Agenda

De Wet Bibob bij havenbedrijven: integriteit in het geding? door Adriaanse van der Weel advocaten

Op maandag 12 december 2022 gaat buitengewoon lid Adriaanse van der Weel advocaten in dit webinar in op de toepassing van de Wet Bibob bij havenbedrijven. Een thema dat heel actueel is en steeds meer in de schijnwerpers staat. Er zal aandacht worden geschonken aan de belangrijkste aspecten van deze wet, waarmee ‘integriteitsonderzoek’ kan worden verricht bij bedrijven, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Achtergrond
De Wet Bibob (voluit: de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is een bestuursrechtelijke wet die tegen het strafrecht schuurt. De overheidsbevoegdheden op basis van deze wet zijn de afgelopen jaren steeds meer verruimd, voor het laatst nog per 1 oktober jl. Daarnaast wordt de wet steeds vaker ingezet waardoor – volgens de overheid - eerder, sneller en adequater integriteitsonderzoek kan worden verricht. Dit allemaal om te voorkomen dat de overheid via bijvoorbeeld vergunningverlening ongewild criminele activiteiten faciliteert. Als de overheid vindt dat er ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning zal worden misbruikt, kan die vergunning geweigerd worden. Aan een reeds verleende vergunning kunnen voorschriften worden verbonden en in het ergste geval kan een vergunning worden ingetrokken. Naast de toepassing van de Wet Bibob bij vergunningverlening, wordt de wet veelvuldig toegepast bij subsidieverlening, vastgoedtransacties of overheidsopdrachten (aanbestedingen).

Uit de praktijkervaring van Adriaanse van der Weel blijkt dat bedrijven niet of nauwelijks bekend zijn met de Wet Bibob, laat staan met de verstrekkende gevolgen van deze wet. Het onderschatten van deze wet brengt grote risico’s mee voor bedrijven. Waar de Wet Bibob wordt toegepast, leidt dit meestal tot veel vragen en veel zorgen. Om de bewustwording bij havenbedrijven te vergroten, zullen Kaoutar Azghay en Ad Schreijenberg van Adriaanse van der Weel ingaan op de bevoegdheden die de overheid heeft om ‘integriteitsonderzoek’ bij uw bedrijf te verrichten. Wat zijn de beschikbare instrumenten en waar ligt de grens? Speciale aandacht zal worden besteed aan het zogenoemde Bibob-formulier waarmee het Bibob-onderzoek meestal begint. Betrokkenen moeten dit formulier zelf volledig en naar waarheid invullen. Als dit mis gaat, kan dit een strafbaar feit opleveren: valsheid in geschrifte. En hoe verhoudt dit zich tot het beginsel dat niemand verplicht kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken? Daarbij zullen praktijkvoorbeelden worden gegeven om de toepassing van deze wet ‘levend’ te maken.

Specifieke onderwerpen of vragen kunnen vooraf per e-mail kenbaar gemaakt worden via pronk@deltalinqs.nl.

Datum en tijdstip:
2022-12-12T15:00:00 2022-12-12T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2022-11-08T08:30:00 2022-12-11T17:00:00