Nieuws

2023-07-14

DeltaPORT Donatiefonds steunt Biberbunker

Het DeltaPORT Donatiefonds steunt met een forse bijdrage de instandhouding van het bunkercomplex Biber in Oostvoorne. Het geld gaat worden gebruikt voor het maken van een eigentijdse maquette van het luchtverdedigingssysteem dat door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld. 

2023-07-13

"Als de transitie érgens kan slagen, is het hiér!

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie, meer samenwerking tussen overheid en industrie én de grote knelpunten in de transitie. Ze kwamen allemaal voorbij tijdens de drukbezochte halfjaarbijeenkomst voor de leden en partners van het Deltalinqs Climate Program.

2023-07-04

Interactieve bijeenkomst Kennisplatform Crisiscommunicatie

Op donderdag 8 juni 2023 vond de tweede bijeenkomst van het Kennisplatform Crisiscommunicatie plaats. Dit keer waren de deelnemers te gast bij de politie, waar zij uitleg kregen over hoe de politie georganiseerd is op het gebied van communicatie en welke structuur zij hanteren in het geval van een crisis.

2023-07-04

Informatiesessie groot onderhoud weg en spoor

Op dinsdag 20 juni 2023 vond een online informatiesessie over het groot onderhoud aan de weg en het spoor voor Deltalinqs-leden plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaven Marijn ’t Hart en Peter-Bert van Herwijnen van Rijkswaterstaat en Max Philips van ProRail een toelichting op de onderhoudswerkzaamheden die de komende tijd op de planning staan.

2023-07-04

Secretaressemeeting bij Broekman en aan boord van de KRVE71

Na een aantal bijeenkomsten met een aangepast (online) programma konden we dit jaar op dinsdag 27 juni 2023 weer als vanouds een secretaressemeeting organiseren. Dit jaar werd een keer afgestapt van de traditie om de bijeenkomst op Secretaressedag te organiseren.

2023-07-04

Waalhaven Group: 50 jaar ondernemend, duurzaam en sociaal

Onlangs vierde Waalhaven Group zijn vijftigjarig jubileum. CEO Jan Overdevest is trots op 'zijn' bedrijf en is, naast actief Deltalinqs-lid (via de VRTO), enthousiast pleitbezorger van meer duurzame terminals en ‘zero emissie transport’. Over de historie van het bedrijf vertelt Jan Overdevest: "In 1972 ging mijn schoonvader Fred Verstoep aan de slag bij het toenmalige Contrans, een container reparatie- en opslagbedrijf.

2023-06-30

Subsidieregeling Circulaire Economie geopend

Eind mei startte de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie. Deze subsidie stimuleert de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. De maakindustrie, de bouw en producenten van consumptiegoederen kunnen in totaal € 2,5 miljoen steun krijgen voor de ontwikkeling van circulaire producten, processen en/of diensten.

2023-06-30

40 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in groene waterstof en groene chemie

Bedrijven die investeren in innovaties voor waterstof kunnen vanaf 3 juli subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). We wekken steeds meer groene elektriciteit op waarbij veel afhangt van het weer, zoals bij zonne- en windenergie. Productie van waterstof is een belangrijke manier om energie op te slaan.

2023-06-30

Centrale ammoniakkraker kansrijk voor grootschalige waterstofimport

Een recente studie laat zien dat het technisch en economisch haalbaar is om met een grootschalige centrale kraker in Rotterdam ammoniak op veilige wijze om te zetten in 1 miljoen ton waterstof per jaar. Dat zou een grote impuls kunnen geven aan de verduurzaming van de industrie en de mobiliteitssector.

2023-06-30

Nieuwe branchevereniging NLHydrogen van start

NLHydrogen is de nieuwe branchevereniging voor waterstof. De vereniging vertegenwoordigt bedrijven uit de hele waterstofketen. Leden zijn zowel bedrijven uit de afnemende sectoren als bedrijven die bij de productie en import van waterstof betrokken zijn. Alice Krekt, tot voor kort programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program, is directeur van NLHydrogen.

2023-06-30

Zonnepanelen in de haven: gewoon doén!

De potentie van meer opwek van zonne-energie in het Rotterdamse havengebied is enorm. Om bedrijven te helpen deze potentie ook te benutten, organiseerde Deltalinqs half juni een Masterclass zonne-energie. Gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de DCMR vertelden wat er allemaal bij de ontwikkeling en realisatie van een zonnedak komt kijken. Dat leidde tot veel enthousiasme onder de aanwezigen.

2023-06-30

PR-bijeenkomst voor donatieontvangers 2022 DeltaPORT Donatiefonds

Traditiegetrouw heeft het DeltaPORT Donatiefonds deze week de ‘gedoneerden’ ontvangen, de organisaties die het afgelopen jaar zijn gesteund door het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven. De ontvangst vond plaats in Kantine Walhalla op Katendrecht.