Nieuws

2020-09-30

Bas Janssen: “Technologieontwikkeling gaat het snelst in crisistijd”

Als het gaat om de haven zie ik daar nu echt dingen veranderen,” aldus Bas Janssen in een interview met Maritiem Nederland, “we kijken veel meer naar werken op afstand zoals in elke branche. Daarnaast zien we dat we niet voor iedere internationale vergadering het vliegtuig hoeven te pakken en dat veel technische inspecties vanuit kantoor en met slimme digitale hulpmiddelen plaats kunnen vinden.”

2020-09-30

Buitengewoon lid DGMR stelt zich voor

Ingenieursbureau DGMR uit Den Haag is sinds juni 2019 buitengewoon lid bij Deltalinqs. Met een focus op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid bedient DGMR een scala aan Rotterdamse opdrachtgevers. Aan het woord zijn Michel van Kesteren, directeur DGMR industrie, verkeer & milieu en Nick van den Heijkant, adviseur vergunningen, industrie, verkeer en milieu. Van Kesteren: “De keuze voor het Deltalinqs-lidmaatschap was de logische vervolgstap als onderdeel van onze dienstverlening aan de Rotterdamse haven.”

2020-09-30

Kabinet investeert in Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het kabinet maakt € 18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren. Eén van deze laboratoria is Het Fieldlab Industriële Elektrificatie; een onderzoekslab dat samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en Voltachem in de haven van Rotterdam wordt vormgegeven.

2020-09-23

Opening HavenLeerWerkPlaats

Op 23 september 2020 is de HavenLeerWerkPlaats aan de Soerweg in Rotterdam geopend. Op de HavenLeerWerkPlaats kunnen havenwerkgevers, werknemers en werkzoekenden in de haven elkaar ontmoeten voor arbeidsmarktmogelijkheden in de haven.

2020-09-23

Waterstof verdient prominente plek in Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die gaan bijdragen aan duurzame economische groei. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Deltalinqs Climate Program zou graag zien dat ook de waterstofprojecten hierdoor worden gesteund.

2020-09-23

Alice Krekt in TNO-podcast over toekomst energiesysteem

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? Dat het een complex proces wordt, is zeker. Want niet alleen de productie moet schoner, maar ook de energievoorziening. Voor een nieuwe aflevering van TNO-podcast Insights gingen TNO-experts Faruk Dervis en Robert de Kler in gesprek met Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program.

2020-09-22

Subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar nieuwe en slimme energiesystemen

Innovaties in ons energiesysteem zijn hard nodig. Dat vormt een uitdaging die de industrie in het Rotterdamse havengebied graag wil oppakken. Maar soms twijfelen bedrijven of hun verduurzamingsplannen economisch haalbaar zijn. Daarom biedt de gemeente Rotterdam nu een nieuwe subsidieregeling aan.

2020-09-22

Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR.

2020-09-21

Webinar over verduurzamingssubsidie SDE++

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan? Op deze en meer vragen krijgt u antwoord tijdens een nieuw webinar vanuit het Ministerie van EZK.

2020-09-21

Waterstof gebruiken of leveren? Doe mee aan de marktconsultatie!

Om een goed inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan waterstofinfrastructuur, houdt Gasunie op 1 oktober een webinar. Bedrijven die overwegen om waterstof te gaan gebruiken of juist te gaan produceren, zijn van harte uitgenodigd voor de marktconsultatie, die start met dit webinar.

2020-09-18

Webinar Science-Based Targets

Op 17 september heeft Antea Group, als buitengewoon lid van Deltalinqs, een interactieve webinar verzorgd omtrent Science-Based Targets (SBT’s). Tijdens het webinar behandelde Antea Group, op basis van haar internationale ervaring, de huidige trends, achtergronden en het implementeren van SBT’s in de bedrijfsrealiteit.

2020-09-16

Wegwijzer helpt bedrijven bij vergunningaanvragen havengebied

Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. Het gaat hierbij vooral om veel voorkomende activiteiten in het havengebied.