Agenda

DCP Webinar - Tussenrapportage E-mix studie

Het Deltalinqs Climate Program en TNO hebben in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, Stedin en Deltalinqs bij een tiental bedrijven onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de collectieve CO2-doelstellingen te halen. Het is de bedoeling dat tegen het eind van 2020 de 30 bedrijven met het grootste energieverbruik in het Haven- en Industrieel Cluster zijn onderzocht. Tijdens dit webinar willen wij jullie graag informeren over de methode en de eerste tussenresultaten en de interesse peilen voor deelname aan het vervolg.

Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige energiebehoeften en stromen, zodat infrastructuurbedrijven daar tijdig en adequaat op kunnen inspelen. Hierbij is gebruik gemaakt van confidentieel behandelde data voor de energie-mix, een high-level overzicht van het energiesysteem (leveranciers en verbruikers van energiedragers binnen de poort), alsmede inzicht in de belangrijkste operationele activiteiten die energie behoeven.

Op basis van deze input hebben het Deltalinqs Climate Program en TNO voor de onderzochte bedrijven reeds een aantal transitiepaden gesuggereerd samen met de daarbij verwachte CO2-reductie èn een eerste aanzet voor de benodigde CAPEX. Deze paden zijn: BAU (business as usual), CCS, waterstof en elektrificatie.

Door de huidige onzekerheid en vele opties is het nu nog niet definitief vast te stellen welke paden voor ieder bedrijf bewandeld gaan worden, maar de resultaten kunnen al wel worden gebruikt om een eerste inzicht te genereren – vanuit het perspectief van de bedrijven – in het volume van de diverse toekomstige energiestromen. Hiervan kunnen de infrastructuurbedrijven gebruik maken voor een effectieve en efficiënte planning, waarmee investeringen tijdig kunnen worden uitgevoerd en kostenoverschrijdingen kunnen worden beperkt.

Wij kijken ernaar uit om jullie op 1 juli van 15:00-16:30 te informeren over onze aanpak en de eerste resultaten!

Datum en tijdstip:
2020-07-01T15:00:00 2020-07-01T16:30:00
Locatie:
Adres:
Online via MS Teams

Aanmeldperiode:
2020-07-01T14:30:00