Nieuws

2024-04-04

Grote vraagtekens bij eventuele kerncentrales op de Maasvlakte

Deltalinqs zet grote vraagtekens bij de mogelijke komst van kerncentrales op de Maasvlakte. Het ministerie van EZK heeft deze locatie namelijk in onderzoek als alternatief voor Borssele. In een officiële zienswijze hebben we het ministerie laten weten dat hieraan volgens ons een aantal flinke haken en ogen zitten.

2024-04-04

Hoge elektriciteitskosten jagen industrie weg uit Nederland

Dat stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in een reactie op de kamerbrief van minister Adriaansens over het onderzoek naar elektriciteits- en netwerkkosten van woensdag 3 april. In deze brief geeft de minister van EZK aan dat de totale elektriciteitskosten in 2024 voor grootverbruikers in Duitsland, Frankrijk en België naar schatting tussen de 15% en 66% lager liggen dan in Nederland.

2024-04-04

Rotterdamse partners: samen arbeidsmarkt meer richten op energietransitie

Onderwijsinstellingen, Deltalinqs, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. Zij willen zo de energietransitie in de Rotterdamse haven op tempo houden. Na een jaar zijn de eerste resultaten bereikt: een nieuwe studierichting voor de energietransitie, een goed bezocht digitaal platform met banenwijzer en 100 baangaranties voor jongeren uit Rotterdam-Zuid. 

2024-03-22

Opschaling grondstoffen circulaire plastics

De overstap van plastic dat is gemaakt uit fossiele grondstoffen, naar circulaire plastics, heeft veel klimaatvoordelen. Maar, zo becijferde KPMG, vraag en aanbod van grondstoffen voor circulaire plastics in 2030 lopen fors uiteen. Hoe lossen we dat op? Daarover werden Deltalinqs-leden bijgepraat door Simone van Tongeren (Deltalinqs), Monique de Moel (Havenbedrijf Rotterdam), Mark Intven (VNCI) en Lawrence Bolte (KPMG), tijdens het webinar Circulaire Plastics.

2024-03-22

Inspirerende Week van de Circulaire Economie

Deltalinqs-projectleider Circulair Eline van Krimpen is gefascineerd door chemie, en dan vooral de overgang naar circulariteit. "Je moet echt volledig nieuw gaan denken. Je moet kunnen loslaten hoe je momenteel je producten maakt, en nadenken over hoe je dat in de toekomst gaat doen. Circulariteit is echt een systeemverandering."

2024-03-22

Samen verduurzamen is bouwen aan onderling vertrouwen

Begin maart is de nieuwe stoomleiding tussen Recycling Kombinatie REKO en Koole Tankstorage Pernis op de Vondelingenplaat geopend. De leiding zorgt voor een vermindering van CO2-uitstoot van 3.000 tot 5.000 ton per jaar. "Ons circulaire productieproces is nu nog efficiënter", zegt REKO-directeur David Heijkoop.

2024-03-18

GPW repareert alles wat draait

Oprichters Willem de Gier en Arie Prins hebben GPW Turbine Support letterlijk vanuit een tuinkamer opgebouwd tot een belangrijke speler in de rotating-sector, die nationaal én internationaal een gedegen reputatie heeft. Recent verhuisden ze naar een splinternieuw en energiezuinig pand, waarin ze alle ruimte hebben om nog verder te groeien.

2024-03-18

Ook varende dienstverleners gaan voor circulaire kansen

Aan boord van de Ab Initio, het opleidingsschip van STC, vond eind februari een door Deltalinqs georganiseerde bijeenkomst voor de varende dienstverleners plaats. "Circulariteit en duurzaamheid nemen de laatste jaren ook bij deze Deltalinqs-leden een belangrijke rol in", stelt Simone van Tongeren, projectleider klimaat bij Deltalinqs.

2024-03-13

Het is tijd om te denken in oplossingen

Het is week van de Circulaire Economie. Een mooi moment voor een dubbelinterview met twee mensen die volop bezig zijn met circulariteit in de chemische sector. Arnold Stokking is trekker van het platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE). Anne-Marie Spierings is als programmadirecteur Deltalinqs Climate Program verantwoordelijk voor het aanjagen van circulariteit in het haven- en industriecomplex van Rotterdam.

2024-03-08

Commissies milieu en duurzaamheid: voor en door leden

Heeft u ook te maken met de Omgevingswet, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), gebrek aan stikstofruimte of wilt u zich voorbereiden op de Kaderrichtlijn Water? Kortom is een gezonde en veilige omgeving uw dagelijks werk binnen uw bedrijf? Kom dan meepraten en meedenken in onze milieucommissies. Dat zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent, uw Rotterdamse vakgenoten ontmoet en het Deltalinqs-netwerk versterkt.

2024-03-08

Deltalinqs start onderzoek naar input strategische agenda 2025-2028

De wereld is turbulent en er staan grote vraagstukken op de agenda. De kracht van het Deltalinqs-netwerk is belangrijker dan ooit. Om deze kracht ook op de lange termijn optimaal in te zetten, werken wij aan het ontwikkelen van een nieuwe strategische agenda voor de periode 2025-2028.

2024-03-08

Wat kan AI betekenen voor havenbedrijven?

Voor slimme logistiek, beveiliging en supply chain visibility zijn er volop kansen om aan de slag te gaan met Artificial Intelligence (AI). Dat bleek tijdens een Deltalinqs-bijeenkomst, gehouden bij een van onze buitengewone leden, IT-dienstverlener Schuberg Philis.