Masterclass Asset Analytics (Arcadis)

Masterclass Asset Analytics (Arcadis)

“Hoe stuurt een Asset Manager op data?” en “Wat betekent de digitalisering voor de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam?”.

Aan de hand van een aantal vragen en stellingen verzorgde Maarten Zanen (business leader Asset Data Analytics bij internationaal Advies en Ingenieursbureau Arcadis) een inspirerende masterclass over het thema Asset Analytics voor Deltalinqs.

Het publiek was het er snel over eens dat data een enorme rol speelt in de huidige haven van Rotterdam en dat de impact hiervan in de toekomst alleen maar groter wordt. Met voorbeelden uit de sportwereld werd duidelijk hoe het gebruik en de analyse van data nu al het verschil maakt tussen winnaars en verliezers.

Big data is niet alleen iets van de laatste jaren. Zo’n 200 jaar geleden heeft Matthew Maury al de eerste nauwkeurige kaarten van wereldwijde oceaanstromingen en dominante windrichtingen opgesteld door grootschalige data-analyse van historische logboeken. Met dit voorbeeld uit de maritieme wereld wordt de waarde van big data en analytics verduidelijkt.

Stapsgewijs werd er stil gestaan bij wat de digitale ontwikkelingen voor de Asset manager betekenen in een proces van verzamelen van bestaande asset informatie via analyse en inspecties tot aan het vaststellen van onderhouds- en vervangingsbehoeftes.

Hierin werden de ontwikkelingen toegelicht als data audit, grootschalige inspecties via satelliet, drones en videovoertuigen, sensors en monitoring. Maar ook werd ingezoomd op automatische beeldherkenning, patroonherkenning, interactieve dashboards en (prestatie) voorspellende modellen.

Tot slot ontstond een levendige interactieve discussie over de vraag wat de impact van de digitale ontwikkelingen is rondom het primaire proces in de haven van aankomsten van zeeschepen tot alle modaliteiten achterlandverbindingen aan toe.