CO2 als grondstof biedt Rotterdam kansen

CO2 als grondstof biedt Rotterdam kansen

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om chemicaliën en brandstoffen te maken uit CO2.

Sterker nog: in andere landen gebeurt dit al. In Duitsland maakt Covestro poly-urethanen uit CO2, in Gent produceert Arcelor-Mittal ethanol uit CO2 en in China wordt gewerkt aan de route van CO2 naar methanol voor de productie van brandstoffen en chemicaliën. Wat betekent dit voor Rotterdam?

Op verzoek van Deltalinqs en Uniper heeft CE Delft een marktstudie uitgevoerd die een overzicht biedt van de huidige ontwikkelingen met CO2als grondstof. De politieke achtergrond is enerzijds het Parijse Klimaatakkoord dat aangeeft dat we haast moeten maken met reductie van CO2. Anderzijds biedt het falend ETS-systeem geen basis voor grote investeringen in CO2-reductie. Zijn er dan wel kansen om routes van CO2naar grondstof te ontwikkelen? Dan kan de industrie juist ook onderdeel zijn van de oplossingen voor CO2-reductie.

Het betekent in elk geval dat business cases voor nieuwe productietechnologieën met CO2 als grondstof niet afhankelijk moeten zijn van de ETS-prijs bij CO2-reductie. Met dat uitgangspunt heeft CE Delft met Deltalinqs en een aantal Rotterdamse bedrijven gekeken naar de huidige productieprocessen en de marktkansen voor de korte en langere termijn met CO2 als grondstof. Een gegeven is dat in Rotterdam jaarlijks 25 tot 30 miljoen ton CO2 uit productieprocessen wordt geëmitteerd. Uit de marktstudie blijkt dat zeker 30% daarvan kan worden vermeden als de komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van pilots en demonstraties van processen met CO2 als grondstof.

De afbeelding hieronder illustreert welke processen volgens de Market study and ETS aspects of CCU in Rotterdam Harbour Industrial Complex (CE Delft, June 2017) als kansrijk worden gezien.Voor de korte termijn zijn dat business cases voor de productie van polyolen en di-isocynaten en de toepassing van mineralisatietechnologie. Bij mineralisatie reageert CO2 op mineraal gesteente of product en wordt de CO2 vervolgens in het hieruit ontstane bouwmateriaal volledig en voor altijd  opgenomen. Hiervoor worden nu de eerste pilots ontwikkeld.

Positief voor de business cases met CO2 als grondstof is dat niet alle toepassingen superkritische en droge CO2 vereisen, zoals wel in de glastuinbouw nodig is. Voor mineralisatie kan al gewerkt worden met ruwe en onzuivere CO2, soms zelfs ook verdund, direct uit rookgassen. Voor andere processen dan mineralisatie moet dit nog nader onderzocht worden.

De komst van duurzame energie uit windmolens voor de kust brengt de komende jaren interessante kansen voor de productie van groene waterstof. Samen met de inzet van CO2 kan dit een basis zijn voor de productie van groene methanol. In het verdienmodel kunnen meerdere toepassingen van methanol dan de mogelijkheid bieden voor de ontwikkeling van groene chemicaliën.

Havenbedrijf Rotterdam en de partners in CO2 Smart Grid onderzoeken welke infrastructuur nodig is om de afvang, toepassing of opslag van CO2mogelijk te maken.

Meer informatie
Via Deltalinqs-projectleider Inez Postema (06) 54 73 53 91