Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid

Q&A-ontbijt Infrastructuur & Bereikbaarheid

Tijdens de Q&A-ontbijtsessie Infrastructuur & Bereikbaarheid van dinsdag 20 april kregen onze leden inzicht in de complexiteit van het renovatieproject Heinenoordtunnel, een van de vele infrastructurele werken die de komende jaren op de schop gaan.

Marjolein Brandt - Rijkswaterstaat (RWS) - lichtte deze enorme klus toe, die niet alleen veilig moet worden uitgevoerd, maar tegelijkertijd met zo min mogelijk hinder en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. De uitdaging van zo min mogelijk hinder gaat RWS onder andere aan met Boyd Bartels van De Verkeersonderneming, maar ook met het bedrijfsleven en andere wegbeheerders zoals de gemeente Hoeksche Waard, het waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland. Met deze partijen treft RWS een flink aantal (structurele) maatregelen. Denk, naast zoveel mogelijk parallel ombouwen en werken in verkeersluwe perioden, aan aanpassingen infrastructuur, fietsvoorzieningen, P+R-locaties en stimuleren van het openbaar vervoer. Weggebruikers en het bedrijfsleven zijn nodig om de hinder te beperken. Boyd gaf uitleg hoe De Verkeersonderneming het bedrijfsleven ondersteunt om tot een ultieme aanpak te komen, waarbij beter benutten en het stimuleren van gedragsverandering onder medewerkers, bezoekers en logistiek een belangrijke rol spelen. Ook voor de lange termijn is het belangrijk, dat het reisgedrag verandert om de druk op het wegennet niet te groot te maken.

Beter benutten en gedragsverandering staan ook centraal bij het nieuw te lanceren mobiliteitsplatform Rotterdamse haven en Voorne Putten. Lilian Jongkind (Havenbedrijf Rotterdam) en Maaike Adriaens (De Verkeersonderneming) presenteerden het initiatief, waarbij een aantal partners de handen ineenslaat om zowel reizigers als werkgevers een all-in-one platform aan te bieden. Met realtime verkeersinformatie en daarnaast alle beschikbare tools en regelingen die anders reizen stimuleren of vereenvoudigen. Met het platform willen de makers niet alleen informatie zenden maar ook volop ruimte geven aan gebruikers, die hun ervaringen ter inspiratie kunnen delen en er tegelijkertijd een groot bereik ontstaat.

Aansluitend haakte Babiche van de Loo van NewWays Zuid-Holland hier vrijwel naadloos op aan, door ‘anders reizen voor goederen’ toe te lichten. NewWays verbindt partijen die samen in staat zijn via water of spoor een alternatief voor goederenvervoer over de weg te realiseren. Samen creëren zij voldoende kritische massa voor een reguliere trein- of scheepsverbinding op een vaste route. Daarmee wordt dit alternatief betrouwbaar en betaalbaar.

Beschikbare presentaties