Agenda

Webinar Kaderrichtlijn Water (NautaDutilh)

Webinar voor de leden van Deltalinqs over de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn over waterkwaliteit vanaf 2015. Dit webinar wordt verzorgd in samenwerking met ons buitengewoon lid NautaDutilh.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) popt al regelmatig op in het nieuws: komt er na een stikstofcrisis nu ook een watercrisis? De Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan de waterkwaliteit. Uiterlijk 2027 moet aan deze eisen voor waterkwaliteit worden voldaan. Per 1 januari 2024 gaan er al striktere eisen gelden voor de oppervlaktewater temperatuur waarop lozingen plaatsvinden.

Tijdens dit webinar wordt u in een uur bijgepraat over wat dit betekent voor de Rotterdamse haven- en industriële bedrijven en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw bedrijf goed is voorbereid.

Iris Kieft en Esther Talal van NautaDutilh schetsen voor u het juridisch kader en praten u aan de hand van praktische voorbeelden en met een blik op de toekomst bij over de impact van de Kaderrichtlijn Water en het handelingsperspectief voor bedrijven. Vervolgens zal Marc Eisma (HbR) de resultaten van een studie naar de specifieke situatie van de Rotterdamse waterlichamen presenteren. Daarna licht Jan Fokkens (VNO-NCW) het landelijk actieprogramma voor bedrijven over de Kaderrichtlijn Water toe.

Programma:
15.00 uur Introductie door Carla Jong
Juridisch kader door Nauta Dutilh, Iris Kieft en Esther Talal
Resultaten studie onderzoek Rotterdamse waterlichamen door Marc Eisma, Havenbedrijf Rotterdam
Actieprogramma bedrijven Kaderrichtlijn Water door Jan Fokkens, VNO-NCW
Vragenrondje
16.15 uur Sluiting

Datum en tijdstip:
2023-11-14T15:00:00 2023-11-14T15:00:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2023-05-25T08:30:00 2023-11-13T17:00:00