Webinar Bedreiging van corruptie voor onderneming en leiding

Webinar Bedreiging van corruptie voor onderneming en leiding

Op 20 februari 2023 organiseerde Deltalinqs het webinar over de bedreiging van corruptie voor ondernemingen, hun bestuurders en leidinggevenden. Het webinar werd verzorgd door Laura Hinrichs en Fleur le Roy, beiden advocaat bij van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

Zij gingen onder meer in op het fenomeen corruptie en de verschillende verschijningsvormen daarvan. Daarnaast werd gesproken over de aanpak van corruptie op internationaal (Europees) niveau en op nationaal niveau door toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Aan bod kwamen ook de risico’s van corruptie voor ondernemingen, bestuurders en leidinggevenden en de noodzaak tot het nemen van maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Deze maatregelen zijn ook besproken.

Tijdens dit webinar werd tevens gewezen op de zogenoemde ‘uithalersproblematiek’ en de verplichtingen die volgen uit de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet voorziet onder meer in procedurele verplichtingen en beschermingsmaatregelen voor publieke en private organisaties ten behoeve van melders van vermoedelijke misstanden. Voor meer informatie over de inhoud van het webinar en vragen kunt u contact opnemen met Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

Heeft u het webinar gemist? U kunt deze terugkijken via YouTube.