Buitengewone leden

Arcadis

De Rotterdamse haven is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Globalisatie leidt tot wereldwijde samenwerkingen, maar ook tot concurrentie tussen havens. Groeiende vrachtvolumes van grondstoffen en producten zorgen voor een stijgende vraag naar verbeterde operationele efficiëntie. Efficiëntie van bestaande en geplande infrastructuur in de haven en het achterland, maar ook van organisaties zelf. Veiligheid is en blijft hierbij van levensbelang. Binnen de actualiteit van de energietransitie weegt een duurzame operatie voor stakeholders steeds zwaarder.

Waar er in het publieke domein dingen veranderen, komt Arcadis om de hoek kijken: of het gaat om vergunningen, omgevingsmanagement, een slim digitaal ontwerp op basis van data of een onderhoudsplan voor de komende dertig jaar. Met de toepassing van onze diepe marktsectorkennis gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten.

Duurzame leefomgeving
Bij Arcadis hebben we kennis van de complete life cycle, strategische onderzoeken, conceptuele planning, ontwerp en transactionele diensten op een breed scala aan assets. Onze mensen bundelen hun kennis en gezamenlijke innovatiekracht om bij te dragen aan doelstellingen en resultaten van de opdrachtgever. Om zo gezamenlijk meerwaarde te creëren, op weg naar een duurzame leefomgeving.

Onze oplossingen richten zich onder meer op:

  • Energietransitie: werken aan duurzame energieoplossingen voor opwek, infrastructuur, industrie, gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling.
  • Klimaatadaptatie: de omgeving aanpassen op het veranderende klimaat om het leefbaar te houden.
  • Assetmanagement: de optimalisatie van beschikbaarheid door middel van goed assetmanagent is een belangrijke sleutel in het overzien van de hele keten.

Arcadis: Improving quality of life.

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
28-05-2020 Webinar Klimaatadaptatie - Opname webinar
10-10-2019 Omgevingswet
13-09-2018 Masterclass Asset Analytics
29-09-2016 Masterclass omgevings- en transportveiligheid
18-11-2014 Masterclass OPEX