Deltalinqs Climate Program

Nieuws

2021-01-18

Fieldlab Industriële Elektrificatie versnelt verduurzaming

Elektrificatie van de industrie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Het Deltalinqs Climate Program helpt bedrijven de juiste keuzes te maken bij de overstap naar elektrificatie in hun bedrijfsprocessen. De uitdagingen daarbij zijn de juiste technologieën ontwikkelen, de juiste voorwaarden creëren en de businesscases op orde krijgen.

2020-12-17

Nieuwe verduurzamingsafspraken en lancering Energietransitiefonds

Vijf nieuwe verduurzamingsafspraken stonden centraal tijdens de online eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Veel aandacht ging uit naar de samenwerking met partners en overheden om stappen te zetten. De transitie moeten we immers samen doen.

2020-12-17

Website H-vision live

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Met die boodschap presenteert H-vision zich sinds kort ook online met een eigen website.

2020-12-17

FieldLab Industriële Elektrificatie is van start

Industriële elektrificatie is onmisbaar als een van de routes naar een CO2-neutrale industrie. Daarover is iedereen het wel eens. Maar wat zijn nu de meest kansrijke technieken en technologieën?

2020-12-17

Met CO2-opslag komen klimaatdoelen sneller nabij

Op verschillende manieren bleek in de afgelopen weken CO2-afvang en -opslag (CCS) een realistische en verstandige oplossing om vaart te maken met het halen van de klimaatdoelen. In opdracht van Natuur & Milieu stelde CE Delft een rapport op waaruit blijkt dat CCS een effectieve bijdrage levert aan verduurzaming van de industrie.

2020-12-16

Klimaatprogramma cruciaal voor voortbestaan Rotterdamse haven

Het klimaatprogramma van het Deltalinqs Climate Program is cruciaal voor het voortbestaan van de Rotterdamse haven. Dat stelt DCP-programmadirecteur Alice Krekt in een bijdrage namens Change Inc, die in het Financieele Dagblad van 11 december verscheen. Het artikel geeft een weerslag van de aanpak van DCP en de uitdagingen die er momenteel liggen.

2020-12-15

Grote stappen in CO2-reductie Rotterdamse industrie

In het recent verschenen Bilfinger Magazine vertelt Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, meer over de waterstofplannen van het H-vision-consortium. Krekt: "We kunnen er bijna twintig procent van de Rotterdamse industrieopgave voor 2030 mee halen. Dat is veel voor één project!"

2020-11-30

Onderzoek naar mogelijkheden duurzame(re) slibdroging

Het Deltalinqs Climate Program is een samenwerking aangegaan met Arcadis en de Universiteit Utrecht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame(re) slibdroging. Momenteel wordt meer dan 100.000 ton nat afvalwaterslib over de weg getransporteerd naar verwerkingsbedrijven in Nederland, België en Duitsland.

2020-11-24

Virtueel op handelsmissie in Houston

Zakendoen in Houston (Texas) was nog nooit zo dichtbij! Met die gedachte namen verschillende bedrijven en overheden deel aan de online Rotterdamse handelsmissie naar Houston USA. Deelnemers ‘bezochten’ half november onder leiding van burgemeester Aboutaleb deze energiehoofdstad van de wereld.

2020-11-23

Er moet zeker een tandje bij

De afgesproken reductie van broeikasgassen met 49% wordt met het huidige beleid niet gehaald. De inspanningen moeten tweemaal zo groot worden. Dat meldde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs.

2020-11-23

Ondernemende overheid nodig voor slagen transitie

Meer groene investeringen, een effectieve CO2-beprijzing, een ondernemende overheid die niet bang is om fouten te maken, die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven en voor nieuwe energie-infrastructuur zorgt.

2020-10-29

Deltalinqs ondersteunt platform Recharge Earth

Recharge Earth is een initiatief van Rotterdam Ahoy en brengt relevante partijen op het gebied van energievoorziening en energietransitie samen, zodat de dialoog verder op gang komt tussen de verschillende denkers en doeners. Met als uiteindelijk doel: gecoördineerd actie ondernemen.