Interactieve themabijeenkomst Opvang van overheden

Interactieve themabijeenkomst Opvang van overheden

Op 19 mei organiseerde Deltalinqs samen met buitengewoon lid Sjöcrona Van Stigt Advocaten de themabijeenkomst ‘Opvang van overheden’. Tijdens deze bijeenkomst namen twee juristen de deelnemers op interactieve wijze mee in de complexe wereld van opsporings- en handhavingstrajecten, die bijvoorbeeld bij een onaangekondigde controle, klacht of incident worden ingezet.

Verschillende thema’s kwamen aan de orde: het ontvangen van overheden en welke petten hebben zij op, het verstrekken van informatie, verhoorsituaties en handvatten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Antwoorden en inzicht werden gegeven op de vragen: wat komen de overheden doen? Wie willen ze spreken en wat willen ze zien? Wat nemen ze mee en wat mogen ze wel en wat mogen ze eigenlijk niet? Waar gaat welke overheid eigenlijk over? Wie vangt ze op en hoe kun je dat het best organiseren? Een goede voorbereiding kan veel problemen en misverstanden voorkomen. Ook werd het verschil tussen bestuurs- en strafrecht; het verschil in rechten en plichten tussen getuige en verdachte, et cetera belicht.

Mede door vragen vanuit de deelnemers ontstond een goede interactieve discussie, die de kennis van de deelnemers op het gebied van handhaving en wetgeving heeft verdiept. Tips die uit de discussie naar voren kwamen: wijs vooraf een functionaris aan die de regie heeft bij een opsporings- en/of handhavingstraject, borg training en gedegen voorbereiding in de bedrijfsprocessen en bereid verhoren van medewerkers vooraf goed voor met een advocaat (zij kennen immers de valkuilen).

Dit soort themabijeenkomsten, evenals repeterende trainingen, zijn onderdeel van het basispakket van Deltalinqs en met name bedoeld voor het management bij onze leden.