Veilig gegevens uitwisselen voor nieuwe energie-infrastructuur

Veilig gegevens uitwisselen voor nieuwe energie-infrastructuur

Met de komst van Wiebe Buist als manager gaat het Data Safehouse een nieuwe fase in. Deze plek voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling tussen industrie en netbeheerders speelt een cruciale rol in de aanleg van de nieuwe energie-infrastructuur die nodig is voor de energietransitie.

De komende zes maanden vormen een pilotfase. Daarna evalueren de betrokken partijen om vervolgens een uitrol te kunnen doen voor het industriecluster Rotterdam-Moerdijk.

Het Deltalinqs Climate Program is blij met de komst van Wiebe Buist als zeer ervaren manager. Tientallen jaren werkte hij bij de kunstmestproducent Yara, waar hij onder meer eindverantwoordelijk was voor de Europese CO2-divisie. Sinds enkele jaren is hij zelfstandig adviseur, die organisaties ondersteunt bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Wiebe heeft veel zin in deze nieuwe job: "Ik kijk ernaar uit om in deze rol verder aan de realisatie van de energietransitie te werken. Dat het Data Safehouse er moest komen, is glashelder. Het komt voort uit een onderzoek vanuit de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI), ingesteld door het Ministerie van EZK. Dit onderzoek was gericht op de mogelijke knelpunten in het realiseren van nieuwe infrastructuur voor de toekomstige behoefte aan duurzame energie. Het probleem is inmiddels wel duidelijk: er moet veel nieuwe infrastructuur komen, want het elektriciteitsnet is nu al overbelast. Daarnaast moeten er nieuwe leidingen komen voor CO2 en warmte of bestaande leidingen worden omgebouwd, bijvoorbeeld van aardgas naar waterstof."

Vertrouwelijk
De uitdaging hierbij is dat de fasering belangrijk is. Netbeheerders leggen geen nieuwe infrastructuur aan als er geen zekerheid is over de vraag en industriële bedrijven nemen geen duurzame energie af als er geen duidelijkheid is over het aanbod. Deze impasse moest worden doorbroken, maar een belemmering daarin is dat de grote industriële bedrijven hun concurrentiegevoelige gegevens over de energievraag niet openbaar willen delen. Met het Data Safehouse neem je die belemmering weg. "In het onafhankelijke Data Safehouse kunnen bedrijven en netbeheerders op een veilige en vertrouwelijke manier hun gegevens uitwisselen", zegt Wiebe. "Daarvoor is nu de Stichting Data Safehouse opgericht, met mijzelf als manager. Wij vragen de deelnemende bedrijven om hun wensen en plannen, brengen de juiste gegevens in kaart, verifiëren die en valideren ze. Daarna geven we de gegevens geaggregeerd en geanonimiseerd door aan de netbeheerders. Die kunnen vervolgens proactief aan de slag om de juiste infrastructuur op het juiste moment aan te leggen."

80% CO2-uitstoot
Wiebes eerste taak wordt de ontwikkeling van het benodigde IT-platform om data uit te kunnen wisselen. "Daarvoor selecteren we momenteel de juiste aanbieder", vertelt hij. "Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde, evenals eenvoud. Ook stellen we een auditor aan om het functioneren van het Data Safehouse nauwlettend te volgen." Daarnaast richt hij zich op uitbreiding van het aantal deelnemers aan het Data Safehouse. Momenteel is al een aantal grote industriële partijen aangesloten, evenals de netbeheerders, maar binnen een half jaar zal het aantal bedrijven flink worden uitgebreid. Wiebe: "We willen bij elkaar opgeteld 80% van de in ons industriecluster veroorzaakte CO2-uitstoot binnenboord hebben."

Succes
Wiebe hoopt van het Data Safehouse een groot succes te maken. "Ik heb al jarenlang een sterke focus op de energietransitie en wil heel graag via concrete projecten bijdragen aan de echte implementatie ervan. Er wordt vaak in sterk technische termen gesproken over de energietransitie, maar simpelweg gestructureerd gegevens uitwisselen is óók cruciaal. Dat bestond nog niet, maar nu gaan we dit in Rotterdam dus wél realiseren. Als dit in ons industriële cluster goed werkt, zal het ongetwijfeld een model zijn dat ook in andere industriële clusters navolging zal vinden."