Nieuws

2020-05-13

Jan Overdevest (Waalhaven Group): "Werken aan zero emissie transport"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

2020-04-30

Nieuwsbrief Corona en interviews met leden

In aanvulling op de openbare webpagina 'Coronavirus' waarover wij in onze eerdere Mailinqs berichtten, heeft Deltalinqs de afgelopen drie weken wekelijks een Nieuwsbrief Corona uitgebracht met hierin een overzicht van de meest recente nieuwsberichten, verzonden ledencirculaires, geplande webinars en overige relevante kennisgevingen. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden.

2020-04-30

125 jaar KRVE: een jubileumjaar in crisistijd

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag gaat speciale aandacht uit naar de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht) die op 1 mei haar 125-jarig bestaan viert. Aan het woord voorzitter Erik de Neef.

2020-04-30

Deltalinqs op Instagram, doet u mee?

Een nieuw initiatief: Deltalinqs op Instagram. Omdat we trots zijn op de mainport Rotterdam en op de kracht van ons netwerk. Met ons account op Instagram maken wij, juist in deze tijd van thuiswerken, zichtbaar hoe bijzonder de Rotterdamse haven is en welke prachtige bedrijven onderdeel zijn van ons netwerk.

2020-04-30

Deltalinqs-medewerkers werken tot nader bericht vanuit huis

De Corona-aanpak gaat door: handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Alle maatregelen die het Kabinet voorschrijft worden verlengd. Voor de Deltalinqs-medewerkers geldt dat zij in ieder geval tot en met 19 mei voor zover mogelijk vanuit huis werken.

2020-04-24

Nieuw: Deltalinqs-webinar

De huidige Coronamaatregelen hebben grote invloed op onze dienstverlening binnen de pijler Leren & Inspireren. Wij hebben daarom direct ons aanbod aangepast aan de 1,5 meter samenleving en een online aanbod toegevoegd aan de jaarplanning. Vanaf deze maand bieden wij verschillende webinars aan. Inhoudelijke deskundigen presenteren in één uur een actueel onderwerp.

2020-04-24

Eerste Deltalinqs-webinar: De Omgevingswet is in opkomst

Vanwege de huidige Coronamaatregelen heeft Deltalinqs het aanbod van Leren & Inspireren uitgebreid met een online programma. Onze webinars, met sterk inhoudelijke sprekers, spelen in op actuele onderwerpen. Het eerste webinar ‘Omgevingswet’ met Tauw van 20 april jongstleden is door 55 deelnemers zeer goed ontvangen.

2020-04-17

Burenfonds van haven doet extra ‘Coronadonatie’

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, stelt vijfenzeventigduizend euro beschikbaar voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Het aanvragen van een donatie is voorbehouden aan organisaties in het werkgebied van het fonds.

2020-04-15

Rotterdamse Klimaatalliantie gaat door

Ondanks de uitdagende tijd waarin we momenteel leven, gaan we dóór met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het Rotterdams Klimaatberaad kwam op 8 april online bijeen om bij te praten, nieuwe goede ideeën te verzamelen en nieuwe acties te formuleren.

2020-04-15

Beslis mee: afval of grondstof

In de komende maand zal Deltalinqs Climate Program gebruikmaken van de mogelijkheid tot inspraak op de tweede wijziging van het LAP3: Landelijk Afvalbeheerplan 3. Hierin staan de aanpassingen onder andere ingegeven door ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie, ook voor het het Rotterdamse Havengebied. Lidbedrijven worden van harte uitgenodigd om hun visie hierop met ons te delen, zodat wij dit kunnen verwerken in onze zienswijze.

2020-04-15

Concrete casussen en versnelling gewenst in CCU

CCU (het afvangen en later nuttig gebruiken van CO2) is een belangrijk onderdeel van de toekomstige circulaire economie. Op 7 april was Deltalinqs Climate Program daarom medeorganisator van een symposium over de rol van CCU in de transitie, het programma van aanpak en de opties voor CCU in de regio. Noodgedwongen vond het symposium volledig online plaats. Een bijzondere beleving voor alle deelnemers.

2020-04-03

Leren van incidenten

Binnen de (petro)chemische industrie, staat ‘leren van (bijna-) incidenten’ al jaren hoog op de agenda. Daarom heeft de VNCI samen met de regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met een aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal een project ‘leren van incidenten’ op te starten. Onderzoeksbureau Crisislab was uitvoerder van dit project.