Webinar Bedrijfsongevallen

Webinar Bedrijfsongevallen

Donderdag 18 juni heeft het webinar 'Bedrijfsongevallen; een juridische benadering' plaatsgevonden. Het webinar is verzorgd door Samantha Bilgi en Olga de Vries, beiden werkzaam bij buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

Hoe goed je als werkgever ook de eventuele risico’s inventariseert en evalueert, een bedrijfsongeval valt nooit helemaal uit te sluiten. Wanneer een dergelijk ongeluk zich voordoet, krijg je als bedrijf te maken met toezichthoudende instanties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast kan het Openbaar Ministerie besluiten om een of meer betrokken partijen strafrechtelijk te vervolgen, bijvoorbeeld als het een ongeval met dodelijke afloop betreft.

In het webinar is aan de hand van casuïstiek allereerst ingegaan op het bestuursrechtelijke kader dat speelt bij bedrijfsongevallen. Welke verplichtingen heb je als werkgever, wanneer is een bedrijfsongeval verwijtbaar en welk proces wordt doorlopen als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden? Daarnaast is ingegaan op de vraag wie toezichthouder is en welke bevoegdheden hij/zij heeft in het bestuursrechtelijk traject. Voor het strafrechtelijke kader is uiteengezet wie strafrechtelijk gezien aansprakelijk kan zijn voor het plaatsvinden van een bedrijfsongeval, welke straffen aan die partijen kunnen worden opgelegd en welke mogelijke gevolgen een en ander kan hebben. Ook is kort aandacht besteed aan de effecten van het Coronavirus op de gehouden inspecties. Tot slot zijn er tips en tricks gedeeld.

Met dit webinar heeft Deltalinqs haar leden willen informeren over de juridische werkelijkheid rondom bedrijfsongevallen, met daarbij praktische tips en handvatten om met dergelijke situaties om te kunnen gaan.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan dit webinar, een opname hiervan is terug te luisteren via deze link.