'Van het gas af' wordt 'Naar een ander gas'

'Van het gas af' wordt 'Naar een ander gas'

Op 17 april vond de masterclass 'De sleutelrol van waterstof in de energietransitie voor de eindgebruiker' plaats, georganiseerd door Vicoma in samenwerking met TAUW en HES International. De bijeenkomst werd voorgezeten door Joyce Conings, projectleider binnen het Deltalinqs Climate Program.

Tijdens de masterclass liet Vicoma zien dat er technisch weinig beperkingen zijn om een bestaande stoomketel om te bouwen tot een waterstof gestookte ketel. Dat geeft een alternatief voor e-boilers, waar de problematiek rond netcongestie nu vaak wel een beperking is voor vergroening.

Advies- en ingenieursbureau Tauw liet vervolgens in een uitgewerkte case zien dat er ook op het gebied van vergunningen en veiligheid geen grote obstakels te verwachten zijn.

Voor bedrijven die nu nog helemaal onbekend zijn met waterstof op hun terrein, is de kennis die benodigd is voor bijvoorbeeld onderhoud, veiligheid en operatie bovendien ruim voorhanden in de industrie. Daarmee is het aanpassen van een bestaande stoomketel wellicht een veel interessantere route dan het installeren van een e-boiler.

HES International liet zien dat de aanvoer van waterstof van buiten Europa steeds beter vorm gaat krijgen, bijvoorbeeld door middel van NH3 in de geplande ACE-terminal. Dat is ook hard nodig; lokaal zal bij lange na niet de capaciteit gerealiseerd kunnen worden om alle voorziene vraag te produceren. Grote afnemers leggen zich vast, afspraken over productie elders in de wereld worden gemaakt en de opslag- en procescapaciteiten staan in de steigers.

Restte tot slot nog de grote vraag hoe de marktplaats voor industriële afnemers zich gaat ontwikkelen. Er zullen leveringscontracten moeten worden opgesteld en de fijnmazige infrastructuur naar bedrijven moet ook nog vorm krijgen. Het zou mooi zijn als ook de kleinere bedrijven kunnen profiteren van de waterstof backbone. Hierover gingen de ruim 60 deelnemers met elkaar in gesprek.

Conclusie van de masterclass: 'Van het gas af' wordt 'Naar een ander gas'!