Agenda

Ledenvergadering (spreker Wethouder Visser)

Najaarsvergadering voor de leden van Deltalinqs. BIj het EIC ontvangen wij deze keer als gastspreker havenwethouder Adriaan Visser. De wethouder gaat de dialoog aan met de leden en zal tijdens zijn inleiding onder meer ingaan op de relatie met Deltalinqs en haar leden, de uitvoering van het Coalitieakkoord 2018-2022 'Nieuwe energie voor Rotterdam' en een aantal grote dossiers, zoals energietransitie, herijking Havenvisie 2030 en lokale lasten.

Datum en tijdstip:
2018-11-20T16:00:00 2018-11-20T17:30:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML ROZENBURG
Aanmeldperiode:
2018-01-01T00:00:00 2018-11-20T15:00:00