Q&A-ontbijt Leren & werken geeft nieuwe inzichten

Q&A-ontbijt Leren & werken geeft nieuwe inzichten

De tweede ontbijtsessie: toegankelijk en praktisch, waarin leden worden bijgepraat op drie relevante en actuele onderwerpen binnen een domein, stond op 27 juni 2019 in het teken van het leren & werken in de haven.

Cees Alderliesten, beleidsadviseur van het domein onderwijs & arbeidsmarkt, heeft het gezelschap bijgepraat over de laatste actualiteiten binnen dit domein, met in het bijzonder de samenwerking met het mbo en rond het thema sociale innovatie. “We hebben het afgelopen jaar met het project RISI een eerste stap gezet in de bewustwording en het belang van sociale innovatie, naast technologische vernieuwing. Willen we als Rotterdamse haven in de toekomst in kunnen spelen op de toenemende digitalisering en de vraag naar energietransitie, dan is een adaptieve en flexibele arbeidsmarkt noodzakelijk. Ook de komende jaren zal daarom aandacht voor sociale innovatie noodzakelijk blijven.”

Digital Work Force
Op lange termijn gaat de haven veranderen door toenemende digitalisering. Johan Enters, director sales of solutions & lifecycle services and marketing bij Emerson Automation Solutions ging tijdens zijn verhaal dieper in op de manier waarop de Digital Work Force invloed heeft op onderwijs en bedrijven. In zijn verhaal benadrukte Johan Enters dat de behoefte aan voldoende digitale vaardigheden op dit moment al groot is. Van belang is dat werkgevers, mede door het snel veranderende digitale landschap, nieuwe mogelijkheden voor opleiding en bijscholing gaan bieden. Alleen op deze manier kunnen werknemers zich in de nieuwe digitale toekomst blijven ontwikkelen.

Haven Leerwerkakkoord
Hoewel de meeste HR-managers zich bewust zijn van de noodzaak om aandacht te besteden aan sociale innovatie en toenemende digitalisering is de werving van goed geschoold personeel bij veel bedrijven hetgeen dat de meeste aandacht vraagt. Veel bedrijven kampen met een tekort aan goede medewerkers. Binnen het Haven Leerwerkakkoord werken Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, STC en de gemeente Rotterdam samen aan onder andere de creatie van opstapbanen. Aad van Pelt, strategisch arbeidsmarkt adviseur bij de gemeente Rotterdam, heeft met de aanwezigen aan de hand van huidige praktijkvoorbeelden verkend op welke wijze deze opstapbanen worden vormgegeven.

Volgende Q&A-ontbijten
In het najaar staan nog twee Q&A-ontbijten gepland. Aanmelden kan via de links.
24-09-2019 - Q&A-ontbijt infrastructuur & bereikbaarheid
19-11-2019 - Q&A-ontbijt milieu & duurzaamheid