Alternatieve werkvormen voor Leren & Inspireren en ledencontacten

Alternatieve werkvormen voor Leren & Inspireren en ledencontacten

Het is alweer ruim een maand geleden, dat wij onze eerste succesvolle webinar Omgevingswet met buitengewoon lid Tauw via MS Teams hebben gehouden. Inmiddels hebben er drie plaatsgevonden en staan er tot eind juni vijf nieuwe online bijeenkomsten gepland:

webinar Klimaatadaptatie (Arcadis), voorjaarsbijeenkomst over anderhalvemeterbedrijfsvoering, community sessie cybersecurity (SmartPort), een masterclass/webinar bedrijfsongevallen (van Ardenne & Crince le Roy) en onze ledenvergadering op 30 juni 2020. Zie voor het totaaloverzicht: agenda.

Deze alternatieve werkvorm van het fysiek naar het online aanbieden van bijeenkomsten, hebben wij ook doorgetrokken in andere activiteiten, waaronder de vergaderingen met onze Deltalinqs-overleggroepen via MS Teams en de ledencontacten. Vóór de Coronacrisis bezochten de Deltalinqs-stafleden de leden fysiek teneinde de verbinding met het netwerk optimaal te houden en de dienstverlening steeds verder aan te scherpen: dit jaar met extra aandacht voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. De leden worden nu door de stafleden telefonisch benaderd met een aantal vragen, waaronder: Hoe speelt uw organisatie in op de crisis en waar kunnen wij mogelijk een bijdrage in leveren?

In dit kader wijzen wij u ook graag op de training: webinar effectief vergaderen via dochteronderneming Deltalinqs Training & Services.