Interactieve HR-sessie: een top haven- & industriecomplex

Interactieve HR-sessie: een top haven- & industriecomplex

De Rotterdamse haven is in transitie. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, energie en duurzaamheid zorgen ook voor grote veranderingen in de structuur en inhoud van het werk in de haven.

Hoe gaan we met deze uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt om, en hoe kan de regionale arbeidsmarkt zo worden benut dat kennis- en arbeid een positieve concurrentiefactor wordt? Op woensdag 29 november zijn ruim 100 kennisdragers uit de Rotterdamse HR-wereld aan de slag gegaan met deze thema’s in het EIC Mainport Rotterdam.

Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en Gemeente Rotterdam werken intensief samen in het zoeken naar oplossingen hoe we met de ‘human capital’ nog beter kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Cees Alderliesten, beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt: ‘Strategisch personeelsbeleid en een goede aansluiting tussen onderwijs en werk zijn noodzakelijk voor een haven die “steeds slimmer wordt”. Samen doen we onderzoek naar de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in Mainport Rotterdam.’ In opmaat naar een groot evenement in 2018, is deze interactieve HR-sessie opgezet. Centraal daarin stonden de vragen: Hoe kunnen we als bedrijven gezamenlijk inspelen op de vraagstukken van vandaag en uitdagingen voor de toekomst?, en welke rol wordt daarbij verwacht van Deltalinqs, het Havenbedrijf en van de Gemeente Rotterdam? 

Het recent gepubliceerde Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam ‘SEOR’ werd uitgebreid toegelicht door Kees Zandvliet. Zandvliet is verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

In verschillende workshops kwamen een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Beleidsadviseurs Peter van Loo en Frank Kasel gingen dieper in op Cybersecurity als HR-vraagstuk en Bas van der Starre – Birch Consultants lichtte zijn onderzoek Arbeidsmarktmobiliteit bij energietransitie in het petrochemisch cluster toe. Nicole van Spronsen, STC stond stil bij Publiek-private samenwerking met het onderwijs en specifiek het belang van bedrijven en scholen om in de toekomst steeds hechter samen te werken. Het vraagstuk Mobiliteitsmanagement en bereikbaarheid van het Havengebied werd gefaciliteerd door Irene Boskma, BNV Mobility. Zij somde op hoe beleid toekomstbestendig en duurzamer kan worden gemaakt.

In het tweede kwartaal 2018 zal Deltalinqs, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam, aan deze bijeenkomst een vervolg geven.