Agenda

Webinar 'Actuele vraagstukken over grondgebruik in de mainport Rotterdam' (NautaDutilh)

Een capita selecta over de juridische positie van de huurder of –erfpachten bij verduurzaming, milieukundige staat en beëindiging overeenkomst.

Dit webinar wordt georganiseerd door ons buitengewoon lid NautaDutilh.

Sprekers:

- David Wumkes, partner \ kandidaat-notaris, real estate
- Redmar Warning, associate \ kandidaat-notaris, real estate
geven hun beschouwing op actuele onderwerpen.

In dit webinar wordt ingegaan op de juridische relatie tussen het havenbedrijf en de ondererfpachter van havengronden. Centraal staan de algemene voorwaarden die het havenbedrijf bij het verstrekken van een ondererfpachtrecht van toepassing verklaart. Relevante vragen die zich hierbij aandienen zijn onder meer hoe de aansprakelijkheid is geregeld voor de milieukundige staat van de betreffende gronden, in hoeverre partijen de rechtsverhouding kunnen beëindigen en wat de gevolgen van de beëindiging van een gebruiksrecht zijn.

Daarnaast wordt ingegaan op de goederenrechtelijke aandachtspunten bij de verduurzaming van locaties door gebruikers van gronden binnen het havengebied. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het op locatie aanbrengen van zonne-installaties. Relevante vragen die zich hierbij aandienen zijn onder meer in hoeverre de verschillende mogelijkheden zich lenen om onderwerp te zijn van een externe financiering.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2021-01-28T15:00:00 2021-01-28T16:15:00
Locatie:
Deltalinqs of via MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2020-11-30T08:30:00 2021-01-27T17:00:00