Corona biedt ook kansen voor de haven

Corona biedt ook kansen voor de haven

In de afgelopen twee maanden is door Erasmus UPT in opdracht van SmartPort en in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Hutchisonports ECT Rotterdam en Vopak, een quickscan uitgevoerd naar de impact op lange termijn van de Coronacrisis op de haven.

De Coronacrisis is een brede maatschappelijke crisis met humanitaire, economische, financiële en politieke gevolgen. Daarmee raakt zij ook de haven van Rotterdam, die een vitale functie heeft voor de regio, voor Nederland en voor Europa met een toegevoegde waarde van € 45,6 miljard (6,2% van het Nederlands bruto binnenlands product) en 385.000 arbeidsplaatsen.

Onder leiding van dr. Larissa van der Lugt en dr. Bart Kuipers zijn antwoorden gezocht op de centrale vraag: Op welke wijze gaat deze Coronacrisis de ontwikkeling van de Rotterdamse haven op de lange termijn mogelijk beïnvloeden? De conclusies van deze quickscan bieden langetermijninzichten in de impact van deze crisis en de mogelijke kansen voor een versnelling van het herstel van de Rotterdamse haven.

Volledige persbericht SmartPort