Zet in op sleutelprojecten in infrastructuur als aanjager voor energietransitie

Zet in op sleutelprojecten in infrastructuur als aanjager voor energietransitie

'Zet in op sleutelprojecten in infrastructuur als aanjager voor energietransitie', dat is de titel van het opiniestuk in Energeia van Deltalinqs-voorzitter Victor Van der Chijs en programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) luidt de noodklok. Overheden reageren geschokt en benadrukken dat het belangrijk is om de klimaatdoelen te halen. Dit kan alleen als er ook daadwerkelijk projecten worden uitgevoerd.

De bedrijven in het haven- en industriecluster Rotterdam-Moerdijk, samen goed voor honderdduizenden banen en ruim 6% van ons BNP, hebben ambitieuze plannen om deze essentiële verandering vorm te geven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het nieuwe kabinet kiest voor een heldere en doortastende industriepolitiek die de transitie aanjaagt. 

De klimaatplannen van de EU vergen een transitie die vergelijkbaar is met de industriële revolutie in de negentiende eeuw. Alleen moet het nu nóg veel sneller. Tijdens een bijeenkomst van de partners van het Deltalinqs Climate Program (met onder andere netbeheerders, raffinaderijen, industrie, logistieke bedrijven en Havenbedrijf Rotterdam) werd bevestigd dat de pijlers voor deze nieuwe economie al sterk in ontwikkeling zijn. De betrokken bedrijven zien volop kansen en willen snel aan de slag met de uitvoering. Duidelijke keuzes van de overheid zijn daarbij onontbeerlijk. Welke energie-infrastructuur ligt er als ik mijn bedrijf ombouw naar waterstof of elektrische apparaten? Hoe worden circulaire producten gewaardeerd? Waar vind ik het personeel om de ombouw te doen? Bedreigt het financiële risico, dat innovaties met zich meebrengt, het voortbestaan van mijn bedrijf of kan de overheid hier tijdelijk bijspringen? Dat zijn vragen waar de overheid antwoord op moet geven.

Volledige Energeia-artikel