden en partners geven we het verdienmodel van de toekomst vorm. Dat betekent dat we tijdens de Coronacrisis zeker bedrijven te hulp moeten schieten, maar tegelijkertijd budget moeten gebruiken om te verduurzamen, met Rotterdam als uitstekende vestigingsplaats.

2020-05-13

Jan Overdevest (Waalhaven Group): "Werken aan zero emissie transport"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-05-07

H-vision: backbone door haven Rotterdam stimulans voor komst waterstofhub

Het projectteam van H-vision ziet de aankondiging van het Havenbedrijf Rotterdam om met partners een waterstofnetwerk door de haven aan te leggen als een stimulans voor de vorming van een internationale waterstofhub in Rotterdam.

2020-04-15

Beslis mee: afval of grondstof

In de komende maand zal Deltalinqs Climate Program gebruikmaken van de mogelijkheid tot inspraak op de tweede wijziging van het LAP3: Landelijk Afvalbeheerplan 3. Hierin staan de aanpassingen onder andere ingegeven door ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie, ook voor het het Rotterdamse Havengebied. Lidbedrijven worden van harte uitgenodigd om hun visie hierop met ons te delen, zodat wij dit kunnen verwerken in onze zienswijze.

2020-04-15

Rotterdamse Klimaatalliantie gaat door

Ondanks de uitdagende tijd waarin we momenteel leven, gaan we dóór met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het Rotterdams Klimaatberaad kwam op 8 april online bijeen om bij te praten, nieuwe goede ideeën te verzamelen en nieuwe acties te formuleren. Vanzelfsprekend werd de Coronacrisis besproken tijdens het klimaatberaad. Tegelijkertijd stelden de deelnemers vast dat het erg belangrijk is om het netwerk te blijven voeden met nieuwe initiatieven. 

2020-04-15

Concrete casussen en versnelling gewenst in CCU

CCU (het afvangen en later nuttig gebruiken van CO2) is een belangrijk onderdeel van de toekomstige circulaire economie. Op 7 april was Deltalinqs Climate Program daarom medeorganisator van een symposium over de rol van CCU in de transitie, het programma van aanpak en de opties voor CCU in de regio. Noodgedwongen vond het symposium volledig online plaats. Een bijzondere beleving voor alle deelnemers.

2020-03-31

Peter de Weijs: "De opties blijven open."

Vandaag verscheen in Europoort Kringen een mooi artikel over het project H-vision. Projectdirecteur Peter de Weijs neemt ons mee in zijn ambitie, de route naar het einddoel en de vraagstukken die hij onderweg denkt tegen te komen. Optimistisch en met visie.Foto: Pierre Crom

2020-03-30

David Peters (Stedin): "Focus verleggen naar duurzaam energie- en productiesysteem"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2020-03-20

Subsidies verduurzaming industrie

Deze periode waarin veel regulier werk niet door kan gaan, biedt wellicht aan sommigen de kans om zich te richten op een subsidieaanvraag voor een verduurzamingsproject. Er zijn daarvoor flink wat regelingen, die tijdens de Deltalinqs-informatiebijeenkomst Subsidies verduurzaming industrie op een rijtje zijn gezet. Op 9 maart 2020 gaven verschillende sprekers van het Ministerie van EZK en RVO hierover uitleg. Daarbij was veel aandacht voor de nieuwe regeling MOOI en verbreding van de SDE+.

vorige
1 2 3 ...