Inzet Deltalinqs voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Inzet Deltalinqs voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Samen bouwen aan de haven én de banen van de toekomst. Dat is de centrale boodschap in onze position paper, die wij onlangs hebben gemaakt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In het lobbydocument staan drie belangrijke boodschappen voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad van Rotterdam.

1. Samen bouwen aan de haven van de toekomst
In de Rotterdamse haven wordt gebouwd aan de economie van de toekomst. Aan ambities geen gebrek; de bedrijven in de mainport zijn al druk bezig om de economische en sociale transitie vorm te geven. De gemeente Rotterdam is bij de verduurzaming aan veel overlegtafels en met concrete acties een belangrijke partner. Echter, de komende jaren zijn meer actie, snelheid, regie en geschoolde arbeidskrachten nodig.

2. Wees zuinig op de haven en haar bedrijven
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is cruciaal voor de internationale Rotterdamse haven. Dit zorgt ervoor dat bedrijven blijven innoveren en investeren en gaat hand in hand met een veilige en gezonde leefomgeving.

3. De poort van Europa piept en kraakt
Als belangrijkste doorvoerhaven van Europa moeten de bereikbaarheid en infrastructuur van de Rotterdamse haven excellent zijn én blijven; zowel voor goederen als voor werknemers. Tenslotte vraagt Deltalinqs meer aandacht voor de ondermijnende criminaliteit in de haven, onderdeel van een breed maatschappelijk vraagstuk en schadelijk voor het imago van de haven.

De komende maanden zullen wij onze prioriteiten op diverse manieren en waar mogelijk in samenwerking met partners actief onder de aandacht brengen van de lokale politiek.