Nieuws

2022-06-20

Animatievideo werking Versnellingshuis HIC

Om de werking van het Versnellingshuis Transitie Haven en Industrieel Complex (HIC) op een eenvoudige manier uit te leggen, heeft het Deltalinqs Climate program (DCP) een animatievideo ontwikkeld.

2022-06-20

Klimaascafé aan boord van splinternieuw LNG-schip

Denkers en doeners in de energie- en grondstoffentransitie ontmoetten elkaar begin juni aan boord van de gloednieuwe sleephopperzuiger Vox Ariane van Van Oord. Tijdens het Klimaascafé legde CEO Pieter van Oord uit waarom hij koos voor een LNG-schip in plaats van een regulier aangedreven schip. 

2022-06-20

Nobian wordt klimaatneutraal in 2040

Nobian wil in 2040 CO2-neutraal werken. Daarmee stelde het bedrijf zich een forse ambitie. Met behulp van hun nieuwe programma ‘Grow Greener Together’, waarin ook Deltalinqs een rol speelt, worden nu grote stappen gezet, legt Chief Operations Officer Ellis Deelen uit.

2022-06-20

Circulaire economie krijgt vorm in de Rotterdamse haven

Chemische recycling van kunststoffen en afval omzetten in duurzame methanol: het gaat gebeuren in Rotterdam! Eind van het jaar start het bedrijf Xycle met de bouw van een fabriek voor plasticrecycling. En een ander bedrijf, Gidara Energy, kondigde recent een nieuwe installatie aan voor biobrandstof uit afval. Zo komt de circulaire economie een stap dichterbij.

2022-06-14

Podcast: transformatie van olie en gas naar alternatieve brandstoffen

In aflevering 10 van de Deltalinqs-podcast 'Diepgang' vertelt Marcel van de Kar (global director new energies bij Vopak) over de omvorming van Vopak van traditioneel tankopslagbedrijf naar speler in de energietransitie. En over het feit dat young professionals nodig zijn om die omslag te kunnen maken.

2022-06-10

Nieuw coalitieakkoord Rotterdam: ambitie en urgentie kunnen hoger

Deltalinqs verwelkomt het nieuwe coalitieakkoord van het Rotterdamse college, maar vindt dat op het gebied van havenontwikkeling, transitievraagstukken en arbeidsmarkt de ambities hoger kunnen. Deltalinqs gaat dan ook graag op korte termijn in gesprek met het nieuwe college over hoe we de grote opgaven van de Rotterdamse haven samen kunnen aanpakken. ”Intensivering en aanscherping van het geformuleerde beleid is noodzakelijk", zegt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs.

2022-06-09

DeltaPORT Donatiefonds doneert aan de World Police & Fire Games Rotterdam 2022

Het DeltaPORT Donatiefonds steunt de World Police & Fire Games Rotterdam 2022, die eind volgende maand in Rotterdam worden gehouden. Aan het evenement wordt door ruim vijfduizend politieagenten deelgenomen, waaronder brandweermensen, douaniers en andere medewerkers van hulpdiensten vanuit de hele wereld. Met het toekennen van de donatie onderstreept het fonds het belang van goed functionerende hulpdiensten.

2022-06-09

Jong Haventalent 2022 Margriet Geluk te gast in Deltalinqs-podcast

In een nieuwe aflevering van ‘Diepgang’ vertelt Margriet (naast Jong Haventalent ook supply chain engineer bij NPRC) over de mogelijkheden van digitalisering in de logistieke keten, data delen en hoe leuk het is om juist als young professional in de haven te werken: “Je ziet direct het effect van wat je ontwikkelt, dat is juist zo leuk!”

2022-06-09

Aanscherping douaneregels tot eind 2023 uitgesteld

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelt de voor 1 juli 2022 aangekondigde aanscherpingen van douaneregels uit. Dit geldt zowel voor alle geplande veterinaire en fytosanitaire maatregelen als de extra verplichting om voorafgaand aan het vervoer naar het VK een veiligheidsaangifte (ENS – Entry Summary Declaration) te doen. De Britse overheid wil in de herfst van 2022 een nieuw controleregime aankondigen. De invoering daarvan start eind 2023.

2022-06-08

Arbeidsmarktevenement en ledenvergadering tijdens iLinqs Festival

Tijdens het eerste iLinqs Festival op 22 en 23 juni in de RDM Onderzeebootloods, organiseert Deltalinqs twee evenementen voor haar leden. Samen met de Jong Havenvereniging organiseren we op woensdag 22 juni het arbeidsmarktevenement ‘Slim investeren’ en op donderdag 23 juni vindt onze ledenvergadering plaats.

2022-06-08

Brochure Introductie Omgevingswet Vergunning in de haven om bedrijven voor te bereiden

Om bedrijven uit het havengebied zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met de Omgevingswet hebben Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, GGD, DCMR en het Ministerie van Binnenlandse Zaken de brochure ‘Introductie Omgevingswet Vergunningverlening in de haven’ opgesteld.

2022-06-08

Interactieve themabijeenkomst Opvang van overheden

Op 19 mei organiseerde Deltalinqs samen met buitengewoon lid Sjöcrona Van Stigt Advocaten de themabijeenkomst ‘Opvang van overheden’. Tijdens deze bijeenkomst namen twee juristen de deelnemers op interactieve wijze mee in de complexe wereld van opsporings- en handhavingstrajecten, die bijvoorbeeld bij een onaangekondigde controle, klacht of incident worden ingezet.