Buitengewone leden

Arcadis

Vervoer over water speelt een essentiële rol in de wereldeconomie. Globalisatie heeft geleid tot meer concurrentie tussen havens. Groeiende vrachtvolumes van grondstoffen en producten zorgen voor een stijgende vraag naar verbeterde operationele efficiëntie van bestaande en geplande infrastructuur in de haven en het achterland. Veiligheid is en blijft hierbij van levensbelang. Binnen de actualiteit van de energietransitie weegt een duurzame operatie voor stakeholders steeds zwaarder.

Het overzien van de hele keten opent deuren. De optimalisatie van beschikbaarheid door middel van goed assetmanagent is hierin een belangrijke sleutel. Groeiplannen ondersteunen vereist knowhow en expertise in veel verschillende disciplines en processen: economisch, technisch en toegepast. Wij hebben getalenteerde en gepassioneerde mensen in huis met kennis over: de complete life cycle, strategische onderzoeken, conceptuele planning, ontwerp en transactionele diensten op een breed scala aan assets. Mensen gedreven door kennis, innovatie en het resultaat voor de opdrachtgever.

Improving quality of life!

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
28-05-2020 Webinar Klimaatadaptatie - Opname webinar
10-10-2019 Omgevingswet
13-09-2018 Masterclass Asset Analytics
29-09-2016 Masterclass omgevings- en transportveiligheid
18-11-2014 Masterclass OPEX