Masterclass ATEX, de juridische invalshoek

Masterclass ATEX, de juridische invalshoek

Deltalinqs en haar collega-brancheverenigingen zijn al lange tijd in overleg met de Nederlandse Arbeidsinspectie over ATEX (explosieveiligheid) en het gebruik van mobiele apparaten in gezoneerd gebied. Organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat, dienen te voldoen aan ATEX-richtlijnen.

In het najaar van 2021 hebben we in een webinar al eens specialisten, de Arbeidsinspectie zelf en bedrijfsvertegenwoordigers aan het woord gelaten over hoe organisaties het best compliant kunnen zijn en hoe veilig werken in gezoneerd gebied in de praktijk het beste kan worden geborgd.

Op 7 juni jl. heeft Deltalinqs een online bijeenkomst georganiseerd, waarin Maayke Maas-Cooymans van Ploum Rotterdam Law Firm de aanwezigen meenam in de juridische casuïstiek. Zij heeft veel ervaring op het gebied van handhaving van het BRZO, waaronder ook ATEX. Maayke heeft niet alleen goed weergegeven wat het (gebrekkige) juridische kader is, – ook afgezet tegen het Europeesrechtelijke kader en wat de Nederlandse Arbeidsinspectie belangrijk vindt - maar heeft ook vertegenwoordigers van bedrijven een spiegel voorgehouden en de aanwezigen een aantal ‘tips & tricks’ meegegeven.  

De conclusie van Maayke was dat de enige echte weg naar een meer pragmatischer invulling en interpretatie van ATEX de dialoog met de beleidsdirectie is. Samen met partners en in dialoog met de NLA zet Deltalinqs dan ook verder in op dit traject.

De digitale bijeenkomst werd door meer dan 75 deelnemers gevolgd en goed gewaardeerd.