Minister EZK brengt werkbezoek aan Rotterdamse haven

Minister EZK brengt werkbezoek aan Rotterdamse haven

Op 9 mei maakte minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens kennis met het haven- en industriegebied van Rotterdam. Tijdens een werkbezoek (dat Deltalinqs samen met VNCI en Havenbedrijf Rotterdam organiseerde) toonde de minister veel interesse in het concrete aanbod voor de klimaatopgave dat vanuit het cluster Rotterdam-Moerdijk werd aangedragen.

Tijdens korte pitches van Victor van der Chijs (voorzitter Deltalinqs), Manon Bloemer (voorzitter VNCI) en Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) werd duidelijk dat de Rotterdamse chemie samen met deze partners als één team werkt aan de energie- en grondstoffentransitie en een sleutelpositie heeft in de oplossing van het klimaatprobleem. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs gaf aan dat de energie- en grondstoffentransitie van het haven- en industriegebied één van de topprioriteiten is voor Deltalinqs, samen met het tekort aan technisch geschoold personeel, dat door de energietransitie de komende jaren alleen maar groter wordt. Hij adresseerde de noodzakelijke randvoorwaarden voor bedrijven om de energietransitie te versnellen en welke rol de overheid hierin zou moeten spelen: “De energie-infrastructuur moet aangelegd worden, het vergunningenproces moet sneller en de huidige stikstofcrisis houdt bedrijven en investeringen tegen. Bedrijven hebben duidelijkheid, regie en steun nodig, anders kunnen zij niet verder,” aldus Victor. Daarnaast benadrukte Victor dat alle mogelijke oplossingen in de industrie nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Met als concreet voorbeeld H-vision, een samenwerkingsproject van elf partijen waarbij koolstofarme waterstof wordt geproduceerd op basis van restgassen, aangevuld met een klein beetje aardgas (10%).

Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, liet zien hoe goede samenwerking in het cluster Rotterdam-Moerdijk actief bijdraagt aan het Klimaatakkoord. Zij noemde daarbij onder andere de regionale Klimaattafel, het Versnellingshuis en het Data Safe House als voorbeelden van een effectieve gezamenlijke aanpak. Als verdiepende casus lichtte Henk Veldink, senior global manufacturing director bij Westlake Expoxy, daarna de verduurzamingsplannen van zijn bedrijf toe en vertelde welke kansen en uitdagingen Westlake Expoxy tegenkomt in de transitie.  

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding door de MDI 2-fabriek van gastheer Huntsman. In deze grootste fabriek van Huntsman Holland worden grondstoffen voor circa 170 verschillende producttoepassingen geproduceerd. Zo kon de minister de chemie zien én ervaren. In de wrap-up aan het einde gaf minister Adriaansens aan dat ze een goed beeld van het industriecluster had gekregen, dat de voorgestelde oplossingen zeker oproepen tot een vervolggesprek en ze uitziet naar een goede samenwerking.

Naast een update over de meest recente plannen van het haven- en industriecluster op het gebied van energietransitie, diende het werkbezoek ook als voorbereiding op de keynote speech die minister Adriaansens op 16 mei tijdens het Deltalinqs Jaardiner heeft gehouden.