Agenda

Zomerlezing Energietransitie in de praktijk

Als het over de energietransitie gaat, dan gaat het vaak over techniek. Warmtepompen, waterstof, warmteuitkoppeling, systeemintegratie zijn slechts enkele van de vaak besproken technieken. Om een succesvolle transitie in de praktijk te brengen, zullen bedrijven en de samenleving echter ook de menselijke en sociale transitie mee moeten nemen in hun strategie. In deze zomerlezing gaan we daarmee aan de slag en zullen we in gesprek gaan over vragen als:

Hoe kan samenwerking tussen alle stakeholders de energietransitie versnellen? Hoe helpt of remt het juridisch kader te transitie? Wat zou daar in kunnen/moeten veranderen? Welke positieve rol kan het Haven Industrieel Complex spelen in een maatschappij in transitie?

Inleidingen
Hoe pak je grote transitieprojecten aan? door Marjolein Dieperink, AKD
Industrieën worden complexer, meer gefragmenteerd en dus meer juridisch. Daardoor neemt de afhankelijkheid toe en ontstaat de noodzaak tot samenwerking. Zonder samenwerking, geen duurzaam ondernemen. Samenwerkingen stagneren vaak, door onder meer vergaande juridisering en gebrek aan financiële middelen. AKD heeft ervaring met het helpen opzetten van succesvolle duurzame samenwerkingen en projecten, en neemt ons mee in het hoe en wat van succesvolle transitieprojecten.

Financiering van de energietransitie door Arnold Mulder, Sector banker energy ABN-AMRO
Een goede financiering van transitieprojecten kan het nog aantrekkelijker maken om deze projecten uit te voeren. Wat voor nieuwe modellen of samenwerkingen zijn hier mogelijk? Hoe kan het Haven Industrieel Complex hierop inspelen? Tijdens deze sessie gaan we hier op in.

Maatschappelijk draagvlak & de wetgever door Sanne Akerboom, Universiteit Utrecht
Hoewel de afstand tussen het bedrijfsleven en de maatschappij soms groot lijkt, kan men niet zonder elkaar. De wetgever speelt hier daarnaast ook nog een rol in door juridische kaders neer te zetten voor bedrijfsleven en maatschappij.  Het onderzoek van Sanne Akerboom richt zich op vraag hoe de politiek en de wetgever vorm kunnen geven aan duurzame, adaptieve en flexibele juridische kaders voor de energietransitie. Daarnaast is zij gepromoveerd op de rol van het publiek in besluitvormingsprocedures voor windmolenparken.

Programma
14.30-14.45 Inloop
14.45-14.50 Opening door Alice Krekt, Programmadirecteur Deltalinqs Climate Program
14.50-15.30 Maatschappelijk draagvlak & de wetgever - Sanne Akerboom, Universiteit Utrecht
15.30-16.10 Financiering van de energietransitie - Arnol Mulder, sector banker Energy ABN Amro
16.10-16.20 Pauze
16.20-17.00 Hoe pak je grote transitieprojecten aan? Marjolein Dieperink, AKD
17.00          Afsluiting & borrel

Kosten
De lezingen zijn gratis toegankelijk voor Deltalinqs-leden.

Datum en tijdstip:
2019-06-04T14:30:00 2019-06-04T17:30:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML ROZENBURG
Aanmeldperiode:
2019-01-01T00:00:00 2019-06-03T17:00:00