Technische sessie Havengeluid en omgeving

Technische sessie Havengeluid en omgeving

Het regionale programma Havengeluid en Omgeving werkt aan oplossingen voor de verdeling van de geluidruimte. Het Facetbestemmingsplan 'Geluid haven' maakt daar onderdeel vanuit. Bij het werken aan de oplossingen wordt tevens geanticipeerd op de komende Omgevingswet.

Eric Jongepier, programma manager Havengeluid en Omgeving, trapte dit interactieve webinar af door eerst de verschillende onderdelen van het programma en hun onderlinge samenhang te benoemen. Vervolgens is Martijn Huijskes, projectleider van het facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’ samen met medewerkers van het bureau DGMR uitgebreid ingegaan op de technische uitgangspunten van de MER en het Facetbestemmingsplan 'Geluid haven', waaronder de gehanteerde gegevens van wegverkeer, windturbines, industrielawaai en het (nest)geluid van afgemeerde schepen (bronvermogens, ligplaatsbezetting en prognose).

Er waren meer dan 40 vertegenwoordigers van bedrijven aanwezig die ruim de tijd hadden om vragen in te brengen en te bespreken. Deelnemers gaven aan het einde aan dat ze terugkeken op een duidelijke en verhelderende bijeenkomst.

Voortgang
Deltalinqs zal in samenwerking met het programma ervoor zorgen dat leden op een goede manier geïnformeerd en betrokken blijven bij de vervolgstappen van het Facetbestemmingsplan en het programma Havengeluid en Omgeving. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 24 november met de Deltalinqs Commissie Geluid en Ruimtelijke ontwikkeling.

Beschikbare presentatie en opname
Presentatie: Technische sessie FBG-bedrijven + opname

Meer informatie

jong@deltalinqs.nl.