Q&A-ontbijtsessie Infrastructuur en Bereikbaarheid

Q&A-ontbijtsessie Infrastructuur en Bereikbaarheid

Op woensdag 15 december vond opnieuw de Q&A-ontbijtsessie Infrastructuur en Bereikbaarheid plaats. De sessie werd dit keer voorgezeten door beleidsadviseur Richard Visser, die de taken waarneemt van Edwin Kotylak, die eind oktober Deltalinqs heeft verlaten. 

TenneT trapte af met een presentatie over de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Net op Zee IJmuiden Ver Gamma. Hij ging daarbij in op de werkzaamheden die komend jaar gepland staan en het participatietraject. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Camiel Masselink of Rens Dautzenberg. Hun contactgegevens staan vermeld in de slidepack.

Nicolette van den Berg en Linda de Lange van Rijkswaterstaat gaven een update over de stand van zaken rondom de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug. Daarbij gingen ze in op de planning van de werkzaamheden en het maatregelenpakket. Ook werd kort stilgestaan bij de Heinenoordtunnel en de werkzaamheden die daar ook in de zomer van 2023 zullen plaatsvinden. Voor meer informatie, bekijk de presentatie.

Vervolgens was het woord aan Jeanette Quak van Eneco, die de deelnemers bijpraatte over het Windpark Maasvlakte 2. Het wegverkeer op de Tweede Maasvlakte kan wat hinder gaan ervaren. Eneco neemt daarover contact op met bedrijven en treft maatregelen. Bekijk de presentatie om te zien welke.

Het Havenbedrijf gaf bij monde van Martin van Kempen als laatste een presentatie over HyTransPort. Voor dit project worden vanaf maart 2022 proefsleuven gegraven. Dit onderwerp komt mogelijk terug op de agenda van de Deltalinqs-werkgroep Leidingstroken in februari. Voor nu kunnen geïnteresseerden alvast zijn presentatie bekijken.

Tot slot was het woord aan Kirsten van Merwijk, de nieuwe mobiliteitsmakelaar Waal- en Eemhaven. De mobiliteitsmakelaars hebben een breed pakket aan ondersteuning en maatregelen voor bedrijven die hun mobiliteitsbeleid willen veranderen. Bekijk hier het aanbod van hun maatregelen.

De volgende Q&A-ontbijtsessie Infrastructuur en Bereikbaarheid zal in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. Houd de mail in de gaten voor de precieze datum en de agenda. We kijken ernaar uit om u dan weer te mogen verwelkomen.

De opname van dit Q&A-ontbijt is beschikbaar.