Buitengewone leden

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Onze overtuiging is dat mensen het beste tot hun recht komen in een duurzame, veilige en gezonde omgeving. We dagen onszelf elke dag uit om met onverwachte oplossingen te komen. Doeltreffend voor de samenleving, vernieuwend voor opdrachtgevers en cruciaal voor de comfortabele leefomgeving van vandaag én morgen.

In 1980 startten de ingenieurs Van Dalfsen, Gies, Meerdink en Van Rangelrooij een nieuw en onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau: DGMR Industrie Verkeer en Milieu B.V., omdat ze kwaliteit met creativiteit wilden verbinden. Niet de gebaande paden, maar de grenzen van mogelijkheden opzoeken. Meedenken met opdrachtgevers om ze te verrassen met optimale en geïntegreerde oplossingen.

Nog steeds zit die passie in het DNA van DGMR. Wij denken vooruit. We lopen voorop met hoogstaande, innovatieve oplossingen. We gaan graag samen met onze opdrachtgevers de uitdaging aan om iets te bedenken dat van toegevoegde waarde is voor nu en voor straks. Met nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

Balans tussen ondernemen en de omgeving
Het is logisch en goed dat bedrijven duurzaamheid, veiligheid en gezondheid serieus nemen. Ze stellen zelf kaders, net als de omgeving, de wetgeving en de lokale overheid. De kunst is de juiste balans te vinden tussen ondernemen en de impact ervan op de omgeving. De adviseurs van DGMR kennen bedrijven van binnenuit én zijn uitstekend op de hoogte van de specifieke wet- en regelgeving.

De kracht van DGMR is deze kennis te vertalen naar oplossingen en kansen voor ieder bedrijf en zijn omgeving. Voor onze klanten maken wij gezamenlijk de kansen en bedreigingen van groeiambities inzichtelijk. We voeren risicoanalyses uit voor industriële veiligheid. Onze specialisten doen praktijkgericht onderzoek naar geluid, geur, luchtkwaliteit, lichthinder, trillingen en brandveiligheid en onze milieuadviseurs begeleiden bedrijven bij vergunningsaanvragen. Voor ontwikkelaar en architect is DGMR tevens een belangrijke partner als specialist bouwfysica en brandveiligheid.

Sinds september 2023 maakt Ingenieurs- en adviesbureau Kuiper & Burger als volwaardige dochterbedrijf onderdeel uit van DGMR. Waar DGMR jarenlange ervaring heeft in het ontzorgen van bedrijven en industrie op de gebieden van geluid, luchtkwaliteit, trillingen, veiligheid en vergunningen, voegt Kuiper & Burger hier een nieuwe dimensie aan toe met onder andere  haalbaarheidsonderzoeken en due diligence-analyses (bijvoorbeeld vanwege internationale investeringsbesluiten), incidentenonderzoek en specifieke onderzoeken als stikstofdepositie, NRB, PGS en BREF.

Uitgelichte specialismen:

 • milieuadvisering;
 • akoestiek en geluid;
 • beveiliging;
 • bouwfysica;
 • brandveiligheid
 • industriële veiligheid;
 • duurzaamheid en gezondheid;
 • haalbaarheidsonderzoeken (K&B);
 • due diligence-analyses (K&B);
 • incidentenonderzoek (K&B);
 • specifieke onderzoeken als stikstofdepositie, NRB, PGS en BREF (K&B)

Nieuwsbericht
30-09-2020 DGMR aan het woord

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
15-10-2024 Masterclass Tripod Beta Incident Analyse
19-11-2020 Webinar Geluid - Opname Webinar
12-02-2020 Masterclass Vervoersmanagement