Nieuws

2021-07-16

Interactieve kennisoverdracht tijdens webinar ZZS in afval

Op dinsdag 13 juli organiseerde Deltalinqs samen met buitengewone leden Royal HaskoningDHV en Ploum een webinar over ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in afval. Door veranderende wet- en regelgeving hebben steeds meer bedrijven hiermee te maken.

2021-07-01

Cybercrime wordt in een rap tempo lucratiever dan drugscriminaliteit

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus geeft aan dat het hem menens is. Hij wil de wetgeving aanpassen, zodat overheidsinstanties zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) beter informatie kunnen delen met bedrijven. Hierin speelt stichting FERM nu al een rol voor de bedrijven in het havengebied. 

2021-07-01

Handreiking ATEX opgesteld

Recent heeft de Inspectie SZW een document met Deltalinqs gedeeld over de wijze van toezicht op ATEX en het gebruik van mobiele apparatuur in ATEX-zones. Daaruit blijkt dat er nog steeds verschil van inzicht is over deze arboregelgeving, met name indien er geen geschikt explosieveilig apparaat verkrijgbaar is.

2021-06-30

Webinar De toekomst van (hybride) werken

Sinds de versoepelde coronamaatregelen, houdt het onderwerp 'hybride werken' de Rotterdamse haven en industrie bezig. Gaan we naar een nieuw normaal of gaan we de oude situatie weer herstellen? Deltalinqs en buitengewoon lid vhp human performance organiseerden daarom op woensdag 30 juni 2021 het webinar 'Hybride werken: de toekomst van ons werk'.

2021-06-30

Nieuw buitengewoon lid Anexo Energy stelt zich voor

Per 1 juli heeft Anexo Energy zich aangesloten als buitengewoon lid bij Deltalinqs. Deze nichespeler in de energiemarkt, gevestigd in het Westland, heeft de ambitie bedrijven in de haven te ondersteunen bij de energietransitie. Vandaag is het woord aan directeur Emile Croin: “We zijn geen grote speler, maar kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan de opgave die er in de Rotterdamse haven ligt.”

2021-06-30

Contractorlid J. de Jonge Group aan het woord

Het van oorsprong Vlaardingse familiebedrijf J. de Jonge Group is een van de contractorleden van Deltalinqs. De afgelopen jaren timmert het bedrijf hard aan de weg, met onder meer een nieuwe divisie en uitbreiding in de dienstverlening. Vandaag is het woord aan managing director Alexander de Jonge, de derde generatie die aan het roer staat en kleinzoon van oprichter Jan de Jonge sr.: “Het doel is om als bedrijf de honderd jaar aan te tikken. Dat is nog iets meer dan dertig jaar en zou een mooie kroon op ons werk zijn.”

2021-06-23

Online inspiratie voor het secretaressenetwerk

Ook het secretaressenetwerk van Deltalinqs is belangrijk. In het afgelopen jaar heeft deze groep de werkzaamheden veelal ook vanuit huis uitgevoerd. Daarom hebben wij hen tijdens de jaarlijkse Secretaressendag al in het zonnetje gezet met een online sessie en een theepakket. Dit werd zo goed ontvangen dat wij hebben besloten een vervolgsessie aan te bieden.

2021-06-18

Rotterdam als hub voor verduurzaming

Het CCS-project Porthos ontving onlangs ruim honderd miljoen euro subsidie van de EU. Heel recent ontvingen deelnemers ook een toezegging voor subsidie van het Rijk, tot maximaal twee miljard euro in vijftien jaar, vanuit de SDE++-regeling. Hiermee komen steeds meer seinen op groen voor daadwerkelijke uitvoering.

2021-06-18

Infrastructuur voor energietransitie sneller aanleggen

In één woord: tempo, dat is waarmee Cees Kortleve, kwartiermaker van het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), zich bezighoudt. Het tempo waarop hij doelt is de noodzakelijke versnelling van de besluitvorming rondom infrastructuurprojecten ter verduurzaming van de industrie.

2021-06-18

Oplossingen industrie in de media

Deltalinqs werkt hard aan een nóg breder draagvlak voor de oplossingen die de industrie aandraagt om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Het Deltalinqs Climate Program werkte onlangs mee aan een themapublicatie in dagblad Trouw, met waterstof als een van de hoofdonderwerpen.

2021-06-16

Circular Steam Project: enorme besparingen in elektriciteit en CO2-uitstoot

Om de klimaatdoelen te halen moeten meer projecten naar de uitvoering. Onderweg ondervinden deze innovatieve projecten vele uitdagingen. Bijna drie jaar geleden berichtten wij over het startsein van het Circular Steam Project dat door LyondellBasell en Covestro een investeringsbeslissing kreeg met steun van Rotterdams klimaatgeld.

2021-06-16

Besparen op slibverwerking: businesscase én milieuwinst

Veel industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen een flinke besparing realiseren op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door hun slibverwerking. Daarover ging het webinar ‘Duurzaam slib drogen’ op 27 mei 2021. Arcadis biedt een gratis quickscan aan om erachter te komen of besparing mogelijk én financieel lonend is.