Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2023-01-31

Banenmagneet energietransitie vraagt veel nieuw talent

Zes partijen, waaronder Deltalinqs, hebben de handen ineengeslagen voor een arbeidsmarkt die zich kenmerkt door flexibiliteit, voldoende gekwalificeerd talent op alle niveaus en aantrekkelijke carrièrekansen. Deze Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) heeft een duidelijke ambitie: er moeten duizenden werknemers bijkomen in de Rotterdamse haven.

2023-01-31

Neste en Airbus maken samen vaart met 100% duurzame vliegtuigbrandstof

Neste en vliegtuigbouwer Airbus hebben onlangs de handen ineengeslagen om het gebruik van 100% duurzame vliegtuigbrandstof in de luchtvaartsector te stimuleren. Sustainable Aviation Fuel (SAF) is, na minder vliegen, anno 2023 dé oplossing om de uitstoot van broeikasgassen door vliegreizen te verminderen, zo menen beide bedrijven. Neste past momenteel haar bestaande bioraffinaderij in de Rotterdamse haven al aan voor de productie van SAF.

2023-01-31

Nieuw masterplan Rotterdamse haven en industrie broodnodig

De energietransitie is in volle gang en de grondstoffentransitie komt geleidelijk op gang. Deze nieuwe transitie heeft een gigantische impact op het Rotterdamse havengebied. Niet alleen qua fysieke ruimtebehoefte en energiegebruik, maar ook qua omslag in het denken over de toekomstige activiteiten van de bedrijven in de industriële ketens. Tijd voor een nieuw masterplan Rotterdamse haven, vinden Harry van Dijk (Deltalinqs) en Rajat Bhardwai (Power2X).

2023-01-31

800 miljoen euro subsidie voor waterstofprojecten

Met bijna 800 miljoen euro subsidie geven zeven Nederlandse projecten een flinke impuls aan de productie van waterstof. Drie ervan komen in het Rotterdamse havengebied. Als de zeven projecten volgens planning doorgaan, zorgen deze samen voor een vermogen van 1150 megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.

2023-01-31

Opnieuw DCP-ambassadeur benoemd tot Havenman van het Jaar

Jan Overdevest is benoemd tot Havenman van het Jaar 2022. De jury prees hem onder andere om zijn inzet op het gebied van duurzaamheid in de Rotterdamse havengemeenschap. Jan Overdevest is al jarenlang ambassadeur van het Deltalinqs Climate Program, net als de voorgaande Havenman van het Jaar Bart Leenders (Neste).

2023-01-26

Alice Krekt maakt overstap van Deltalinqs naar nieuwe waterstofbranchevereniging

Alice Krekt wordt per 1 april 2023 de directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector. Momenteel is zij programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program. Alice Krekt zal de branchevereniging inrichten en vormgeven, van het aannemen van de medewerkers tot het vaststellen van de prioriteiten van de vereniging. 

2022-12-23

Meer collectieve actie nodig om energie- en grondstoffentransitie verder te brengen

Tijdens de drukbezochte en positief gestemde eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP) zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken voor 2023 gemaakt door bedrijven, kennisinstellingen, netbeheerders, gemeente en provincie. Rode draad in de bijeenkomst was dat de leden en partners van het DCP in het afgelopen jaar echt tot actie zijn overgegaan, maar dat nog meer samenwerking nodig is.

2022-12-23

Gridmaster: op naar toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur

Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe methode getest om de komende decennia toekomstbestendige investeringsplannen te ontwikkelen voor energie-infrastructuur. Hiervoor hebben zij de ‘Gridmastermethode’ ontwikkeld. De mogelijkheden van de Gridmastermethode zijn inmiddels succesvol getest in de Rotterdamse haven.

2022-12-23

Stap dichterbij waterstofhub dankzij Battolyser®-fabriek

De nieuwe Battolyser-fabriek die in het Merwede-Vierhavens-gebied (M4H) gebouwd wordt, brengt de positie van Rotterdam als waterstofhub weer een stapje dichterbij. "De Battolysers die straks uit de fabriek rollen zorgen én voor de opslag van duurzaam opgewekte energie én kunnen groene waterstof produceren", legt Mattijs Slee, CEO Battolyser Systems, uit. "Dat biedt gebruikers de mogelijkheid optimaal te kunnen voorzien in hun energiebehoefte."

2022-12-22

Hoe ziet het transitiepad van uw bedrijf eruit? Laat het uw netbeheerder weten!

'Het aantal nieuwe elektriciteitsaanvragen vanuit de industrie is bizar hoog,' zegt Ruben Rasing, manager customer relations bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Samen met Frederiek Doedijns, gebiedsregisseur haven & industrie bij netbeheerder Stedin, nemen we de situatie door.

2022-12-20

FLIE voluit verder met subsidiecheque provincie

Onlangs ontving het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) een subsidiecheque van bijna 800.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Een belangrijke steun in de rug voor het FLIE, dat momenteel druk bezig is met de realisatie van drie productielijnen voor nieuwe technologie.

2022-12-15

Webinar End-Of-Waste met Van Doorne advocaten

Op 22 november jl. hield Jeanette Ozinga, advocaat milieurecht bij ons buitengewoon lid Van Doorne advocaten te Amsterdam, een webinar over ‘einde afvalstoffen’ (End-Of-Waste). Ingeleid door Fred Akerboom van Deltalinqs, onder meer secretaris van het Versnellingshuis HIC, werd het belang aangeduid van een circulaire haven en het knelpunt daarin om van de kwalificatie afvalstof af te komen.

2022-11-28

Reactie Deltalinqs op kamerbrieven stikstofaanpak: mainport Rotterdam heeft nú stikstofruimte nodig

Deltalinqs ziet de integrale stikstofaanpak zoals beschreven op vrijdag 25 november in de kamerbrieven van minister Van der Wal als een stap in de goede richting. Meer snelheid is echter wel geboden. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: “De kamerbrieven bevatten een aantal goede voorstellen. Met name de specifieke aandacht voor bijzondere projecten, waaronder de energietransitie, is hoopgevend. Anderzijds is er nog steeds veel onzeker en moeten veel zaken nog worden uitgezocht en uitgewerkt. 

vorige
1 2 3 ...