Schitterende subsidie op zonnepanelen

Schitterende subsidie op zonnepanelen

In het Rotterdamse havenindustrieel complex is behoorlijk wat dakoppervlak dat zich prima leent voor de installatie van zonnepanelen.

Een mooie gelegenheid om te verduurzamen. Nog mooier: het Rijk stelt miljarden subsidie beschikbaar in de SDE+-regeling. Pak die kans!

Energieadviseur Wido van Heemstra van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) gaf onlangs een presentatie tijdens de door Deltalinqs georganiseerde zonnemarkt. "De RVO verbindt vraag en aanbod en adviseert over de mogelijkheden tot subsidie", legt Wido uit. "In het Rotterdamse havengebied is volgens ons veel potentieel. De randvoorwaarden zijn hier goed: er is veel ruimte, veel plat dak, veel zonneschijn en een uitstekende energie-infrastructuur. Ondernemers die overwegen gebruik te maken van zonne-energie, kunnen subsidie aanvragen bij de RVO. Jaarlijks zijn er twee ronden, de volgende start in september/oktober."

Minimaal zestig panelen
Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden aan de subsidieregeling. "Voor zon-pv moet je tenminste een grootverbruikersaansluiting hebben, dus meer dan 3x80 ampère en een zonnepaneleninstallatie van minimaal 15 kilowattpiek. Dat komt neer op zo’n zestig zonnepanelen", weet Wido. "Verder moet je voldoen aan een aantal formele vereisten -  zo moet je inzicht geven in de financiering en bij een vergunningplicht de vergunning al binnen hebben - en vooral een complete aanvraag indienen. Daarop is het namelijk een paar keer misgegaan bij bedrijven die subsidie vroegen. Ondersteuning door een gespecialiseerd adviesbureau lijkt me in veel gevallen verstandig."

Zes miljard euro
Wanneer alles in orde is en de subsidie wordt toegekend, kunnen bedrijven een subsidie verwachten die het onrendabele verschil tussen groene en grijze stroom dekt. De overheid stelt voor de komende ronde zes miljard euro subsidiegeld beschikbaar. "Je moet wel bedenken dat alle aanvragen binnen de SDE+-regeling in concurrentie plaatsvinden met alle andere hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, geothermie of biomassa", zegt Wido.

Presentaties
De presentaties die tijdens de zonnemarkt zijn gehouden vindt u door op de volgende linkjes te klikken: DEFZON XPSDE+Energie van Hollandsche bodemENGIEKiesZon en Eneco.

Meer informatie
Voor een duidelijke uitlegvideo inzake de SDE+-regeling kunt u hier klikken. Voor meer informatie: www.rvo.nl/sde of via Wido van Heemstra, tel. (088) 042 42 42.