Nieuws

2023-01-31

Banenmagneet energietransitie vraagt veel nieuw talent

Zes partijen, waaronder Deltalinqs, hebben de handen ineengeslagen voor een arbeidsmarkt die zich kenmerkt door flexibiliteit, voldoende gekwalificeerd talent op alle niveaus en aantrekkelijke carrièrekansen. Deze Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) heeft een duidelijke ambitie: er moeten duizenden werknemers bijkomen in de Rotterdamse haven.

2023-01-31

Opnieuw DCP-ambassadeur benoemd tot Havenman van het Jaar

Jan Overdevest is benoemd tot Havenman van het Jaar 2022. De jury prees hem onder andere om zijn inzet op het gebied van duurzaamheid in de Rotterdamse havengemeenschap. Jan Overdevest is al jarenlang ambassadeur van het Deltalinqs Climate Program, net als de voorgaande Havenman van het Jaar Bart Leenders (Neste).

2023-01-31

800 miljoen euro subsidie voor waterstofprojecten

Met bijna 800 miljoen euro subsidie geven zeven Nederlandse projecten een flinke impuls aan de productie van waterstof. Drie ervan komen in het Rotterdamse havengebied. Als de zeven projecten volgens planning doorgaan, zorgen deze samen voor een vermogen van 1150 megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.

2023-01-31

Nieuw masterplan Rotterdamse haven en industrie broodnodig

De energietransitie is in volle gang en de grondstoffentransitie komt geleidelijk op gang. Deze nieuwe transitie heeft een gigantische impact op het Rotterdamse havengebied. Niet alleen qua fysieke ruimtebehoefte en energiegebruik, maar ook qua omslag in het denken over de toekomstige activiteiten van de bedrijven in de industriële ketens. Tijd voor een nieuw masterplan Rotterdamse haven, vinden Harry van Dijk (Deltalinqs) en Rajat Bhardwai (Power2X).

2023-01-31

Neste en Airbus maken samen vaart met 100% duurzame vliegtuigbrandstof

Neste en vliegtuigbouwer Airbus hebben onlangs de handen ineengeslagen om het gebruik van 100% duurzame vliegtuigbrandstof in de luchtvaartsector te stimuleren. Sustainable Aviation Fuel (SAF) is, na minder vliegen, anno 2023 dé oplossing om de uitstoot van broeikasgassen door vliegreizen te verminderen, zo menen beide bedrijven. Neste past momenteel haar bestaande bioraffinaderij in de Rotterdamse haven al aan voor de productie van SAF.

2023-01-30

CEO-overleg: nieuwe generatie in gesprek met huidige leiders

Op 16 januari vond de negende CEO-bijeenkomst plaats met bijna 40 deelnemers en een spectaculair uitzicht op de haven vanuit de boardroom van Broekman Logistics. Het was een inspirerende, maar soms ook confronterende bijeenkomst. 

2023-01-27

Interactieve masterclass Materials Management

Samen met buitengewoon lid Cataly Partners organiseerde Deltalinqs op 23 januari de masterclass Materials Management. In deze masterclass werd nader ingegaan op de invloed van materials management bij de beschikbaarheid van assets, de efficiëntie van personeel, operationele kosten en cashflow.

2023-01-27

Even voorstellen: nieuw lid Heijmans Infra

Voor Jim Muijen en Nick van ’t Klooster van Heijmans Infra Regio Zuid-West staat het als een paal boven water: opdrachtgevers en aannemers moeten vaker en vroegtijdiger om de tafel over hun projecten. Dat was voor hen een belangrijke reden om lid te worden van Deltalinqs.

2023-01-26

Alice Krekt maakt overstap van Deltalinqs naar nieuwe waterstofbranchevereniging

Alice Krekt wordt per 1 april 2023 de directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector. Momenteel is zij programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program. Alice Krekt zal de branchevereniging inrichten en vormgeven, van het aannemen van de medewerkers tot het vaststellen van de prioriteiten van de vereniging. 

2022-12-23

Meer collectieve actie nodig om energie- en grondstoffentransitie verder te brengen

Tijdens de drukbezochte en positief gestemde eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP) zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken voor 2023 gemaakt door bedrijven, kennisinstellingen, netbeheerders, gemeente en provincie.

2022-12-23

Gridmaster: op naar toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur

Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe methode getest om de komende decennia toekomstbestendige investeringsplannen te ontwikkelen voor energie-infrastructuur. Hiervoor hebben zij de ‘Gridmastermethode’ ontwikkeld.

2022-12-23

Stap dichterbij waterstofhub dankzij Battolyser®-fabriek

De nieuwe Battolyser-fabriek die in het Merwede-Vierhavens-gebied (M4H) gebouwd wordt, brengt de positie van Rotterdam als waterstofhub weer een stapje dichterbij. "De Battolysers die straks uit de fabriek rollen zorgen én voor de opslag van duurzaam opgewekte energie én kunnen groene waterstof produceren", legt Mattijs Slee, CEO Battolyser Systems, uit. "Dat biedt gebruikers de mogelijkheid optimaal te kunnen voorzien in hun energiebehoefte."