Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2020-09-22

Subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar nieuwe en slimme energiesystemen

Innovaties in ons energiesysteem zijn hard nodig. Dat vormt een uitdaging die de industrie in het Rotterdamse havengebied graag wil oppakken. Maar soms twijfelen bedrijven of hun verduurzamingsplannen economisch haalbaar zijn. Daarom biedt de gemeente Rotterdam nu een nieuwe subsidieregeling aan.

2020-09-22

Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR.

2020-09-21

Webinar over verduurzamingssubsidie SDE++

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord tijdens een nieuw webinar vanuit het Ministerie van EZK.

2020-09-21

Waterstof gebruiken of leveren? Doe mee aan de marktconsultatie!

Om een goed inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan waterstofinfrastructuur, houdt Gasunie op 1 oktober een webinar. Bedrijven die overwegen om waterstof te gaan gebruiken of juist te gaan produceren, zijn van harte uitgenodigd voor de marktconsultatie, die start met dit webinar.

2020-07-23

Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

H-vision heeft een prominente positie in de ‘Gemeentelijke Visie op Waterstof’ die Rotterdam op 21 juli presenteerde. De gemeente Rotterdam kiest ervoor om de komende decennia waterstof vooral in te zetten om de industrie te vergroenen en in de rol als grondstof voor de chemie.

2020-07-16

H-vision ontwerpt volledige waardeketen voor blauwe waterstof

De grootschalige productie van koolstofarme waterstof voor de industrie in Rotterdam is weer een stap dichterbij gekomen. Deze maand rondde het team van H-vision de achterliggende projectfase af. Daarin werd het concept van H-vision verder geconcretiseerd, met name op het gebied van techniek, inpassing in het industriecluster, benodigde infrastructuur en financiële uitwerking.Meer informatie: H-vision statusupdate.

2020-07-15

Deltalinqs Climate Program sluit zich aan bij Change INC.

Hoe gaan we de toekomst vormgeven? Hoe gaan we welvaart en welzijn met elkaar in evenwicht brengen? Hoe zorgen we ervoor dat we van steeds meer naar steeds beter gaan? Hoe veranderen we productie en businessmodellen? Om een antwoord op deze vragen te krijgen zijn veel bedrijven hard aan de slag, zeker ook binnen het Deltalinqs Climate Program.

2020-07-09

Waterstofstrategie EU steun in rug H-vision

De waterstofstrategie van de Europese Commissie is een belangrijke steun in de rug voor blauwe waterstof. In het strategiedocument van 8 juli 2020 wordt geconcludeerd dat blauwe waterstof – door de commissie aangeduid als koolstofarme waterstof - met name de industrie in staat stelt om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen.

2020-07-08

Toetreding ExxonMobil in samenwerkingsverband H-vision

ExxonMobil is recent toegetreden tot de groep van bedrijven die deelneemt aan H-vision. ExxonMobil is met een moderne raffinaderij en vier chemiefabrieken een vooraanstaande industriële speler in de Rotterdamse haven en tevens een grootverbruiker van waterstof om brandstoffen schoner te maken.

2020-07-07

Versnelling energietransitie tijdens hybride halfjaarbijeenkomst

Steeds meer projecten die de energie- en grondstoffentransitie mogelijk maken, komen op gang en bereiken technologische volwassenheid. Een optimistische kijk op de energietransitie stond centraal tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program. Maar er waren ook zorgpunten.

2020-06-23

Tijd voor een Deltaplan Elektrificatie

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar over de energiemix van de toekomst

Op welke manier gaan we in het Rotterdamse industriële cluster zo verantwoord en kosteneffectief mogelijk afscheid nemen van fossiele energie? Er bestaan verschillende transitiepaden naar de energiemix van de toekomst. Zeker in crisistijd is een verantwoorde investeringsbeslissing belangrijk.