Agenda

Webinar Nieuwe ARIE-regelgeving

Per 1 januari van dit jaar is de nieuwe ARIE-regelgeving (Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) van kracht. Bedrijven die er nieuw onder gaan vallen hebben tot 1 januari volgend jaar de tijd om aan de meeste verplichtingen te gaan voldoen. Bedrijven hebben wel al de verplichting om zich te melden als zij ARIE plichtig zijn.

Naast de bestaande BRZO en ARIE bedrijven komen met name kleine bedrijven die tot op heden nog niet onder de ARIE of BRZO vielen, onder deze regelgeving te vallen. Voor deze bedrijven wordt het een uitdaging om het komende jaar een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) met scenario’s op te stellen. Voor het opstellen van een VBS moeten bedrijven zich laten bijstaan door een kerndeskundige. Dit kan de ARBO-dienst zijn, die wel op de hoogte moet zijn van de BRZO-systematiek.
De nieuwe ARIE is namelijk qua uitvoering nagenoeg een kopie van het BRZO m.u.v. de aspecten milieu en externe veiligheid. Daarbij is ook de stofcategorie corosieve stoffen toegevoegd en de ondergrens van de ARIE is gemiddeld en voor de meeste stoffen 30% van de ondergrens van het BRZO, dat wil zeggen dat voor de meeste stoffen de ondergrens op zo’n 15 ton ligt, maar soms ook lager. Bovendien is hier ook een sommatieregel op van toepassing, dus voorraden van stoffen dient u ook bij elkaar op te tellen. Containerterminals en spooremplacementen worden met name ook genoemd. Wij denken dat deze regelgeving een behoorlijke impact heeft op een groot deel van onze achterban, met name omdat de ondergrens redelijk laag ligt. Het is bij deze regeling niet relevant of echt gewerkt wordt met de stoffen of dat ze alleen maar opgeslagen worden.

Daarom organiseren wij een voorlichtingswebinar op woensdag 19 april van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens dit webinar zal Macco Korteweg Maris van VNCI iets meer vertellen over de historie van de ARIE en de reflectie van uit het bedrijfsleven op deze nieuwe regeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal meer uitleg geven over de regeling en ook met name toelichten wat van de bedrijven wordt verwacht. Barry Karabatak van Organik Kimya zal nader toelichten hoe je e.e.a. praktisch kunt invullen en implementeren.

Als u vooraf vragen heeft kunt u deze naar Frank Kasel sturen, dan zullen we in de voorbereiding op en tijdens het webinar deze vragen adresseren.

Datum en tijdstip:
2023-04-19T15:00:00 2023-04-19T17:00:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2023-03-16T08:30:00 2023-04-18T17:00:00