Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-07-19

Animatie energie- en grondstoffentransitie

Om te laten zien welk stappenplan het industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft uitgewerkt om de energie- en grondstoffentransitie te realiseren, heeft het Deltalinqs Climate Program een animatie laten maken. Hierin wordt uitgelegd wat de transitieopgave en het stappenplan inhoudt en welke concrete projecten het cluster al heeft opgestart.

2021-07-19

Subsidie beschikbaar voor verduurzamingsprojecten

Werkt u aan meer of goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor subsidie in het thema 'Circulaire economie in de TSE Industrie' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of heeft u de oplossing voor het verminderen van plastic verpakkingen in de tuinbouw? Of een idee om een circulaire plasticindustrie te realiseren?

2021-07-19

Optimisme, maar ook zorgen tijdens halfjaarbijeenkomst

Ondanks zorgen over voldoende geschikt personeel en stroperigheid bij landelijke politiek en overheid, was de toon over de voortgang van de energie- en grondstoffentransitie optimistisch, eind juni tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Naast de ambassadeurs van de verduurzamingsambities (LOC's) binnen het klimaatprogramma, waren ook gedeputeerde Jeannette Baljeu en wethouder Arno Bonte bij de bijeenkomst aanwezig.

2021-07-19

Alle veiligheidsaspecten van waterstof steeds beter in beeld

Hoe kunnen we waterstof op een veilige manier een plek geven in de Nederlandse maatschappij? Welke wet- en regelgeving ontbreekt of bevat hiaten om waterstof op een goede manier te introduceren als nieuwe energiedrager? Over dit soort vragen buigt het WVIP (Waterstof Veiligheid Innovatie Programma) zich.

2021-07-19

Bijna 10 jaar pionieren in LNG

Voorzitter Robert Goevaers nam deze maand afscheid van het LNG Platform, waarin Deltalinqs een belangrijke rol heeft. Hij kijkt terug op bijna 10 jaar van doorontwikkeling van 'de transitiebrandstof die nu al werkt'. Met trots, want er is veel bereikt. Schepen gaan al over op de schonere brandstof en ook transportbedrijven met vrachtwagens doen er hun voordeel mee.

2021-06-18

Rotterdam als hub voor verduurzaming

Het CCS-project Porthos ontving onlangs ruim honderd miljoen euro subsidie van de EU. Heel recent ontvingen deelnemers ook een toezegging voor subsidie van het Rijk, tot maximaal twee miljard euro in vijftien jaar, vanuit de SDE++-regeling. Hiermee komen steeds meer seinen op groen voor daadwerkelijke uitvoering.

2021-06-18

Infrastructuur voor energietransitie sneller aanleggen

In één woord: tempo, dat is waarmee Cees Kortleve, kwartiermaker van het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), zich bezighoudt. Het tempo waarop hij doelt is de noodzakelijke versnelling van de besluitvorming rondom infrastructuurprojecten ter verduurzaming van de industrie.

2021-06-18

Oplossingen industrie in de media

Deltalinqs werkt hard aan een nóg breder draagvlak voor de oplossingen die de industrie aandraagt om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Het Deltalinqs Climate Program werkte onlangs mee aan een themapublicatie in dagblad Trouw, met waterstof als een van de hoofdonderwerpen.

2021-06-16

Besparen op slibverwerking: businesscase én milieuwinst

Veel industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen een flinke besparing realiseren op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door hun slibverwerking. Daarover ging het webinar ‘Duurzaam slib drogen’ op 27 mei 2021. Arcadis biedt een gratis quickscan aan om erachter te komen of besparing mogelijk én financieel lonend is.

2021-06-16

Circular Steam Project: enorme besparingen in elektriciteit en CO2-uitstoot

Om de klimaatdoelen te halen moeten meer projecten naar de uitvoering. Onderweg ondervinden deze innovatieve projecten vele uitdagingen. Bijna drie jaar geleden berichtten wij over het startsein van het Circular Steam Project dat door LyondellBasell en Covestro een investeringsbeslissing kreeg met steun van Rotterdams klimaatgeld.

2021-05-31

Officemanager gezocht voor Solution Centre Fieldlab Industrial Electrification

Op 10 februari 2021 is het Fieldlab Industrial Electrification formeel van start gegaan met de opening van het Solution Centre bij de RDM Campus. Vanaf deze locatie midden in de Rotterdamse Waalhaven gaat het Fieldlab activiteiten uitvoeren, waaronder het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven en het definiëren van projecten en documenteren van de resultaten.

2021-05-19

Restwarmte gevraagd

In 2018 richtten Piet Binkhorst en Jerry Pols The Green Solution op. Het bedrijf levert duurzaam geproduceerd heet water in bulk aan bedrijven. Duurzaam omdat het water wordt verwarmd met restwarmte, dus zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen en dus CO2-neutraal.