Ontwikkelingen rondom havens en geluid

Ontwikkelingen rondom havens en geluid

Op 19 november is een webinar gehouden over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geluid rond de havens. Tijdens het webinar werd ingegaan op de wijzingen in de Omgevingswet met specifieke aandacht voor het nestgeluid van afgemeerde schepen. Dit vanwege een recente uitspraak van de Raad van State.

Rob Witte (DGMR) en Martijn Huijskes (projectleider namens gemeente Rotterdam) hielden een presentatie over respectievelijk de Omgevingswet en het in ontwikkeling zijnde Facetbestemmingsplan geluid haven. Het webinar werd gevolgd door meer dan vijftig deelnemers vanuit bedrijven én adviseurs. Via de chat was er gelegenheid tot het stellen van vragen die daarna ook zijn beantwoord. Conclusie is dat het geluid van afgemeerde schepen en de wijzigingen onder de Omgevingswet behoorlijke impact kunnen gaan hebben op bedrijven en de omgeving.

Binnen het Rotterdamse Programma Actualisatie Geluidmanagement (PAG) is recent onderzocht dat de akoestische effecten van de ontwikkelingen op de beschikbare geluidruimte kunnen leiden tot overschrijding van geluidsnormen. In het kader van de m.e.r.-procedure facetbestemmingsplan geluid worden hiervoor momenteel oplossingsrichtingen onderzocht. Het facetbestemmingsplan moet duidelijkheid gaan geven over ontwikkelingsmogelijkheden voor activiteiten binnen het HIC en voor de woningbouwopgave in de omliggende gemeenten.

De DCMR organiseert voor de leden van Deltalinqs op 9 december een online presentatie over de resultaten van het Programma Actualisatie Geluidmanagement (PAG). Meer informatie en aanmelden