Wat kan AI betekenen voor havenbedrijven?

Wat kan AI betekenen voor havenbedrijven?

Voor slimme logistiek, beveiliging en supply chain visibility zijn er volop kansen om aan de slag te gaan met Artificial Intelligence (AI). Dat bleek tijdens een Deltalinqs-bijeenkomst, gehouden bij een van onze buitengewone leden, IT-dienstverlener Schuberg Philis.

De bijeenkomst, eind februari, was drukbezocht door ongeveer zestig deelnemers uit de logistiek, rederijen en andere havenbedrijven. Een belangrijke boodschap was: het kan een belangrijke en winstgevende keuze zijn om AI in te zetten in je bedrijfsprocessen, mits je het zorgvuldig aanpakt. De inzet van AI kan veel voordelen bieden in verschillende sectoren. Logistieke bedrijven – denk aan containervervoerders en overslagbedrijven – kunnen er zeker hun voordeel mee doen vanwege hun grote focus op IT. Tegelijkertijd is het de kunst dit op een goede en ethische manier te doen.

Begin klein
Schuberg Philis benadrukte dat de inzet van AI begint met de vraag hoe je de controle over je assets wilt houden. Bijvoorbeeld de controle op je data, de toegang tot technologie, het beschermen van je eigen intellectueel eigendom en de vraag welke tools van derden je wilt inzetten. Want aan het delen van data zitten ook risico’s die je af wilt dekken. Vervolgens moet je nadenken over hoe je het effectief gaat inzetten binnen je organisatie. Begin klein, was het advies, en schaal daarna pas op zodra je succes ervaart. Het bedrijf presenteerde vervolgens een aantal succesverhalen van de inzet van AI, bijvoorbeeld bij de NS en bij Heineken.

Compliance en ethiek
Havenbedrijf Rotterdam presenteerde vervolgens de manier waarop zij AI willen inzetten binnen hun werk. Zij hebben op verschillende werkvelden ideeën opgehaald en ontwikkelen deze verder, in nauwe samenwerking met hun mensen die zich bezighouden met compliance en innovatie. Zij nemen governance als uitgangspunt, dat wil zeggen dat zij beginnen met compliance en ethiek als basis. Van daaruit bepalen zij welke rol zij willen nemen en hoe de inzet van AI binnen het havenbedrijf zich idealiter zou ontwikkelen. Vervolgens vroegen zij aan de aanwezigen welke uitdagingen zij zagen op AI-gebied.

Digitale platforms
Tenslotte deelde ook Rob Zuidwijk, Professor Global Supply Chains and Ports bij de RSM (Erasmus Universiteit Rotterdam) zijn perspectieven op AI. “AI doet op allerlei gebieden fantastisch werk, dus wat kan het voor ons betekenen?”, zo vroeg hij zich hardop af. Hij ziet bijvoorbeeld een goede toekomst voor AI in digitale platforms waar vraag en aanbod van transport samenkomen en in platforms die capaciteit in kaart brengen bij de binnenvaart.

Inspiratie
De deelnemers deden volop inspiratie op. "Ik schat in dat zo’n tien procent van de deelnemers al bezig was met AI, de rest kwam vooral voor inspiratie en informatie", zegt Simone van Tongeren, Projectleider Klimaat bij Deltalinqs. "Opnieuw een bewijs dat Deltalinqs een heel nuttige, onafhankelijke en verbindende rol speelt in het Rotterdamse havengebied. Het was zonder meer een succesvolle bijeenkomst, waarbij elke deelnemer iets op kon steken, hetzij als inspiratie, hetzij als concreet startpunt voor de inzet van AI, of als toetsing van hun eigen aanpak."

AI in de Rotterdamse haven blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom zal Deltalinqs in het komende jaar hieraan een vervolg geven.