Nieuws

2022-10-26

SmartPort Summit op 10 november in Ahoy

Waterstofhandel, e-fuels, data delen in de haven, het balanceren van het elektriciteitsnet: het komt allemaal aan bod tijdens de SmartPort Summit op 10 november in Ahoy. Net als een lezing door professor Derk Loorbach over de energietransitie als een complex, maatschappelijk veranderingsproces. Ook is er vanzelfsprekend tijd om te netwerken.

2022-10-26

René Peters (TNO): "We zetten het hele energiesysteem op zijn kop"

René Peters (TNO) is ambassadeur van LOC 3: Elektrificatie. Dat is een van de vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program. Daarin werken we samen met leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elektrificatie is er een cruciaal onderdeel van.

2022-10-26

SER-verkenning sluit goed aan op grondstoffenmixstudie DCP

Onlangs verscheen de SER-verkenning over de grondstoffentransitie. Daarin waarschuwt de Sociaal Economische Raad dat de klimaatdoelen niet worden gehaald als we de grondstoffentransitie niet versnellen. Het rapport geeft een herkenbaar beeld en zit hiermee op één lijn met de grondstoffenmixstudie waar het Deltalinqs Climate Program (DCP) momenteel samen met de provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam aan werkt. De startup Power2X is gevraagd de analyse van de studie te doen.

2022-10-24

Elektrificatie: waar halen we de mensen vandaan?

Elektrificatie van de industrie is een belangrijk onderdeel van de weg naar klimaatneutrale productie. Maar hoe komen we aan genoeg medewerkers met de juiste vaardigheden hiervoor? De arbeidsmarkt voor technische mensen is immers al erg krap. Over die vraag ging een groep Deltalinqs-leden en partners van het Deltalinqs Climate Program (DCP) in gesprek met deskundigen uit het onderwijs en de arbeidsmarkt.

2022-10-13

Kennismaking nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 16 september maakte de nieuwe raadscommissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat kennis met het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam.

2022-10-12

Reactie Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs op collegebesluit oeververbinding Kralingen (De Esch) en Feijenoord

Op 12 oktober hebben het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) en Deltalinqs in een gezamenlijke brief gereageerd op de voorkeursvariant van de gemeente Rotterdam voor de realisatie van een nieuwe brug tussen de stadsdelen Kralingen (De Esch) en Feijenoord. Het HbR en Deltalinqs begrijpen de afwegingen die het college heeft gemaakt om tot haar keuze te komen.

2022-10-11

Verkenning naar gebiedsgerichte aanpak voor stikstof

Remkes presenteerde vorige week zijn rapport ‘Wat kan wel’. Zijn boodschap aan het Kabinet luidt dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten, om natuurherstel mogelijk te maken. Als dat niet gebeurt, zullen de consequenties ook voor andere aspecten van het leven heel groot zijn.

2022-10-10

Vaste Tweede Kamercommissie SZW brengt werkbezoek aan Hutchison en Shell

Op vrijdag 7 oktober heeft een afvaardiging van de vaste Tweede Kamercommissie SZW een werkbezoek aan de haven gebracht. Na een welkom in het EIC (Educatief Informatie Centrum) Mainport Rotterdam hebben de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu (DENK), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Bart Smals (VVD) en Daan de Kort (VVD) een bezoek gebracht aan Hutchison Ports ECT Delta en aan Shell Energy en Chemical Park Rotterdam.

2022-10-07

FERM en het Nederlands Security Meldpunt slaan handen ineen

In aanloop naar de Cyber Security Maand hebben FERM en Het Nederlands Security Meldpunt besloten de handen ineen te slaan. Door deze samenwerking, die op vrijdag 30 september is bekrachtigd, is er een stap gezet die de cyberveiligheid in de Rotterdamse haven, en Nederland verder verhoogd.

2022-10-07

Deltalinqs bedankt leden tijdens netwerkbijeenkomst 2022

Elk jaar staan wij even stil bij de kracht van ons netwerk, met een speciaal event om onze leden te bedanken voor hun bijdrage aan het netwerk in het afgelopen jaar. Het thema sloot deze keer, met een knipoog, aan op de strategische richting van Deltalinqs, De Grote Transitie.

2022-10-06

Kennisdelen en netwerken tijdens bijeenkomst Platform Crisiscommunicatie

Op donderdag 29 september vond de eerste bijeenkomst van het vernieuwde Platform Crisiscommunicatie plaats. Daarmee is dit platform, dat al sinds 2005 binnen Deltalinqs bestaat, na een korte periode van onderbreking weer volop actief. 

2022-10-06

Webinar Waterveiligheid in de Rotterdamse haven

Alleen door samen te werken, beschermen we de haven tegen overstromingen. Dat was het credo van het webinar over de waterveiligheid van de Rotterdamse haven, georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs op dinsdag 20 september.