Nieuws

2021-03-26

Webinar Risico’s en uitdagingen voor de logistiek in een verander(en)d douanespeelveld

Op 11 maart 2021 heeft Deltalinqs in samenwerking met buitengewoon lid Ploum | Rotterdam Law Firm een webinar verzorgd over de risico’s en uitdagingen voor de logistiek in een verander(en)d speelveld, met als bijzondere focus de risico’s verbonden aan douanedienstverlening voor douane-expediteurs en andere logistieke dienstverleners in de keten, die zich met douanedienstverlening bezighouden of met toezicht door de douane te maken krijgen.

2021-03-16

Rotterdam profileert zich internationaal als waterstofhub

Tijdens de tweede editie van de World Hydrogen Summit heeft Rotterdam zich gepositioneerd als Hydrogen Gateway to Europe. Een plek waar grootschalige productie, import, doorvoer en gebruik van waterstof plaatsvindt. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, gaf een toelichting op de rol die de blauwe waterstof van het project H-vision in die ambitie speelt.

2021-03-16

Rotterdam realiseert dalende trend CO2-uitstoot

De Rotterdamse regio is erin geslaagd om de jaarlijkse stijging van de CO2-uitstoot om te buigen naar een dalende trend. Dat blijkt uit de doorrekening van de Rotterdamse uitstootcijfers door de DCMR Milieudienst Rijnmond.

2021-03-15

Nieuw lid Hendrik Veder Group stelt zich voor

De wortels van de Hendrik Veder Group – specialist in staalkabels en kabeltouw ­voor de maritieme en offshore-industrie en per 1 april 2021 lid van Deltalinqs – gaan bijna vijfhonderd jaar terug in de tijd. Tegelijkertijd is de organisatie volop bezig met de toekomst. Sinds een jaar heeft Hendrik Veder twee belangrijke troeven in handen die samen goed zijn voor substantieel hergebruik van materialen en een spectaculaire winstgroei.

2021-03-12

Blauwe waterstof kan een zeer waardevolle rol spelen in transitie

In de energietransitie is waterstof een logische keuze voor onder andere het oplossen van de mismatch in elektriciteitsvraag en -aanbod. Blauwe waterstof kan daarbij de weg banen voor groene waterstof. De partners van het Deltalinqs Climate Program werken hier samen aan.

2021-03-09

Oproep tot een meer ondernemend kabinet tijdens verkiezingsdebat mainport Rotterdam

“De haven heeft veel steun nodig; van een ondernemend kabinet dat meedenkt, mee-investeert en zorgt voor duidelijke regelgeving." Dat was een van de conclusies van de nieuwe Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs, tijdens het online verkiezingsdebat op maandag 8 maart. “Mooi om te zien dat politici het besef hebben dat er veel moet gebeuren. Maar af en toe voelde ik weinig urgentie en daar ben ik niet gerust op", concludeerde Victor na afloop van het debat.

2021-03-05

Deltalinqs ondertekent Waterstofpact

Waterstof is een van de belangrijkste wegen naar verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. In het Rotterdamse haven- en industriecluster wordt hiervoor veel ontwikkeld. Bijvoorbeeld H-vision, de elektrolyser van Shell en die van BP en Nouryon. Voor versnelling en opschaling van deze initiatieven is echter meer overheidssteun nodig. Deltalinqs is daarom een van de ondertekenaars van het Waterstofpact.

2021-03-02

Port Cyber Café: cybersecurity in de logistieke keten

De eerste (digitale) editie van het FERM Port Cyber Café 2021 stond op 18 februari in het teken van cybersecurity in de logistieke keten, in het verlengde van de recente publicatie van een gezamenlijk onderzoek naar kwetsbaarheden voor het havenbedrijfsleven. Robert Wezeman (projectleider TNO) verzorgde de presentatie over de bevindingen van het onderzoek en de nieuwe directeur van Stichting FERM, Evelien Bras, stelde zich kort voor en blikte vanuit FERM terug op de conclusies.

2021-03-02

Bedrijven en overheden slaan handen ineen in aanpak vervuiling door plastic korrels

Bedrijven en overheden hebben een bijzondere samenwerking opgezet: de ‘Taskforce Clean Sweep Rotterdam’. De doelstelling van deze taskforce is het tegengaan van vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken (nul emissie) in de haven van Rotterdam. De samenwerking is het vervolg op een conferentie die in september 2020 is gehouden over dit onderwerp. De taskforce verbindt zich aan Operation Clean Sweep® (OCS), een convenant van kunststofproducenten om korrelverlies aan te pakken.

2021-03-02

MaasStroom kijkt terug en blikt vooruit

De MaasStroom-centrale van CCI behoort, als elektriciteitscentrale, tot de cruciale sector. Dit betekent dat, met de coronamaatregelen, de zaken ook hier op een andere wijze doorgang vinden dan normaal. Ondanks alles lukt het de 45 medewerkers van CCI prima om de centrale op de Vondelingenplaat draaiende te houden. Vandaag is plant manager Ron van de Korput aan het woord over hoe ze de crisis doorkomen en wat er voor de komende maanden op de planning staat.

2021-03-01

Inspirerende voorbeelden uit de stuurgroep veiligheid & security

Het domein veiligheid & security van Deltalinqs kent diverse operationele, tactische en strategische overleggroepen. De stuurgroep veiligheid & security bestaat uit een aantal leden, dat de volle breedte van onze achterban vertegenwoordigt. In deze stuurgroep worden diverse zaken, prioriteiten en acties besproken, mede om deze vervolgens in het Deltalinqs-bestuur of binnen andere overleggroepen in te brengen.

2021-03-01

Nieuwe Toolkit Mobiliteit beschikbaar

Samen met omliggende gemeenten, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming is een nieuwe Toolkit Mobiliteit ontwikkeld. Deze toolkit heeft tot doel om huidige en toekomstige werkgevers en werknemers in de regio haven en Voorne-Putten te informeren over mobiliteitsoplossingen op het gebied van woon-werkverkeer.