Buitengewone leden

Sjöcrona Van Stigt Advocaten

Sjöcrona Van Stigt is het grootste advocatenkantoor in Nederland, dat zich exclusief toelegt op het adviseren en procederen in strafzaken.
 
Het ondernemingsstrafrecht behoort tot de kern van onze praktijk. Op dagelijkse basis behandelen wij voor bedrijven en hun management arbo-, milieu-, financiële- en fiscale strafzaken.
 
Wij adviseren bedrijven en particulieren hoe zij het beste kunnen anticiperen op eventuele (of al gebleken) belangstelling van bijzondere opsporingsdiensten, politie of justitie. Deze belangstelling betekent niet per definitie dat een zaak ook voor de rechter komt. Goede rechtsbijstand door gespecialiseerde strafadvocaten in een vroeg stadium kan tot gevolg hebben dat de cliënt niet strafrechtelijk aansprakelijk wordt gehouden. Bij de voorbereiding van contacten met bijvoorbeeld de ISZW, IL&T, DCMR, FIOD, het Openbaar Ministerie of de politie trainen wij cliënten altijd op hun verhoor. Een goede voorbereiding kan bij vervolging het verschil uitmaken tussen veroordeling of vrijspraak.
 
Ook adviseren wij cliënten die nog geen enkel strafrechtelijk probleem hebben en dit vooral zo willen houden. Aldus voorkomen wij risico's voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zo assisteren wij bedrijven onder andere bij het opstellen van interne bedrijfsrichtlijnen.
 
Onze kracht is snel tot de kern door te dringen om vervolgens samen met de cliënt tot een constructieve oplossing te komen. Wij verlenen onze cliënten hoogstaande juridische diensten; in onze ogen is discretie daarmee onlosmakelijk verbonden. Ons motto is daarom: 'high profile, low key'.

Specifiek voor Deltalinqs-leden verzorgen wij jaarlijks de interactieve themabijeenkomst ‘Opvang van overheden’ die deel uitmaakt van het Deltalinqs jaarpakket. Gedurende een dagdeel informeren wij leden in detail over de do’s en don’t tijdens een (strafrechtelijk) handhavingstraject en bereiden wij hen voor op (onaangekondigde) bezoeken van de diverse opsporingsdiensten.

Ons kantoor is 24/7 bereikbaar via 010-4364311.

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
19-5-2022 Interactieve themabijeenkomst Opvang van overheden
10-9-2019 DU-training Opvang van Overheden
11-9-2018 DU-training Opvang van Overheden