Agenda

Webinar 'ZZS in afval' (Ploum ism RHDHV)

Het Nederlandse ZZS-beleid is gericht op een veilige en gezonde leefomgeving. Inventarisaties van ZZS van de voorbije jaren richtten zich vooral op emissies naar lucht en water. Over aanwezigheid van ZZS in afval is nog relatief weinig bekend. Het is wenselijk de samenstelling van afval – met in het bijzonder aanwezige ZZS - in meer detail bij de bron boven tafel te krijgen om zo de verwerking van het afval te verbeteren. Dit draagt bij aan circulaire ambities.

Wat gaat er veranderen? De SCIP Database, het ‘Besluit melden’ en de voorschriften in de vergunning van de ‘ontdoener’ zoals opgelegd door de Provincie Zuid-Holland zijn drie recente/aanstaande maatregelen die bedrijven verplichten detailinformatie te delen over ZZS in hun afval. In de presentatie gaan adviesbureau Royal HaskoningDHV en advocatenkantoor Ploum in op de praktische mogelijkheden en de juridische grenzen van dit veranderende landschap, alsmede op de wijze waarop toezicht en handhaving plaatsvindt.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2021-07-13T15:00:00 2021-07-13T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-05-11T08:30:00 2021-07-12T17:00:00