Webinar Integriteit in de haven

Webinar Integriteit in de haven

De integriteit in de Rotterdamse haven is een veelbesproken thema. De Rotterdamse haven lijkt namelijk een aantrekkelijke ‘ingang’ te zijn voor plegers van ondermijnende criminaliteit. Om deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, zijn reeds de nodige overheidsmaatregelen genomen en worden op dit moment ook aanvullende en verdergaande maatregelen onderzocht.

Maar wat betekent deze ondermijnende criminaliteit voor de bedrijven in de haven? Om hierop antwoord te geven, heeft op dinsdag 22 februari het webinar ‘Integriteit in de haven’ plaatsgevonden. Het webinar is verzorgd door Olga de Vries en Samantha Bilgi van ons buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

Tijdens het webinar is besproken met welke toezichthouders de bedrijven in de haven te maken kunnen krijgen. Ook is ingegaan op de mogelijkheden van informatieuitwisseling tussen verschillende toezichthouders en op de juridische mogelijkheden voor het intensiveren van de screening van havenpersoneel. Daarnaast is de uithalersproblematiek aan bod gekomen. Zo is toegelicht wat de mogelijkheden voor bedrijven zijn om de door uithalers veroorzaakte schade vergoed te krijgen en zijn de (strafrechtelijke) risico’s besproken die bedrijven in de haven lopen. Tot slot is ingegaan op mogelijkheden om (anoniem) afwijkende situaties te melden en zijn praktische tips & tricks gedeeld. 

Met dit webinar heeft Deltalinqs haar leden willen informeren over de juridische aspecten die een rol spelen binnen dit integriteitsvraagstuk, met daarbij praktische tips en handvatten om met dergelijke situaties te kunnen omgaan.

Niet in de gelegenheid geweest dit webinar bij te wonen? Bekijk hier de opname.