Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

Dat blijkt uit het begin januari verschenen rapport 'Geluidmeetnet Maasvlakte' van de DCMR. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Met een innovatieve meettechniek en een bewonerspanel zijn in het project geluidmeetnet Maasvlakte de geluidbronnen in kaart gebracht. In het rapport Geluidmeetnet Maasvlakte is het project beschreven.

Het meetnet
Voor Geluidmeetnet Maasvlakte is een nieuw geluidmeetnet ontwikkeld door DCMR, Universiteit Gent en TNO. Het meetnet is een unieke combinatie van een geavanceerde meettechniek, verschillende opstellingen van rijen microfoons, meteorologische modellen en schaalgrootte. Een jaar lang is er gemeten. Dit allemaal bij elkaar is niet eerder vertoond in de wereld.

Bewonerspanel
Naast het daadwerkelijk meten, is door bewoners uit Westvoorne meegeluisterd. Zij gaven, als lid van een bewonerspanel, aan wanneer en in welke mate geluidhinder werd ondervonden. De gegevens van het meetnet zijn gekoppeld aan deze hinderregistraties. Hierdoor werd duidelijk bij welke geluidbronnen maatregelen effectief kunnen zijn om de geluidhinder in de gemeente Westvoorne te verminderen.

Geluidbronnen
Bij de verschillende windrichtingen is duidelijk te uit de resultaten te onderscheiden welke bronnen een bijdrage leveren aan de overdracht van geluid naar Westvoorne. Voor de momenten met veel geluidoverdracht is dit geluid van de Europaweg, havenspoorlijn en bronnen bij de industrie. Deze drie sectoren dragen ongeveer in gelijke mate bij aan de geluidhinder in Westvoorne. Uit de resultaten blijkt ook van welke concrete activiteit het geluid komt.

Vervangingsmomenten
Deltalinqs is vanaf het begin sterk betrokken geweest bij dit project. De resultaten van dit onderzoek vormen voor de bedrijven op de Maasvlakte een goede basis om bij vervangingsmomenten te kijken of er kansen zijn voor geluidreductie. Dit onderwerp wordt binnen Deltalinqs besproken in het Bedrijven Overleg Maasvlakte van 5 februari 2018 en de Commissie Geluid en RO van 9 maart 2018.