Uitnodiging Webinar over de energiemix van de toekomst

Uitnodiging Webinar over de energiemix van de toekomst

Op welke manier gaan we in het Rotterdamse industriële cluster zo verantwoord en kosteneffectief mogelijk afscheid nemen van fossiele energie? Er bestaan verschillende transitiepaden naar de energiemix van de toekomst. Zeker in crisistijd is een verantwoorde investeringsbeslissing belangrijk.

Een grote stap daarin is gemaakt met een onderzoek daarnaar door het Deltalinqs Climate Program en TNO. Belangstelling? Doe dan mee aan het webinar op 1 juli over de eerste concrete bevindingen uit dit onderzoek!

TNO en het Deltalinqs Climate Program onderzochten in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, Stedin en Deltalinqs bij een tiental bedrijven welke mogelijkheden er zijn om de collectieve CO2-doelstellingen te halen. Het is de bedoeling dat tegen het eind van dit jaar de dertig bedrijven met het grootste energieverbruik in het Haven en Industrieel Cluster zijn onderzocht. Tijdens dit webinar komen deelnemers alles te weten over de gebruikte methode en de eerste resultaten.

Inzicht
Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige energiebehoeften en -stromen. Zo kunnen infrastructuurbedrijven daar tijdig en adequaat op inspelen. Hierbij is gebruikgemaakt van vertrouwelijk behandelde data voor de energiemix, een high-level overzicht van het energiesysteem (leveranciers en verbruikers van energiedragers binnen de poort), evenals inzicht in de belangrijkste operationele activiteiten die energie behoeven.

Op basis van deze input hebben het Deltalinqs Climate Program en TNO voor de onderzochte bedrijven een aantal transitiepaden gesuggereerd samen met de daarbij verwachte CO2-reductie én een eerste aanzet voor de benodigde investeringen. Deze paden zijn: BAU (business as usual), CCS (CO2-opslag), waterstof en elektrificatie.

Verschillende energiestromen
Door de huidige onzekerheid vanwege de Coronacrisis en de vele opties is het nu nog niet definitief vast te stellen welke paden voor ieder bedrijf bewandeld gaan worden. Maar de resultaten kunnen al wel worden gebruikt om een eerste inzicht te geven in het volume van de verschillende energiestromen in de toekomst. De energie-infrastructuurbedrijven kunnen deze informatie gebruiken voor een effectieve en efficiënte planning, waarmee zij tijdig en kosteneffectief kunnen investeren. Wij kijken ernaar uit om jullie op 1 juli te informeren over onze aanpak en de eerste resultaten!

Deelnemen
Geïnteresseerden kunnen zich voor het webinar opgeven via deze link. Het webinar wordt gehouden op woensdag 1 juli van 15.00 uur tot 16.30 uur.