Webinar Handhaving onder de Omgevingswet

Webinar Handhaving onder de Omgevingswet

Op 15 oktober 2020 hebben Kaoutar Azghay en Ad Schreijenberg van buitengewoon Deltalinqs-lid Adriaanse van der Weel advocaten een webinar verzorgd over handhaving onder de Omgevingswet. Daarbij werd ingegaan op de veranderingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving in de wet en de praktijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ook werd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk specifiek ingezoomd op zorgplichten en andere open normen, die onder de Omgevingswet een prominentere plaats gaan innemen. Het gesprek tussen de overheid en betrokkenen over de invulling van dergelijke open normen komt meer centraal te staan en handhaving wordt – als het aan de wetgever ligt - vaker een ultieme remedie. Het is de vraag of en zo ja op welke wijze deze wens van de wetgever in de praktijk gestalte gaat krijgen. Het zal in ieder geval de nodige uitdagingen met zich meebrengen.

Deltalinqs heeft de totstandkoming van de Omgevingswet, die 1 januari 2022 in werking treedt, op de voet gevolgd. De inzet bestond aan de ene kant uit belangenvertegenwoordiging en lobby voor realistische en werkbare wet- en regelgeving en aan de andere kant uit kennisdeling en inspiratie via masterclasses en webinars om ervoor te zorgen dat onze leden straks goed voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet.

Heeft u het webinar gemist of wilt u dit nogmaals terugkijken, dat kan via de deze link.