Deltalinqs Jaardiner: Energietransitie is onze Toren van Babel

Deltalinqs Jaardiner: Energietransitie is onze Toren van Babel

We praten wel met elkaar, maar communiceren niet. Dat stelde Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in zijn speech tijdens het 22e Jaardiner op maandag 15 mei 2023. Hij trok daarbij de vergelijking met het Bijbelverhaal over de Toren van Babel.

Iedereen had hetzelfde doel: een heel hoge toren bouwen om zo in de hemel te komen. Maar dat plan viel volledig in duigen. Niemand verstond elkaar omdat iedereen een andere taal sprak. “Vergelijk dat met nu”, zei van der Chijs, “onze ‘hemel’ is de aarde die leefbaar moet blijven. Iedereen weet dat we snel moeten veranderen, maar de manier waarop, daarover verschillen we ernstig van mening. De energietransitie is onze Toren van Babel.”

Ter illustratie gaf Victor een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het bedrijfsleven, overheid, politici, milieubeweging en burgers dezelfde intenties hebben maar elkaar onvoldoende vertrouwen, “Daardoor schiet het maar niet op. Iedereen praat met elkaar maar we communiceren niet. Dat moet echt anders”, aldus Victor. “Die tegenstellingen zijn funest. De klimaatopgave is te groot. We zullen elkaar stevig moeten vasthouden én samenwerken om de transitie te laten slagen; niet alleen de energie- en grondstoffentransitie, maar ook op het gebied van digitalisering en bewegingen als (de)globalisering. Niet tegen elkaar, maar mét elkaar.”

Geen personeel wegkapen
Ook op het gebied van de sociale transitie zijn de uitdagingen groot. Van der Chijs stond in zijn speech stil bij het grote aantal vacatures in het haven- en industriegebied, dat door de energietransitie alleen nog maar verder zal stijgen. Op dit moment kopen bedrijven in de Rotterdamse haven regelmatig personeel weg bij concurrerende bedrijven. “Dat leidt tot scheve gezichten in directiekamers en is slecht voor het vestigingsklimaat”, aldus Van der Chijs. “We moeten niet met zijn allen in dezelfde vijver vissen, maar ervoor zorgen dat die vijver groter wordt.” Mede daarom heeft Deltalinqs samen met het havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en STC in januari 2023 de intentieverklaring van de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) ondertekend. Hiermee is een fundament gelegd voor een gerichte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om meer mensen op te leiden, aan te trekken en om te scholen.

Moderne draken met Rotterdams lef te lijf gaan
Dat was de oproep van minister van Infrastructuur & Waterstaat Mark Harbers, in zijn keynote speech tijdens het diner. Onderwerpen als duurzame scheepvaart, modal shift, de opkomst van buisleidingen, digitalisering, het arbeidsmarktvraagstuk, energietransitie, onze concurrentiepositie, ondermijning en drugscriminaliteit: het zijn allemaal moderne draken die je met Rotterdams lef te lijf moet gaan”, aldus Harbers. “Jullie roep om slagkracht van het kabinet om deze draken te verslaan is duidelijk en ik kan jullie verzekeren dat die ook wordt gehoord.” Harbers stond vervolgens stil bij de nieuwe waterstofeconomie en de impact daarvan op zowel de infrastructuur van de haven, alsook op burgers. 90% van de waterstof zal vermoedelijk worden geïmporteerd, dat met name via ondergronds transport zal gaan. Daarvoor moeten vele kilometers buizen worden aangelegd, ook in of dichtbij bewoond gebied. “We moeten te allen tijde zorgen dat het veilig is”, zei Harbers, “dit levert dilemma’s en uitdagingen op waarmee we aan de slag moeten.” De minister gaf aan er alle vertrouwen in te hebben dat dit in Rotterdam goed gaat komen, door bewezen slagkracht met lef en opgestroopte mouwen. “En ík zal er alles aan doen om jullie als kloppend hart van de haven bij te staan”, beloofde Harbers.

Naast deze serieuze boodschappen van de sprekers, bood het Jaardiner als vanouds de gelegenheid om uitgebreid te netwerken en werd gezorgd voor het nodige entertainment met Johnny & the gangsters of love en een heuse Amy Winehouse lookalike als swingende afsluiter. Het 22e Deltalinqs Jaardiner vond plaats in de RDM Onderzeebootloods.