Masterclass Omgevingswet

Masterclass Omgevingswet

Op 10 oktober vond de ‘Masterclass Omgevingswet’ plaats, uitgevoerd door Arcadis (Ineke Noordhoek) en Ozinga Advocaten (Jeanette Ozinga). Ineke Noordhoek en Jeanette Ozinga lichtten enkele ‘topics’ uit de omvangrijke wetgevingsoperatie die interessant zouden kunnen zijn voor de leden van Deltalinqs.

Ineke schetste onder andere de flexibele mogelijkheden uit de Omgevingswet op het gebied van de ruimtelijke ordening. Zij gaf aan welke milieugebruiksruimtebedrijven in dat kader zouden kunnen innemen en waar zij op moeten letten bij de invulling daarvan door gemeenten. Jeanette Ozinga besteedde onder meer aandacht aan het vervallen van het begrip ‘inrichting’ en het begrip ‘milieubelastende activiteit (mba)’ dat daarvoor in de plaats komt. Tevens koppelde ze dat nieuwe begrip aan de introductie van ‘complexe bedrijven’ (waaronder de IPPC-inrichtingen).

Mede vanwege interactie met de zaal werd het voor iedereen een boeiende middag. De Omgevingswet is zeker niet in één middag te doorgronden, maar bewezen werd weer dat het belangrijk is om een en ander gezamenlijk op te pakken.