Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2020-07-15

Deltalinqs Climate Program sluit zich aan bij Change INC.

Hoe gaan we de toekomst vormgeven? Hoe gaan we welvaart en welzijn met elkaar in evenwicht brengen? Hoe zorgen we ervoor dat we van steeds meer naar steeds béter gaan? Hoe veranderen we productie en businessmodellen? Om een antwoord op deze vragen te krijgen zijn veel bedrijven hard aan de slag, zeker ook binnen het Deltalinqs Climate Program.

2020-07-23

Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

H-vision heeft een prominente positie in de ‘Gemeentelijke Visie op Waterstof’ die Rotterdam op 21 juli presenteerde. De gemeente Rotterdam kiest ervoor om de komende decennia waterstof vooral in te zetten om de industrie te vergroenen en in de rol als grondstof voor de chemie.

2020-07-16

H-vision ontwerpt volledige waardeketen voor blauwe waterstof

De grootschalige productie van koolstofarme waterstof voor de industrie in Rotterdam is weer een stap dichterbij gekomen. Deze maand rondde het team van H-vision de achterliggende projectfase af. Daarin werd het concept van H-vision verder geconcretiseerd, met name op het gebied van techniek, inpassing in het industriecluster, benodigde infrastructuur en financiële uitwerking.Meer informatie: H-vision statusupdate.

2020-07-09

Waterstofstrategie EU steun in rug H-vision

De waterstofstrategie van de Europese Commissie is een belangrijke steun in de rug voor blauwe waterstof. In het strategiedocument van 8 juli 2020 wordt geconcludeerd dat blauwe waterstof – door de commissie aangeduid als koolstofarme waterstof - met name de industrie in staat stelt om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen.

2020-07-08

Toetreding ExxonMobil in samenwerkingsverband H-vision

ExxonMobil is recent toegetreden tot de groep van bedrijven die deelneemt aan H-vision. ExxonMobil is met een moderne raffinaderij en vier chemiefabrieken een vooraanstaande industriële speler in de Rotterdamse haven en tevens een grootverbruiker van waterstof om brandstoffen schoner te maken.

2020-07-07

Versnelling energietransitie tijdens hybride halfjaarbijeenkomst

Steeds meer projecten die de energie- en grondstoffentransitie mogelijk maken, komen op gang en bereiken technologische volwassenheid. Een optimistische kijk op de energietransitie stond centraal tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program. Maar er waren ook zorgpunten.

2020-06-23

Tijd voor een Deltaplan Elektrificatie

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar over de energiemix van de toekomst

Op welke manier gaan we in het Rotterdamse industriële cluster zo verantwoord en kosteneffectief mogelijk afscheid nemen van fossiele energie? Er bestaan verschillende transitiepaden naar de energiemix van de toekomst. Zeker in crisistijd is een verantwoorde investeringsbeslissing belangrijk.

2020-06-23

Webinar Op weg naar emissievrij rijden in 2040

Onder grote belangstelling zijn verschillende leden van Deltalinqs Climate Program, EVO en TLN half juni bijgepraat over de ontwikkelingen en subsidies op het gebied van duurzaam wegtransport. Tijdens een goed bezochte online bijeenkomst zijn bovendien verschillende vervolgafspraken gemaakt.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraag je de subsidie aan? Tijdens de Webinar ‘Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)’ op dinsdag 30 juni geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) antwoord op deze vragen.

2020-06-23

Nieuwe infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2 en warmte

Het havenindustrieel cluster van Rotterdam is bij uitstek geschikt om voorop te lopen in verduurzaming. Dat stelt programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt in een interview met Energeia. Alle verduurzamingstechnieken zijn hier in ontwikkeling: elektrificatie, productie van groene en blauwe waterstof en CO2-afvang.

2020-05-20

Rotterdam kan internationale rol als waterstofhub krijgen

Waterstof speelt een cruciale rol in de decarbonisatie van de huidige petrochemische industrie. Dat stelt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, in haar bijdrage aan een nog te verschijnen boek van prof. dr Ad van Wijk (TU Delft). In het artikel beschrijft Krekt haar visie op Rotterdam als internationale waterstofhub. Dit is mogelijk door de aanwezigheid van een internationaal opererend industrieel cluster en de strategische ligging van Rotterdam.

2020-05-19

Dé energiehaven van Noordwest-Europa

Rotterdam krijgt een toonaangevende infrastructuur op het gebied van waterstof; volgens velen dé energiebron van de 21e eeuw. Waterstof krijgt een belangrijke rol in vele toepassingen; als brandstof voor de industrie, maar ook als grondstof in de chemie, energiedrager in de mobiliteit en naast gebruik in warmtenetwerken kan waterstof ook worden gebruikt als bouwsteen voor basischemicaliën zoals methanol.

vorige
1 2 3 ...