Buitengewoon lid Hudson Cybertec stelt zich voor

Buitengewoon lid Hudson Cybertec stelt zich voor

Voor deelnemers van het programma FERM is hij al tijden geen onbekende meer. Hudson Cybertec, cybersecurity expert op het gebied van operational technology (OT), sluit zich per 1 september aan als buitengewoon lid bij Deltalinqs. Marcel Jutte, managing director, over het lidmaatschap van Deltalinqs: “Het is een leuke win-win voor beide partijen. We hebben er heel veel zin in.”

Toegenomen aandacht voor OT
Met een kernteam van vijftien specialisten zetelt Hudson Cybertec in Den Haag, waarvandaan ze voor bedrijven in binnen- en buitenland werken. De laatste jaren is er, mede door aangescherpte wet- en regelgeving, steeds meer aandacht voor cybersecurity in OT, ook in de haven van Rotterdam. Door het programma FERM, onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma, is Hudson Cybertec al actief in de Rotterdamse haven. Jutte: “Zelf was ik al geen onbekende in het Rotterdamse en ik kende Deltalinqs ook al. Wat voor ons belangrijk was bij het zetten van deze stap, is dat cybersecurity voor de OT nu eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Tevens zitten in Rotterdam veel industrie gerelateerde bedrijven die deel uitmaken van onze doelgroep. Mede in het kader van het programma FERM hebben we een speciale OT-cybersecurityscan ontwikkeld en verzorgen we ook trainingen op het gebied van OT cybersecurity. Daarbij zien we dat er steeds meer behoefte is bij de leden van Deltalinqs om hun cyberweerbaarheid serieus aan te pakken.” Al jaren wordt in rapporten van verschillende (overheids)instanties de noodklok geluid over de kwetsbaarheid voor digitale ontwrichting van onze infrastructuur. De nadruk lag volgens Jutte te lang op IT, terwijl de impact van digitale incidenten in OT desastreuze effecten kan hebben. “OT is echt een andere tak van sport dan IT. Denk bijvoorbeeld na over de mogelijke gevolgen die een hack kan hebben in een chemieplant, waardoor verkeerde stoffen onbedoeld bij elkaar terechtkomen. De impact van zo’n hack is dan veel groter, dan bijvoorbeeld een hack van een systeem in een kantooromgeving en dat vereist daarom een totaal andere aanpak”, zegt Jutte.

Verantwoorde cybersecurity aanpak
Die aanpak begint met een zogenaamd OT-cybersecurity(quick)scan, waarbij bedrijven erachter kunnen komen hoe qua veiligheid op het gebied van OT de zaken ervoor staan. “De quickscans zijn mini assessments gericht op het toetsen in hoeverre de organisatie voldoet aan het volwassenheidsniveau op het gebied van veiligheid. Daarbij wordt snel duidelijk wat je als organisatie mist en wat je nog moet doen. Onze professionals zorgen ervoor dat de juiste maatregelen genomen worden die nodig zijn om de digitale weerbaarheid te borgen. Tot slot leggen we de laatste hand aan een uniek OT cybersecurity monitoringssysteem waarbij we de OT-omgeving kunnen monitoren. Dit systeem geeft ook inzicht in de compliance met verschillende normen, wet- en regelgeving, zoals de BIO, CSIR, IEC 62443 of de ISO 27k”, sluit Jutte af.

Meer informatie?
Marcel Jutte
– managing director Hudson Cybertec – tel: (070) 25 00 717.

Programma FERM: https://ferm-rotterdam.nl/nl/.