Webinar De toekomst van (hybride) werken

Webinar De toekomst van (hybride) werken

Sinds de versoepelde coronamaatregelen, houdt het onderwerp 'hybride werken' de Rotterdamse haven en industrie bezig. Gaan we naar een nieuw normaal of gaan we de oude situatie weer herstellen? Deltalinqs en buitengewoon lid vhp human performance organiseerden daarom op woensdag 30 juni 2021 het webinar 'Hybride werken: de toekomst van ons werk'.

In het webinar lichtte Dorinde Brands de kansen en uitdagingen van hybride werken toe en nam zij de deelnemers mee in een integrale aanpak die ervoor zorgt dat je als organisatie geen dingen dubbel doet en vooral geen aspecten over het hoofd ziet. Het hybride werken is voor iedere organisatie anders en vraagt om het inregelen van randvoorwaarden, maar ook om met en van elkaar te leren.

Tijdens de breakoutsessie discussieerden Dorinde Brands, Joep van Goverde en Nicolien de Langen met de deelnemers aan de hand van een drietal stellingen over concrete aspecten van het hybride werken en werden tips en ervaringen uitgewisseld. Dit inspireerde de deelnemers op een praktische manier. De belangrijkste tips en tops werden aan het eind van het webinar met elkaar gedeeld.   

Een greep uit de enthousiaste reacties van de deelnemers: "Bruikbare tips waar we mee aan de slag kunnen” en “dank voor de opgedane ideeën/inzichten!"

Na de zomerperiode wordt een vervolg gegeven aan dit webinar.

Presentatie en opname webinar