Agenda

Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid

Toegankelijke en praktische sessie waar leden, tijdens een ontbijt, worden bijgepraat op actuele onderwerpen binnen het domein Infrastructuur & Bereikbaarheid. Er is daarnaast uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.|

Infrastructuur & Bereikbaarheid
Edwin Kotylak, Beleidsadviseur Infrastrctuur & Bereikbaarheid, praat u bij over de actualiteiten binnen het domein.

Hou de vaart in de haven
Hoe beter bereikbaar, hoe aantrekkelijker de haven is als werkplek. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt daarom aan de verbetering van alternatief (openbaar) vervoer van en naar de Maasvlakte. Met de opening van het Transferium Maasvlakte namen ze daarin al een grote stap. Maar met de aankomende groei op bijvoorbeeld Maasvlakte West (Distripark) en de realisatie van de Rotterdam Food Hub is de potentie en noodzaak van een transitie in mobiliteit duidelijker dan ooit. Havenbedrijf Rotterdam denkt mee met bedrijven en ontwikkelt creatieve mobiliteitsoplossingen.

Aanlanding windpark op Maasvlakte: wat is de impact?
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding van 2.000 megawatt realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het hoogspanningsnet op land. Het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte is één van de twee locaties, die onderzocht worden om de verbinding aan te sluiten. Tijdens de ontbijtsessie hoort u van TenneT wat het project precies inhoudt, welke raakvlakken er met de Maasvlakte zijn en wat er in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat, die van 30 augustus t/m 10 oktober 2019 ter inzage ligt.
Daarnaast geeft TenneT een korte update over het Net op zee Hollandse kust (zuid) dat momenteel aan de noordzijde van de Maasvlakte wordt gerealiseerd.
Meer informatie: www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta

Suurhoffbrug: stand van zaken
De Suurhoffbrug verbindt de Maasvlakte met Rotterdam. De brug is in 1974 in gebruik genomen en is hard toe aan een opknapbeurt. Behalve de renovatie van de bestaande brug komt er ook een nieuwe tijdelijke brug naast te liggen.
De brug is een belangrijke schakel in het spoor- en wegnetwerk met aan de noordzijde industrie en aan de zuidzijde natuur. Bovendien lopen er talloze kabels en leidingen door de ondergrond. Dit geheel maakt de vervangingsopgave complex en vraagt om een gedegen afweging van de verschillende mogelijke oplossingen. RWS praat ons deze ochtend bij over de laatste ontwikkelingen en hoe u betrokken blijft bij het project.
Meer informatie: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a15-tijdelijke-verbinding-suurhoffbrug/index.aspx

Programma
7.50 uur Inloop
8.00 uur DL Infrastructuur & Bereikbaarheid - Edwin Kotylak, Deltalinqs Beleidsadviseur
8.30 uur Aanlanding windpark op Maasvlakte, wat is de impact? Camiel Masselink, Omgevingsmanager TenneT; Jeanette Veurman, Projectleider EZK; Nathalie Kaarls, Omgevingsmanager TenneT
9.00 uur Hou de vaart in de haven - Marije Ploeg, mobiliteitsmakelaar Havenbedrijf Rotterdam
9.15 uur Suurhoffbrug: huidige stand - Anand Manschot, Omgevingsmanager Verkenning Suurhoffbrug Rijkswaterstaat en Peter Mathlener, Stipt
9.45 uur Questions en afronding
10.00 uur Einde

Datum en tijdstip:
2019-09-24T08:00:00 2019-09-24T10:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2019-01-01T00:00:00 2019-09-23T12:00:00