Webinar Risico’s en uitdagingen voor de logistiek in een verander(en)d douanespeelveld

Webinar Risico’s en uitdagingen voor de logistiek in een verander(en)d douanespeelveld

Op 11 maart 2021 heeft Deltalinqs in samenwerking met buitengewoon lid Ploum | Rotterdam Law Firm een webinar verzorgd over de risico’s en uitdagingen voor de logistiek in een verander(en)d speelveld, met als bijzondere focus de risico’s verbonden aan douanedienstverlening voor douane-expediteurs en andere logistieke dienstverleners in de keten, die zich met douanedienstverlening bezighouden of met toezicht door de douane te maken krijgen.

Beleidsadviseur infrastructuur & bereikbaarheid Edwin Kotylak trapte het webinar af en stipte het belang van de dialoog aan tussen overheden en bedrijfsleven. Deltalinqs biedt hiervoor al jaren een platform, met name met betrekking tot de handhavers van de NVWA, LNV en Douane. “Dat doen we met onze eigen Rotterdamse douane, maar ook met het landelijk kantoor via de verschillende ODB’s (Overleggen Douane Bedrijfsleven)”, vertelde Edwin. “Ik durf te zeggen dat we ons in Europa onderscheiden door de intensieve en constructieve samenwerking met deze autoriteiten. We zijn het niet altijd eens, maar we hebben wel een gezonde verstandhouding.”

Jikke Biermasz - advocaat/partner van de sectie customs, trade & logistics bij Ploum - ging vervolgens in op actuele trends en de risico’s die dit met zich meebrengt, specifiek tussen Douane en logistieke dienstverleners. Zij blikte terug op een periode waarin de risico’s door met name het gebruik van elektronische systemen en directe vertegenwoordiging beter onder controle waren. Daarna lichtte zij toe dat het businessmodel van douanedienstverleners onder invloed van een aantal specifieke en deels samenwerkende ontwikkelingen de laatste jaren toch weer, en in toenemende mate, onder druk is komen te staan: de economische crisis, toename van handelsvolumes uit met name Azië, de opkomst van internationale e-commerce, platforms, digitalisatie, complexer wordende supply chains, de terugtrekkende overheid die de logistiek deels als gatekeeper beschouwt, Brexit, regeldruk, infiltratie van de onderwereld en de toenemende inzet van het strafrecht als handhavingsmiddel.

Biermasz besprak deze ontwikkelingen en de impact daarvan op het logistieke bedrijfsleven vanuit haar ervaringen in de praktijk. Zij stelde de vraag waar een toename van risico’s en regeldruk in de logistiek uiteindelijk toe leidt als het doorschiet en teveel risico’s en verantwoordelijkheid voor compliance toegewezen worden aan de logistiek die toch al behoorlijk onder druk staat.

Meer informatie is terug te lezen in de presentatie van het webinar

Een actueel aanbod van alle Deltalinqs-webinars is te vinden op https://www.deltalinqs.nl/agenda.