Nieuws

2020-06-30

Opleiden en stages

Al jaren investeren we als bedrijven in de promotie en inrichting van havengerelateerde opleidingen. In deze huidige tijd komen deze activiteiten onder druk te staan. De Coronamaatregelen maken het noodzakelijke busvervoer van leerlingen bij excursies naar bedrijven erg lastig. De ontvangst van groepen leerlingen past bij veel bedrijven ook niet binnen de hygiënerichtlijnen.

2020-06-29

Webinar Richtlijn Tijdelijke Bouwwerken

Deltalinqs heeft al sinds vele jaren een richtlijn tijdelijke bouwwerken. Hierin staan een aantal nadere afspraken en voorschriften met betrekking tot het opstellen van bouwketen. Deze richtlijn is inmiddels alweer zeven jaar oud en zal ook worden vernieuwd.

2020-06-24

Webinar Bedrijfsongevallen

Donderdag 18 juni heeft het webinar 'Bedrijfsongevallen; een juridische benadering' plaatsgevonden. Het webinar is verzorgd door Samantha Bilgi en Olga de Vries, beiden werkzaam bij buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

2020-06-23

DeltaPORT Donatiefonds bestaat vijftig jaar

Wij zijn jarig! Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat vijftig jaar. Al een halve eeuw lang worden projecten van instellingen op sociaal, cultureel en recreatief gebied ondersteund door het Rotterdamse havenbedrijfsleven, dat daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid toont.

2020-06-23

Nieuwe infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2 en warmte

Het havenindustrieel cluster van Rotterdam is bij uitstek geschikt om voorop te lopen in verduurzaming. Dat stelt programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt in een interview met Energeia. Alle verduurzamingstechnieken zijn hier in ontwikkeling: elektrificatie, productie van groene en blauwe waterstof en CO2-afvang.

2020-06-23

Webinar Op weg naar emissievrij rijden in 2040

Onder grote belangstelling zijn verschillende leden van Deltalinqs Climate Program, EVO en TLN half juni bijgepraat over de ontwikkelingen en subsidies op het gebied van duurzaam wegtransport. Tijdens een goed bezochte online bijeenkomst zijn bovendien verschillende vervolgafspraken gemaakt.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar over de energiemix van de toekomst

Op welke manier gaan we in het Rotterdamse industriële cluster zo verantwoord en kosteneffectief mogelijk afscheid nemen van fossiele energie? Er bestaan verschillende transitiepaden naar de energiemix van de toekomst. Zeker in crisistijd is een verantwoorde investeringsbeslissing belangrijk.

2020-06-23

Tijd voor een Deltaplan Elektrificatie

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-06-23

Uitnodiging Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraag je de subsidie aan? Tijdens de Webinar ‘Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)’ op dinsdag 30 juni geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) antwoord op deze vragen.

2020-06-12

Eindadvies Commissie Remkes 'Niet alles kan overal'

'Niet alles kan overal' is de titel van het eindrapport van de Commissie Remkes. De structurele aanpak van de stikstofproblematiek vraagt – naast generieke maatregelen – om gebiedspecifiek maatwerk. Dat heeft het adviescollege gebracht tot de titel van dit gedegen eindadvies ‘Niet alles kan overal’.

2020-06-12

Voorjaarsbijeenkomst Intelligente anderhalvemeterbedrijfsvoering

Maandagmiddag 8 juni 2020 stond de voorjaarsbijeenkomst in teken van de intelligente anderhalvemeterbedrijfsvoering in de operatie. Het webinar werd verzorgd door Jan Legters, Esmée van kampen en Jeanine Frunt onder leiding van Karlien Berghman, allen werkzaam bij buitengewoon lid vhp human performance.

2020-06-12

Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving en vervangt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland. Gedurende de periode van 11 mei tot en met 22 juni 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.